Parterne enige om forlig for 500.000 kommunalt ansatte

Et samlet forlig for alle offentligt ansatte i kommunerne er faldet på plads.

Efter måneders forhandlinger er der nu indgået en samlet aftale for hele det kommunale område. Det meddeler topforhandlere for arbejdsgivere og lønmodtagere.

- Jeg er rigtigt glad for at sige, at vi har en overenskomst for alle. Det er en kolossal lettelse, siger Anders Bondo Christensen, formand for Forhandlingsfællesskabet og chefforhandler for de kommunalt ansatte, der netop er trådt ud af forhandlingslokalet.

Aftalen omfatter 500.000 lønmodtagere i den offentlige sektor, og indeholder ifølge parterne løsninger på flere af de områder, der undervejs har gjort forhandlingerne svære.

Det gælder både lønrammen og sikring af betalt spisepause.

Lærernes arbejdstid er dog ikke en del af forliget, hvor forhandlerne i stedet har besluttet at nedsætte en kommission, som skal vurdere om lærernes arbejdstid har konsekvenser for undervisningen.

Hemmelige detaljer

Den økonomiske ramme i aftalen ligger på 8,1 procent over de kommende tre år, hvilket svarer til rammen i delforliget, som LO-forbundene natten til onsdag indgik med regionerne.

Reguleringsordningen videreføres for at sikre, at lønnen i den offentlige sektor følger lønudviklingen i den private sektor, men det såkaldte privatlønsværn fjernes.

Aftalen indeholder ifølge de kommunale arbejdsgiveres organisation, KL, også en overenskomstmæssig aftale om sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause.

Sidst, men ikke mindst, skal der med aftalen desuden være fundet en løsning på slagsmålet om lærernes arbejdstid. Detaljerne ønsker lærernes formand, Anders Bondo Christensen, endnu ikke at løfte sløret for. Han vil først fremlægge den nye arbejdstidsaftale for sit bagland i Danmarks Lærerforening.

- Men vi står med et resultat, som vi kan være bekendt, forsikrer Anders Bondo Christensen.

Og arbejdsgivernes topforhandler, Michael Ziegler, er også tilfreds med det kommunale forlig, der er landet.

Langstrakte forhandlinger

Forhandlingerne om de kommunalt ansattes fremtidige overenskomst blev genoptaget tidligt i morges, hvor flere forhandlere fra det kommunale område vendte tilbage til Forligsinstitutionen.

De blev i løbet af natten sendt hjem, mens Anders Bondo Christenen og Michael Ziegler sad tilbage for at nå til enighed om arbejdstidsaftalen, der har været et af de store slagsmål.

I dag er lærernes arbejdstid reguleret af en lov, der blev indført som følge af et politisk indgreb, da forhandlingerne om de offentligt ansattes overenskomster brød sammen i 2013 og udløste en længerevarende lockout.

Vanskeligt forløb

Forhandlingerne om de offentligt ansatte i kommunernes nye overenskoms har været lange, seje træk, understreger Michael Ziegler.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det har været et vanskeligt forløb. Nogle har oplevet årstiderne skiftet, mens vi har været herinde.

Derfor vækker det både glæde hos ham og Anders Bondo Christensen, at gennembruddet endelig kom ved forhandlingsbordet i dag.

- Vi har stået her dag ud og dag ind, men det har ikke været forgæves. Nu er jeg rigtig, rigtig glad, siger lærernes formand.

Statsligt forlig mangler

Der er endnu ikke et statsligt forlig på plads. Og på det regionale område er der kun indgået aftale om ny overenskomst for de 46.000 ansatte i regionerne, der er medlemmer af forbundene FOA, HK Kommunal, 3F, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og Dansk Metal.

I regionerne er der samlet set i omegnen af 120.000 lønmodtagere.

Forligsmand Mette Christensen skal inden 1. maj sørge for, at parterne bliver enige om nye overenskomster for de resterende offentligt ansatte. Sker det ikke, lurer konflikten.

Overenskomstforliget for de kommunalt ansatte vil med al sandsynlighed friholde en halv million kommunalt ansatte fra strejke og lockout.

Alt er dog først sikkert, når aftalerne har været til urafstemning blandt forbundenes medlemmer.

Det vil blive afgjort ved en urafstemning blandt fagforbundenes medlemmer.