OW Bunker-dokumenter afslører: Altor forsøgte at skjule oliespekulation

DR Nyheder er kommet i besiddelse af interne dokumenter, der viser hvordan oliespekulation blev kamufleret i regnskaberne.

OW Bunker gik konkurs efter et samlet tab på 1,6 milliarder kroner. (Foto: © Kasper Palsnov, Scanpix)

Det er kommet bag på de fleste, at OW Bunker baserede meget af deres forretning på spekulation i olieprisens udvikling.

For da OW Bunker gik på Børsen d. 28. marts, var det ikke nævnt i børsprospektet.

Men nu kan DR Nyheder afsløre endnu en brik i det spil, der gjorde OW Bunker i stand til at kamuflere de risikable oliespekulationer.

Risk Management blev til CargoDR Nyheder er i besiddelse af dokumenter, der viser, hvordan man i Altor og i OW Bunker-ledelsens top diskuterede, hvordan indtægter på Risk Management, altså oliespekulation, kunne fremgå i regnskaberne, så det ikke fremstod tydeligt, hvor meget man tjente på spekulationen.

I en mail sendt d. 27. november 2012 under overskriften "Risk management" sendt mellem topledelsen i OW Bunker og ledende medarbejdere i Altor, bliver der præsenteret to mulige måder, hvorpå indtægterne fra selskabets omstridte spekulationsforretning, kaldet "risk management", kan fremstilles regnskabsmæssigt, så de ikke fremgår som store indtægter på spekulation.

Det vil altså sige, at OW Bunker kamuflerede, hvor stor en del af indtjeningen, der i virkeligheden kom gennem spekulation.

Vi har vist dokumenterne til Søren Friis Hansen, der er professor i selskabsret på CBS.

- Hvis det er korrekt, at man har arbejdet med to alternativer, hvor den ene er, at man fortæller om, hvor mange penge man rent faktisk tjener i risk management og den anden er, hvor man putter det ind under kategorien cargo, ja så man sige, at så er det jo nærliggende at konkludere, at man har ønsket at sløre indtægterne for risk management, siger han.

Cargo er det, man normalt kender som fragt, der ligeledes var en del af OW Bunkers forretning.

Kæmpe tabPFA Pension tabte mere end 100 millioner kroner på OW Bunkers konkurs,

De har også set de nye oplysninger, og mener de kan blive en vigtig del af det bevismateriale, der kan blive brugt fremadrettet, hvis der på et senere tidspunkt kommer en retssag

- Det er meget overraskende oplysninger vi har fået her, og det er noget der bestyrker os i, at det der det rigtige tiltag, vi har gjort, ved at iværksætte en uvildig advokatundersøgelse efter OW Bunkers konkurs, siger direktør i PFA Kapitalforvaltning, Jens Langmack.

At OW Bunker havde en så stor indtjening på spekulation kan samtidig have medvirket til at investorerne har betalt for meget for aktierne i OW Bunker, da de gik på børsen.

- Der er hvert fald ingen tvivl om, at spekultaionselementet har været større, end da vi gik ind i selskabet, og det har selvfølgelig påvirket den vurdering, vi har givet af selskabet, siger Jens Langmarck og fortsætter:

- Vi har haft møde med ledelsen, bestyrelsen, Altor, og læst propspekterne og udfra den information er der ikke noget der tyder på, at selskabet skulle have haft så stor risikoappetit, som de nye oplysninger tyder på de har haft.

Altor afviser

Kapitalfonden Altor, der stod bag børsnoteringen vil fortsat ikke deltage i interview med DR Nyheder, men svarer følgende på en mail:

- OW Bunker var en virksomhed, hvor kerneforretningen var at levere brændstof til skibe på global basis og ikke en virksomhed baseret på spekulation i olie således som nogen nu ønsker at fremstille det, skriver de.

OW Bunker tjente i perioden mellem 2009 og 2013 i alt 400 millioner kroner på spekulation i olieprisens udvikling. Oplysninger DR Nyheder er kommet i besiddelse af via en række interne dokumenter. I det børsprospekt, der blev udarbejdet i forbindelse med børsintroduktionen, var det ikke nævnt.

Da OW Bunker gik konkurs d. 7. november 2014 havde man tabt 900 millioner kroner på spekulation i olieprisens udvikling, det der hed Risk Management.