OW Bunkers topledelse tog afstand fra skattefinte

To direktører forsøgte at slippe for ansvar for udbetaling til kapitalfonden Altor

OW Bunkers nu afdøde topchef, Jim Pedersen, forsøgte at undgå ansvaret for en del af den pengestrøm, som blev ført fra OW Bunker til kapitalfonden Altor. (Foto: Kasper palsnov © Scanpix)

OW Bunkers daværende administrerende direktør og finansdirektør tog afstand fra den skattefinte, som sikrede selskabets ejere, kapitalfonden Altor, en ekstra gevinst på 140 mio. kr. i 2013.

En manøvre som Skat i dag betegner som et forsøg på at sløre pengespor og på at misbruge dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Luxembourg.

DR Nyheder har tidligere afsløret, at Skat mener, at selskabet i 2013 i tæt samarbejde med revisorer fra Deloitte i detaljer planlagde, hvordan kapitalfonden kunne slippe for at betale skat af et udbytte på 557 mio. kr. Skats krav blev fremsat i sidste uge, og både aktionærer og politikere har de seneste dage derfor gentaget tidligere påstande om, at Altor var alt for spekulative i deres drift af den nu konkursramte danske virksomhed.

Direktører ville undgå ansvar

Den holdning delte den daværende administrerende direktør, Jim Pedersen, og finansdirektør, Morten Skou, tilsyneladende også. I hvert fald forsøgte de at tage afstand fra manøvren forud for børsnoteringen af OW Bunker i 2014. Det fremgår af en redegørelse fra kurator Søren Halling Overgaard fra slutningen af 2015. Her skriver kuratoren blandt andet:

- Medio januar 2014 anmodede en af de i selskabet kontraktstilknyttede rådgivere (…) på vegne af Jim Pedersen og Morten Skou – selskabets advokat Kromann Reumert, om at afgive en erklæring om, at Jim Pedersen og Morten Skou ikke kunne ifalde ansvar for manglende oplysninger i prospektet om størrelsen af udlodningen til Altor m.fl, værdiansættelsen af Ove Wrist & Co. A/S og værdiansættelsen af O.W. Bunker & Trading A/S, samt den eventuelle skatteforpligtelse for Wrist Marine Supplies A/S.

Jim Pedersen døde for en måned siden, mens Morten Skou gennem sin advokat oplyser, at han først vil udtale sig om sagen, når den kommer for retten.

Ifølge DR Nyheders kilder frygtede de to netop, at ansvaret for de skattemanøvrer, som Altor bad selskabet om at gennemføre, kunne falde tilbage på dem. De fik dog aldrig lavet en reel erklæring om ansvarsfraskrivelse. Til gengæld accepterede Altor at tilføje en note i prospektet om, at kapitalfondens selskab i Luxembourg ville friholde OW Bunker A/S og dermed også de to direktører for eventuelle skattekrav i forbindelse med den såkaldte omstrukturering.

Skat ændrede praksis

Skat havde på dette tidspunkt netop ændret praksis omkring udbetaling af udbytte til moderselskaber, hvor den primære årsag til stiftelsen af selskabet var, at pengene skulle kanaliseres videre til skattely og dermed unddrage Danmark for Skat. Professor i selskabsret ved CBS, Søren Friis Hansen, mener, at det er sandsynligt, at det netop var risikoen for Skats eventuelle krav mod ledelsen i selskabet, der fik direktørerne til at bede om ansvarsfraskrivelsen.

- Et gæt kunne være, at det har været Skat’s skærpede praksis, der har forårsaget dette, siger Søren Friis Hansen og tilføjer, at børsprospektets omtale af friholdelseserklæringen fra Luxembourg-selskabet skulle berolige investorerne for eventuelle erstatningskrav.

Altor vil ikke kommentere skattesagen, og har tidligere sagt, at OW Bunker blot fulgte den rådgivning, man fik fra revisionsfirmaet Deloitte, da selskabet udbetalte udbytte uden at holde trække skatten fra. Deloitte oplyser, at selskabets rådgivning altid ligger inden for dansk og intyernational lovcgivning.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk