På trods af grønne mål: De største fabrikker i Danmark har ikke nedbragt deres forurening med CO2 i fem år

Forstår godt, at folk er bekymrede, men vi skal nok nå det, lover Aalborg Portland.

De allerstørste virksomheder i dansk industri som Aalborg Portland har samlet set ikke nedbragt deres udslip af CO2 de seneste fem år. (Foto: Birger Lund © DR)

Bjerge af kul og koks ligger parat på pladsen. Imens kører en gravko rundt og fylder de sorte brændsler på ovnene, der fremstiller cementen.

Aalborg Portland er Danmarks største udleder af klimaskadelig drivhusgas. Blandt andet fordi mere end halvdelen af energien til deres produktion kommer fra kul og koks.

Selskabet har klimamål og investerer store beløb i grønne løsninger, fortæller direktør Michael Lundgaard Thomsen.

Alligevel er Aalborg Portlands udslip steget med mere end 30 procent de seneste fem år. Og alene i 2020 steg udledningerne med syv procent.

- Jeg kan godt forstå, man vil se nogle effekter på kort sigt. Det vil jeg også gerne selv. Men det er bare ikke realtistisk at opnå hurtige effekter på kort sigt og samtidig være konkurrencedygtig, siger Michael Lundgaard Thomsen.

Kul og koks udgør stadig over halvdelen af brændslerne til ovnene på Aalborg Portland. (Foto: Birger Lund. © DR)

Stigningen skyldes, at Aalborg Portland lige nu sælger mere cement. Og det vil tage fem år, før effekten af selskabets grønne tiltag kan måles, forklarer han.

Men det er ikke kun hos Aalborg Portland, at udslippet af drivhusgasser ikke er reduceret de seneste år. Samlet set har de største og mest energitunge virksomheder i industrien ikke nedbragt deres udslip af CO2 i de seneste fem år. Det gælder blandt andet sukkerfabrikkerne under Nordic Sugar og Saint Gabain, der fremstiller byggematerialer.

Det viser nye tal fra EU Kommissionen, som DR har gennemgået.

- Jeg er bekymret, siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.

- I øjeblikket udleder specielt de store virksomheder for meget CO2. Og det skyldes simpelthen, at det er for billigt at udlede CO2, mener han.

Fritaget dansk afgift

De 80 største virksomheder i industrien er ansvarlig for udledning af 5,7 millioner ton CO2 om året, mens hele resten af industrien udleder 2,1 millioner ton CO2.

Gruppen af energitunge virksomheder er altså ansvarlig for langt størstedelen af industriens forurening. Og de risikerer at spænde ben for at nå de politiske klimamål for 2030, advarer Klimarådet, der er Folketingets klima-vagthund.

Er det ikke forståeligt, hvis en så stor virksomhed som Aalborg Portland har brug for tid til at omstille sig?

- Nu er det jo ikke en ny problemstilling. Så omstillingen skal i gang nu, mener Peter Møllgaard fra Klimarådet.

Der er ikke noget egentligt lovkrav til virksomhederne i industrien om, at de skal nedbringe deres udslip.

Derfor opfordrer Klimarådet regeringen og Folketingets partier til at hæve afgiften på forurening fra CO2.

I dag er afgiften 180 kroner per ton. Men gruppen af energitunge virksomheder er undtaget dansk CO2-afgift og i stedet omfattet af EU’s regler. Her skal de betale CO2-kvoter for en mindre del af deres udslip, mens de får gratis kvoter til af dække størstedelen.

- Hvis vi hæver prisen på CO2 ved at lægge en afgift på, så gør vi det så dyrt for virksomhederne, at de ikke har råd til at lade være med at omstille sig, forklarer Peter Møllgaard.

”Skubber bare problemet”

Brancheforeningen Dansk Industri har ikke ønsket at kommentere udviklingen. Men hos Aalborg Portland afviser direktøren, at en højere afgiftCO2 kan få dem til at skrue op for de grønne tiltag.

- Hvis omkostningerne til energien begynder at blive tre gange højere end dine konkurrenter, så kommer cementen bare et andet sted fra, det kan være Spanien eller Tyrkiet. Og så løser man ikke et CO2-problem, man skubber det bare et andet sted hen, siger Michael Lundgaard Thomsen, direktør i Aalborg Portland.

Michael Lundgaard Thomsen, direktør, Aalborg Portland. (Foto: Birger Lund © DR)

Aalborg Portland har indgået en særaftale med regeringen, hvor de lover markante reduktioner inden 2030.

Kan du forstå, hvis nogen er bekymret over, om I når jeres klimamål, når CO2-udledningnerne år for år stiger?

- Jeg kan godt forstå, det er bekymrende, og at man vil se nogle effekter på kort sigt. Det vil jeg også gerne selv. Men det er bare ikke realistisk at opnå hurtige effekter på kort sigt og samtidig være konkurrencedygtig. Så man skal kigge på, om vi har sat de rigtige aktiviteter i søen, og det har vi, forsikrer direktøren.

Kunne I ikke bruge noget af jeres overskud på at investere i grønne brændstoffer og så skære ned på kul?

- Jo, og det gør vi også. Når vi investerer en milliard kroner i nye, grønne løsninger over de næste fem år, så er det jo massive investeringer.

”Det er for dyrt”

Det er planen, at Aalborg Portland i løbet af de næste fem til ti år blandt andet vil få omlagt en del af energien fra kul til biogas.

Og de vil forsøge at sælge mere såkaldt grøn cement, der udleder 30 procent mindre CO2.

Senere håber direktøren Michael Lundgaard Thomsen, at det bliver muligt at opfange og lagre CO2, inden den ryger ud af skorstenen. Men den teknologi er ikke udviklet færdig endnu.

Hvorfor har I ikke for længst skilt jer af med jeres kul?

- Det kan man ikke, det er simpelthen for dyrt. Så er man ikke længere konkurrencedygtig, siger Michael Lundgaard Thomsen.

Cement består hovedsageligt af kridt, der bliver opløst i vand og brændt ved 1.500 grader. Cirka halvdelen af udledninger fra produktionen kommer fra brændslerne. Mens den anden halvdel udledes, fordi kridt fra naturens side binder CO2. Og når kridtet brændes, frigives CO2 til atmosfæren. (Foto: Birger Lund © DR)

Ifølge Klimarådet skal industrien stort set blive CO2-neutrale i 2030, for at de politiske klimamål skal kunne lykkes. For det ligger på forhånd fast, at især landbruget ikke vil kunne komme af med en del af deres udslip.

Kan industrien undskylde sig med, at de producerer mere, og det derfor er naturligt, at deres CO2-udledninger ikke falder?

- Nej, vi er nødt til at få de store virksomheder til at reducere deres udledninger, uanset hvor meget de producerer. Og det kan de gøre ved energieffektiviseringer eller ved at skifte over til elektricitet.

- Hvis det ikke lykkes industrien, er der en stor chance for, at vi ikke når vores mål i 2030. Så det skal bare gå, fastslår Klimarådets formand, Peter Møllgaard.

Det har ikke været muligt at få et interview fra klimaminister Dan Jørgensen (S) om, hvorvidt og hvordan regeringen har tænkt sig at få de energitunge virksomheder til at nedbringe deres CO2.

Et flertal af partier på Christiansborg har nedsat en ekspertgruppe, der til efteråret og igen til næste år skal komme med forslag til, hvordan det kan gøres dyrere at forurene med CO2.