OW Bunker-dokumenter afslører: Kapitalfond godkendte risikable oliespekulationer

Kapitalfonden Altor kan have tegnet et misvisende billede af OW Bunker i forbindelse med børsnoteringen, fastslår eksperter. Altor afviser.

(Foto: Kasper Palsnov © Scanpix)

Den mangeårige ejer af olievirksomheden OW Bunker, kapitalfonden Altor, kendte alt til virksomhedens dybt risikable investeringer.

Det viser en lang række fortrolige rapporter, bestyrelsesreferater og emails fra OW Bunker, som DR Nyheder er kommet i besiddelse af.

OW Bunker gik konkurs på dramatisk vis i november, hvor flere hundrede mistede jobbet og investorer tabte milliarder.

Ingen tillid til kapitalfond

Efter konkursen har Altor, der har ejet OW Bunker siden 2007, bedyret sin uskyld i sagen, men de interne dokumenter afslører, at ledende topfolk fra kapitalfonden i årevis ikke alene kendte til, men aktivt godkendte, de ekstremt risikable spekulationer i olieprisen, der førte til nedsmeltningen.

- De her oplysninger vil få afgørende betydning for vurderingen af ansvaret for den del af tabet, der vedrører spekulation, siger Søren Friis Hansen, professor i selskabsret på CBS.

Dokumenterne sår ifølge eksperterne tvivl om, hvorvidt kapitalfonden fortalte den fulde sandhed til investorerne i forbindelse med børsintroduktionen i marts.

- Hvis de her oplysninger om, at man har tjent penge på risk management er korrekte, ja, så er prospektet ikke retvisende, siger Søren Friis Hansen.

- Vi kommer ikke til at købe aktier af dem, hvis de laver en fremtidig børsnotering. Jeg vil ikke have tillid til det prospekt, som de i givet fald vil lave, siger Johnny Madsen, investeringschef i Dansk Formue- og Investeringspleje.

Op til 73 procent kom fra spekulation

Interne regnskaber og rapporter, som DR Nyheder er kommet i besiddelse af, afslører, at omkring 30 procent af indtjeningen i OW Bunker i perioden fra 2009 til 2013 - altså i en femårig periode frem til børsnoteringen i foråret - kom fra yderst risikable spekulationer i olieprisens udvikling.

Et enkelt år, i 2010, stammer hele 73 procent af indtjeningen fra spekulation, afslører tallene.

Men i det prospekt, der sendes ud op til børsnoteringen, og som skal tjene til at overbevise investorerne om at skyde penge i selskabet, nævnes de risikable spekulationer slet ikke, påpeger eksperterne. I stedet fremstilles OW Bunker som en solid og konservativ forretning, der har styr på risikoen.

- Investorerne skal kunne stole på, at de oplysninger, der gives i prospektet, i al væsentlighed er korrekte, siger Søren Friis Hansen.

Altor har afvist at stille op til interview med DR Nyheder, men fastholder i en mail, at prospektet var retvisende.

- Efter vores opfattelse giver prospektet et retvisende billede af OW Bunker på tidspunktet for børsnoteringen, skriver kapitalfonden.

Altor har afvist at forholde sig konkret til DR Nyheders dokumentation, herunder de interne regnskaber, men fastholder i mailen til DR Nyheder, at OW Bunker "ikke var en virksomhed baseret på spekulation i olie, således som nogen nu ønsker at fremstille den".

Bestyrelsen øgede risiko

Hidtil har bestyrelsen i OW Bunker afvist at have kendt til de risikable spekulationer i olieprisen, der endte med at koste selskabet et tab på 900 milloner kroner.

Men blandt de dokumenter, DR Nyheder er kommet i besiddelse af, er et referat fra et bestyrelsesmøde i OW Bunker den 6. december 2012.

På mødet godkender bestyrelsen et fordobling af den risiko, som OW Bunker må tage i forbindelse med oliespekulationerne, eller risk management, som det blev kaldt i OW Bunker, fremgår det.

- Bestyrelsen godkendte beslutningen, står der i referatet.

Til stede på mødet er flere topfolk fra Altor, blandt andet kapitalfondens danske chef og næstformand i OW Bunkers bestyrelse, Søren Johansen.

Altor skriver i svaret til DR Nyheder til dette spørgsmål således:

- I børsprospektet er anført: Den maksimale netto-åbne position, som Bestyrelsen har godkendt, er p. t. 200.000 ton.