Partner i skandaleramt advokatfirma: Rådgivning af svindelbank gjorde mig 'enormt rasende'

Advokatfirmaet Bech-Bruun og Advokatnævnet tørner sammen i spektakulær sag i landsretten.

Det er de helt store kanoner i den danske advokatverden, der er kørt i stilling i Østre Landsret i disse dage.

Det handler om ære, bøder til fire advokater og en advokatundersøgelse til 3,5 millioner kroner. Alt sammen forbundet til den store sag om svindel med udbytteskat, hvor den danske statskasse angiveligt er blevet svindlet for 12,7 milliarder kroner.

Et af landets største advokatfirmaer Bech-Bruun er gået i kødet på Advokatnævnet, der er advokaternes eget klagenævn.

Det skyldes, at Advokatnævnet i 2019 besluttede, at der var en interessekonflikt, da Bech-Bruun i 2017 af Skatteministeriet fik den store opgave med at lave en uvildig advokatundersøgelse af skandalen om svindel med udbytteskat.

I spidsen for undersøgelsen var den rutinerede advokat og partner i advokatfirmaet Lars Lindencrone Petersen, der i flere timer både i går og i dag blev afhørt.

Han er også blevet idømt en bøde på 10.000 kroner af Advokatnævnet i sagen - ligesom tre andre Bech-Bruun-kolleger.

Afhøringen kredsede sig særligt om to centrale ting.

Bech-Bruun havde nemlig tidligere rådgivet den tyske North Channel Bank, der senere blev straffet med en bøde på 110 millioner kroner for medvirken til groft bedrageri i udbytteskattesagen.

Så kendte advokaten til rådgivningen af North Channel Bank, og vidste han, at netop den tyske bank var en af de centrale spillere i den skandale, som han stod i spidsen for at undersøge?

Til de spørgsmål var han under hele afhøringen fuldstændig klar i mælet:

- Hvis jeg havde vidst, at der var en interessekonflikt, så havde vi selvfølgelig aldrig budt på opgaven, lød det stålfast fra Lindencrone Petersen.

'Var edderspændt rasende'

Lars Lindencrone Petersen blev først afhørt af Bech-Bruuns advokat på sagen, Ole Spiermann fra Bruun & Hjejle, der også var manden, som stod bag undersøgelsen af hvidvaskskandalen i Danske Bank.

Herefter var det Advokatnævnets advokat, Martin Simonsens, tur, inden stjerneadvokaten Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten på vegne af Skatteministeriet overtog depechen.

Slavisk blev hele forløbet gennemgået fra Bech-Bruun afgav deres bud på at få lov til at lave undersøgelsen og frem til, at Lars Lindencrone Petersen og resten af advokat-teamet afleverede resultatet på skatteminister Karsten Lauritzens (V) bord.

Og ikke en eneste gang var der alarmklokker, der ringede i advokatdomicilet, fortalte Lars Lindencrone Petersen, der fortalte, at han hverken kendte til North Channel Banks rolle i svindlen eller kendte til Bech-Bruuns rådgivning af banken før langt senere.

Han blev heller ikke mistroisk, efter at det i juli 2017 i den danske presse kom frem, at North Channel Bank var blevet ransaget af tysk politi i forbindelse med udbyttesagen.

Sagen gik nemlig billedligt talt hans næse forbi.

- Jeg kan klart sige, at jeg ikke kan huske, at jeg har set dækningen. Og selv, hvis jeg havde set dækningen, så havde det ikke haft nogen betydning, da jeg ikke kendte til vores skatteafdelings rådgivning af NCB (North Channel Bank, red), sagde Lars Lindencrone Petersen.

Derfor var det et regulært chok, der ramte ham i slutningen af oktober 2018 - mere end 10 måneder efter at undersøgelsen var afleveret.

Her fik Bech-Bruun nemlig et brev ind ad døren fra skatteminister Karsten Lauritzen, der var blevet vidende om, at advokatfirmaet på et tidligere tidspunkt af flere omgange havde rådgivet North Channel Bank og dermed havde haft en interessekoflikt.

- Brevet ramte som en atombombe, og vi fór rundt, sagde Lars Lindencrone Petersen, der ikke lagde skjul, hvad han mente om hele miseren og hans eget firmas rådgivning af North Channel Bank.

- Jeg blev helt enormt rasende, da jeg så det. Også som almindelig samfundsborger. Det er for mig at se ikke i orden at lave den slags rådgivning.

Tyske North Channel Bank har spillet en central rolle i skandalen om svindel med udbytteskat.

Skattechef: Det var en god rådgivning

En anden person i vidneskranken i dag var leder af skatteafdelingen i Bech-Bruun Thomas Frøbert.

Han bekræftede, at stemningen i Bech-Bruun var på et lavpunkt, da skatteministeren i oktober lagde sagen om interessekonflikten frem.

For ham var det dog ikke lige så entydigt, at Bech-Bruun havde gjort i nælderne.

- Stemningen var kaotisk, men den havde ikke bredt sig til hele huset. Strategien var, at man skulle lægge sig fladt ned af frygt for mediedækningen. Det gav anledning til frustrationer hos mange – deriblandt hos mig selv, sagde Thomas Frøbert.

Op til oktober 2018, hvor rådgivningen af North Channel Bank blev offentlig kendt, var Frøbert sikker på, at alt var gået efter bogen, og at advokatfirmaet var fuldt kapable til at foretage undersøgelsen.

Faktisk var han af den holdning, at Bech-Bruun havde en fordel over for konkurrenterne, da de bød ind på opgaven med at lave undersøgelsen,

Det skyldtes, at de flere gange blandt andet havde rådgivet banker i London om lignende problemstillinger.

Han kendte dog ikke til den konkrete rådgivning af North Channel Bank, bedyrede han, som først kom til hans kendskab i oktober 2018.

Hvad tænker du om opinionen (rådgivningen af den tyske bank, red.), da du læser den?, spurgte Ole Spiermann, Bech-Bruuns advokat i sagen.

- Jeg synes, at det var en god legal opinion. Jeg så ikke nogle problemer med den.

Tænkte du, at det ville være svindel, da du læste den?

- Under ingen omstændigheder, sagde Thomas Frøbert, der også slog fast, at det ifølge ham ikke havde haft nogen betydning for undersøgelsen for Skatteministeriet, hvis han havde kendt til rådgivningen af North Channel Bank i 2017.

Thomas Frøbert er også straffet med en bøde på 10.000 kroner for sin rolle i sagen.

I skyggen af sagen om inhabilitet venter også et meget større retsopgør mellem advokatfirmaet og Skattestyrelsen.

Skatteforvaltningen mener, at Bech-Bruun skal betale 1,2 milliarder kroner på grund af rådgivningen af den tyske bank - hvilket advokatfirmaet afviser. Den sag kommer først for retten næste år.

Sidste retsmøde i sagen mellem Bech-Bruun og Advokatnævnet er den 31. maj. Herefter kan der gå op til fire uger, før der falder afgørelse i sagem.

Rettelse: Tidligere stod der i artiklen, at forhenværende skatteminister Karsten Lauritzen var fra Socialdemokratiet, hvilket var en fejl. Han er fra Venstre.

FacebookTwitter