Pårørende opfordres til at hjælpe ældre og sårbare: Få overblik over, hvor kommunernes sygeplejersker strejker

I 12 kommuner er sygeplejersker udtaget til strejke. Det rammer både ældrepleje, sundhedspleje og plejehjem.

Fra lørdag nat går 10 procent af sygeplejersker i kommuner og regioner i strejke. (Foto: Philip Davali © Philip Davali)

Når lidt over 5.000 sygeplejersker natten til lørdag går i strejke, kommer det ikke kun til at betyde udsatte operationer og behandlinger på sygehuse.

I 12 kommuner landet over er et antal sygeplejersker også udtaget til konflikten, og det vil borgere som modtager hjemmepleje, og småbørnsforældre som normalt besøges af en sundhedsplejerske, komme til at kunne mærke.

Nedenfor har DR Nyheder samlet et overblik over, hvilke områder og institutioner der vil blive berørt af strejken i de 12 kommuner.

Aalborg Kommune: Pleje til 4.000 borgere berøres

Alle kommunens hjemmesygeplejersker og sygeplejersker vil indgå i strejken, oplyser Aalborg Kommunes ældre- og sundhedschef Carsten Møller Bech til DR Nyheder.

- Det kommer til at få relativt store konsekvenser for rigtig mange af de borgere, som modtager almindelige sygepleje, siger han.

I øjeblikket er kommunen ved at lave en individuel vurdering af de 4.000 borgere, som sygeplejerskerne normalt er i kontakt med.

- Vi ser blandt andet på, om borgeren har et netværk, som kan gå ind og støtte op, så længe strejken varer, siger Carsten Møller Bech.

Der er omkring 400 overenskomstansatte sygeplejersker ansat i Aalborg Kommune, heraf vil 50 ansatte indgå i et nødberedskab, som skal tage sig af livsvigtige og uopsættelige opgaver samt opgaver, der er nødvendige for at undgå følger, som kan være til fare for helbred eller førlighed.

De resterende godt 350 sygeplejersker vil nedlægge deres arbejde som en del af konflikten.

De borgere, som vil blive direkte berørt af strejken, vil blive kontaktet per telefon.

Aarhus Kommune: Aflyst skolesundhedspleje og hjemmebesøg hos småbørnsforældre

I Aarhus Kommune vil både ældreområdet og sundhedsplejen blive ramt af sygeplejerskernes strejke.

Skolesundhedsplejen vil nogle steder blive aflyst, ligesom hjemmebesøg hos småbørnsforældre og konsultationer i ammehjælpen også vil blive aflyst.

En af de sygeplejersker i skolesundhedsplejen, der er udtaget til strejke, er Anette Østergaard.

- Jeg arbejder med at understøtte sunde og raske børn, og hvis understøttelse ikke fortsætter, så vil det jo have nogle konsekvenser for børnene, fortæller hun.

Der bliver foretaget færre syns, høre og sundhedstest i skolesundhedsplejen i Aarhus Kommune. På lørdag strejker sygeplejerskerne nemlig.

Det er dog aftalt, at der fortsat kan ske hjemmebesøg ved særligt sårbare eller udsatte familier, hvor der er alvorlig bekymring for barnets helbred, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Alle forældre vil via sms få oplyst, at planlagte hjemmebesøg er aflyst i strejkeperioden.

Aarhus Kommune har oprettet et nødberedskab, som kan tage sig af kontakt til forældre til nyfødte, fortsat hjemmebesøg ved særligt sårbare eller udsatte familier og sundhedspleje og besøg hos børn og unge, der har været udsat for overgreb, omsorgssvigt eller har uopsættelige behov.

Silkeborg Kommune: Hjemmesygeplejersker og ansatte på udvalgte plejecentre strejker

I alt 98 sygeplejersker i Silkeborg Kommune kommer til at deltage i strejken.

Det drejer sig om hjemmesygeplejersker, sygeplejersker på plejecentrene Solgården i Sjørslev og Malmhøj i Vinderslev samt sygeplejersker, der arbejder med forebyggende hjemmebesøg og udviklingssygeplejersker i driftssektionerne.

Det oplyser Silkeborg Kommune på kommunens hjemmeside.

Under strejken vil Silkeborg Kommune desuden ikke kunne modtage borgere udskrevet fra hospitaler til videre behandling i hjemmet, midlertidige pladser eller fra plejecentre.

I kommunen er der nedsat et nødberedskab, som svarer til normal weekend-bemanding. Denne gruppe vil tage sig af livsvigtige og uopsættelige opgaver.

Fredericia: Al sygepleje på seniorområdet berøres af strejke

I Fredericia Kommune strejker alle sygeplejersker i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Strejken gælder også for sygeplejersker, der beskæftiger sig med visitationer, forebyggende hjemmebesøg, sygeplejeklinikker og akutsygeplejen.

Det skriver Fredericia Kommune på kommunens hjemmeside.

- Der er ingen tvivl om, at det vil være en mærkbar konflikt, men sådan fungerer den danske model, og det har vi respekt for, udtaler Cecilie Roed Schultz, der er fungerende formand i Senior- og Handicapudvalget, i en pressemeddelelse.

Hun opfordrer samtidigt til, at pårørende er opmærksomme på, hvordan de kan støtte deres kære, når strejken bliver en realitet.

Fredericia Kommune arbejder på at nedsætte et nødberedskab, som kan tage sig af akutte og uopsættelige opgaver.

Tønder: Hjemmeplejen fortsætter uændret

I Tønder Kommune er hjemmesygeplejen samt sygeplejersker i den såkaldte myndighedsafdeling, som koordinerer udskrivelser fra sygehuse og tager sig af visitation til dele af hjemmeplejen, berørt af strejkevarslet.

Dog skriver Tønder Kommune på kommunens hjemmeside, at ydelser leveret af hjemmeplejen fortsætter uændret.

Desuden er der nedsat et nødberedskab, som kan udføre livsvigtige, uopsættelige og påkrævede opgaver.

Alle borgere, som bliver direkte berørt af konflikten, vil blive kontaktet telefonisk.

Odense Kommune: Udkørende sygeplejersker og på plejecentre vil strejke

I Odense strejker sygeplejersker i 11 udkørende grupper samt sygeplejersker på kommunens sundhedsklinikker og plejecentrene Øst, Hvenekilden, Marienlund, Sct. Hans Parken, Enrum, Svovlhatte, Herluf Trolle og Korsløkke.

Det svarer til halvdelen af kommunens plejecentre.

- Jeg håber på alles tålmodighed under en evt. konflikt. Når vores hjemmeplejegrupper ikke har sygeplejersker, kan det få en afsmittende effekt på planlægningen af den almindelige hjemmepleje også, udtaler Søren Windell, som er medlem af byrådet i Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Konkret kan der blive længere sagsbehandlingstid på visitation til plejeboliger, dagcentre samt bevilling af hjemmepleje og rengøring, uddyber Søren Windell.

For alle borgere, der er visiteret til sygepleje, er der blevet foretaget en individuel vurdering, om hvorvidt vedkommende kan undvære hjælp i konfliktperioden.

Der vil blive oprettet et nødberedskab for borgere, der kræver livsvigtig og uopsættelig hjælp.

Ringsted Kommune: Hjemmesygeplejen og børnesundhedstjenesten rammes af strejke

I Ringsted Kommune kommer sygeplejersker i alle dele af kommune til at indgå i strejken.

- Vi bliver ramt hele vejen rundt. Både i vores hjemmesygepleje og sygeplejersker på plejecentre og i børnesundhedstjenesten, skriver centerchef for Social- og Sundhedscenter Alice Morsbøl til DR Nyheder i et skriftligt svar.

Hun understreger, at selvom strejken i Ringsted Kommune er omfattende, er det ikke ensbetydende med, at alle arbejdsopgaver, som sygeplejerskerne i Ringsted Kommune varetager, vil blive aflyst.

Desuden arbejder Ringsted Kommune på at oprette et nødberedskab, som skal løse opgaver, der gælder liv og førlighed.

Halsnæs Kommune: Slipper alligevel for strejke

Halsnæs Kommune var tidligere udtaget til strejke, men efterfølgende har DSR undtaget den ene institution i Halsnæs Kommune som i første omgang var udpeget.

Det vil sige, at strejken nu er planlagt til at udfolde sig i 12 kommuner i alt.

Holbæk Kommune: Stadig usikkert, hvor strejken vil ramme

Sygeplejerskernes strejke kommer blandt andet til at ramme ældreopgaver, sundhedspleje og visitation i Holbæk Kommune. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- Når strejken træder i kraft natten til lørdag, så er vi klar til at håndtere den i blandt andet vores hjemmepleje, hvor vi lige nu skal have aftalt, hvordan vores ældre borgere, der har brug for livsvigtig akuthjælp, kan få det, udtaler viceborgmester og formand for Udvalget for Ældre og Samfund John Harpøth i en pressemeddelelse.

- Der er dog ingen tvivl om, at nogen af vores borgere kommer til at mærke konsekvensen af strejken, tilføjer han.

Holbæk Kommune har nedsat et nødberedskab, som skal sikre, at livsvigtige opgaver udføres under strejken.

De borgere, som rammes direkte af strejken, bliver kontaktet direkte.

Københavns Kommune: Hjemmesygeplejen strejker

I Københavns Kommune vil sygeplejersker i hjemmesygeplejen Indre By og Østerbro samt Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro strejke.

Det oplyser Københavns Kommune på kommunens hjemmeside.

I de udvalgte områder, vil der dog være en mindre gruppe hjemmesygeplejersker, som fortsat vil varetage livsvigtige og uopsættelige opgaver, samt opgaver som er nødvendige for at undgå følger, som kan være til fare for helbred eller førlighed.

Derudover vil ansatte i sygeplejekoordinationen på Østerbro og i Valby strejke, ligesom sygeplejersker der arbejder med pladsanvisning til midlertidige døgnophold vil nedlægge deres arbejde.

Hillerød Kommune

I Hillerød Kommune strejker sygeplejersker både i sundhedsplejen, plejehjemmene og i hjemmesygeplejen.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Derudover er en række andre områder udtaget til strejke. Det drejer sig om rehabiliteringsafdelingen, demenskoordinatorer og konsulenter, uddannelseskonsulenter og konsulenter med arbejdsadresse på rådhuset.

Der er indgået aftaler om nødberedskab, der sikrer at livsvigtige, uopsættelige opgaver fortsat løses.

Sårbare familier vil fortsat kunne få besøg af sundhedsplejersken en gang om ugen indtil barnet er 3 måneder.

Udvalgte plejekrævende patienter fortsat modtage besøg af en sygeplejerske. Det drejer sig blandt andet om patienter, der er kræver intravenøs medicin, daglig insulininjektion, eller borgere som modtager komplekse medicinbehandlinger vil fortsat blive behandlet af en sygeplejerske.

Frederiksberg Kommune

Tre afdelinger i hjemmeplejen er udtaget til strejke ligesom en enkelt afdeling i døgnrehabiliteringen er udtaget.

Der er dog en mindre gruppe hjemmesygeplejersker sikres dog et nødberedskab, som fortsat varetager livsvigtige og uopsættelige opgaver samt opgaver.

Frederiksberg Kommune informerer løbende de berørte borgere, ligesom information om strejken og konsekvenser for den kommunale service vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Gladsaxe Kommune

I Gladsaxe er det udelukkende de midlertidige pladser på Kildegården, der rammes af en sygeplejerskestrejke.

Kommunen oplyser i en mail til DR Nyheder, at strejken vil ramme de borgere, som er færdigbehandlet på et hospital, men som ikke kan være i eget hjem efter endt behandling.

De borgere vil skulle blive længere tid på hospitalet.

Borgere, som allerede er på Kildegården, vil få den pleje, de skal have. Men der kommer ikke nye ind, som har specifikt brug for sygepleje, som ikke kan udføres af en assistent.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk