Pensionsselskab: Efterløn er stadig en god investering for mange

Stik mod sit omdømme om at være på vej i graven, kan efterløn fortsat være en rigtig god opsparing.

Hvad er den bedste opsparing, hvis du får brug for at trække dig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet? Ifølge en ny analyse fra PFA er efterløn stadig et godt valg for mange lavtlønnede. (Foto: Kristian Djurhuus © Scanpix)

I årtier har skiftende regeringer forsøgt at lægge efterlønnen i graven. Og gentagne gange er den blevet forringet for at få danskerne til at forlade ordningen.

Men for mange lønmodtagere kan efterløn stadig være det bedste opsparingsvalg til alderdommen, lyder det nu fra pensionsselskabet PFA. Forbrugerøkonom Carsten Holdum har i en ny analyse sammenlignet efterlønsordningen med andre pensionsopsparinger. Og hans konklusion er klar.

- For halvdelen af den danske befolkning ligner det stadig en attraktiv ordning, siger han.

Det er især de lavest lønnede danskere - som kun har en lille pensionsopsparing ved siden af efterlønnen - der står til at tjene på at være med.

- Har du ingen pensionsopsparing, er det entydigt en god idé at betale til efterløn, fastslår Carsten Holdum.

For dem, der har en indkomst på 300.000 kroner og derunder, vil indbetaling til efterløn i de lovkrævede 30 år give, hvad der svarer til et årlige afkast på 3,8%. Efter omkostninger, skat og inflation. Hvilket er markant bedre end de 2,6%, du ifølge PFA kan forvente af en opsparing hos et pensionsselskab.

- 3,8% er meget højt, lyder vurderingen fra PFAs økonom.

Samtidig er indbetaling til efterlønnen ifølge Carsten Holdum mindre risikabel end andre pensionsordninger.

- Ved en pensionsopsparing, hvor du selv sparer dine penge op, tager du jo en risiko ude på markedet. Aktiekurserne kan gå op og ned. Der kan komme en uventet finanskrise. Når du er inde i efterlønsordningen, så har du et tilsagn om en ydelse fra staten, siger han.

135.000 kroner bliver til 270.000

I analysen fra PFA er der bl.a. regnet på en 35-årig lønmodtager med en årlig indkomst på 300.000 kroner, som betaler til efterlønsordningen indtil sin 65-års fødselsdag. 508 kroner om måneden i 30 år.

Med det lovbestemte skattefradrag på ca. 25% svarer de 508 kroner til en samlet indbetaling på 135.000 kroner over 30 år. For de penge får lønmodtageren ca. 270.000 kroner retur – fordelt med 90.000 om året over tre år, når han går på efterløn. Svarende til en årlig forrentning på 3,8%.

Det er ca. en tredjedel af alle danskere i aldereren 30-64 år, der i dag tjener under 300.000 kroner om året.

Husk anden pension modregnes

Om efterløn er en god idé for andre med større indtægter, afhænger af din løn og den dermed forventede pensionsopsparing. For opsparet pension skal nemlig modregnes i det beløb, der udbetales i efterløn. Og jo større pension, du har, jo mindre får du ud af de 508 kroner, du indbetaler til efterlønnen.

- Stadig ved 400.000 kroner må man sige, at efterlønnen - når man knastørt bare ser på tallene - er et bedre tilbud end at spare op på egen hånd, siger Carsten Holdum.

Ved en årsindtægt på 400.000 kroner er forrentningen af efterlønnen ifølge analysen faldet til 2,7%. Dog stadig et mulehår bedre end de 2,6%. Seks ud af ti danskere i alderen 30-64 år tjener idag under 400.000 kroner om året.

Efterløn kan ikke svare sig hvis du betaler topskat

Hvis du tjener 500.000 kroner eller mere, tilhører du den femtedel af danskerne mellem 30-64 år, der betaler topskat. Og så kan efterløn ifølge analysen ikke længere betale sig.

- Dette skyldes, at med høj løn og en almindelig pensionsordning, så bliver pensionsdepotet stort og giver modregning i efterlønnen med 4%. Dermed bliver efterlønsydelsen så lille, at afkastet i efterlønsordningen bliver lavere, end det som man kan forvente ved at investere selv via frie midler eller i en pensionsopsparing, forklarer Carsten Holdum og konkluderer:

- Efterlønsordningen kan fortsat betale sig for flertallet af befolkningen. Blot skal man sikre sig, at ens løn ikke stiger til topskat.

Svært at regne den ud

Han erkender, at det kan være svært som ung og regne ud, om det så senere i livet viser sig at være en god idé at have indbetalt til efterløn.

- Det handler om, hvor meget pension man sparer op gennem hele sit liv. Det kan være svært at vurdere som 30-årig om ens løn er lav og også vil være det resten af mit liv. Bordet fanger, hvis ens karriere pludselig går godt og pensionsopsparingen vokser. Så er man fanget mellem et stort pensionsdepot og efterlønnen, forklarer han.

Sådan har PFA regnet

  • Pensionsordning på 15%

  • Løn og efterløn følger inflation, men stiger ikke

  • Forventet afkast på pension er 2,6% efter skat/omkostninger.