Pensionskasser tabte 70 milliarder i 2008

Pensionsselskaberne tabte sidste år 70 milliarder kroner - det lyder af meget, men er faktisk billigt sluppet.

Pensionsselskaberne tabte sidste år 70 milliarder kroner og kom ud med et negativt afkast på 3,1 procent. Det viser tal fra Finanstilsynet. (© colourbox)

Pensionsselskaberne tabte sidste år 70 milliarder kroner og kom ud med et negativt afkast på 3,1 procent. Det viser tal fra Finanstilsynet.

Det skyldes først og fremmest kurstab på aktier og kreditobligationer.

Alligevel klarede de danske selskaber sig bedre end selskaberne i flere andre lande, hvor en større del af pensionsselskabernes penge er investeret i aktier.

- 70 milliarder er mange penge, men tabet er ikke så stort, som det kunne have været. Det har været et svært år, men sammenlignet med udenlandske konkurrenter har de danske klaret sig rigtigt godt, siger Jan Parner, der er vicedirektør i Finanstilsynet.

Mindsker andelen af aktier

Taber kommer heller ikke til at gå ud over pensionsselskabernes kunder.

- De garantier, som pensionsselskaberne har stillet over for kunderne, dem kan man stadig overholde, men udbyttet derudover bliver mindre i år, siger Jan Parner.

Ved indgangen til 2008 havde de danske selskaber samlet set placeret knapt halvdelen af investeringerne i stats-, realkredit- og indeksobligationer - og de gav et positivt afkast i 2008, som dermed dæmpede den negative effekt fra blandt andet aktierne.

I løbet af 2008 fortsatte selskaberne med at mindske deres andel af aktier, for i stedet investere i flere obligationer.

Facebook
Twitter