Pensionskunder skal kende risiko og afkast

Hvis ikke pensionsselskaberne giver kunderne noget mere information om afkast og risiko, så vil en liberalisering af pensionsmarkedet være til skade for forbrugerne. Det vurderer Pensionsmarkedsrådet i en ny rapport.

Forbrugerne skal have mere information om afkast og risiko påderes pensionsopsparing, ellers får de ikke gavn af et mereliberalt pensionsmarked, vurderer Pensionsmarkedsrådet.

Som det er i dag, er pensionsselskaberne nemlig alt for dårligetil at informere kunderne. Det gør det svært for mange danskere atfå overblik over, hvordan pensionsopsparingen yngler bedst.

Derfor opfordrer Pensionsmarkedsrådet pensionsselskaberne til atinformere kunderne bedre, for eksempel via internettet.

Men selv om der er hjælp på vej i form af flere hjemmesider,hvor pensionsopsparere kan hente information, så vil det ikke, tilPensionsrådets store ærgrelse, stille forbrugerne bedre.

Gør det let for kunderne

Flere pensionsselskaber er gået sammen om at lave hjemmesidenPensionsinfo, mens andre selskaber udvikler deres egne hjemmesider.Og i stedet for at samarbejde og give kunderne et bedre overblik,vil de to hjemmesider stå som to selvstændige informationskilder,og det er til skade for forbrugerme.

Ud over den manglende information opfordrer Pensionsrådet ogsåselskaberne til at tænke på kommunikationen med kunderne.

Det skal være slut med lange juridisk korrekte breve, somkunderne alligevel aldrig læser

Facebook
Twitter