PERSONGALLERI Her er de 11 sagsøgte i Roskilde Bank-sagen

Statens oprydningsselskab, Finansiel Stabilitet, indleder i dag et retsopgør mod tidligere medlemmer af Roskilde Banks top og revision.

Direktør Niels Valentin Hansen og andre topfolk afkræves en milliard kroner for tab i Roskilde Bank. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Når dørene åbner til Østre Landsret i dag, indledes samtidig den største erstatningssag i nyere tid.

11 stole er stillet klar til 11 mænd, som alle anklages for at have medvirket til et af Danmarkshistoriens største bankkrak. Krakket i Roskilde Bank.

Finansiel Stabilitet kræver, at Roskilde Banks tidligere ledelse, bankens revisionsfirma, Ernst & Young, og to af selskabets revisorer hoster op med en milliard kroner. Finansiel Stabilitet mener nemlig at kunne bevise, at banktoppen og revisionen har ageret ’sløset’, ’risikabelt’ og ’utilstrækkeligt’ op til bankens konkurs i 2008.

Banktoppen og revisionen

Her får du et overblik over, hvem de sagsøgte er:

 • Niels Valentin Hansen, bankdirektør

Niels Valentin Hansen var Roskilde Banks øverste direktør gennem 28 år. Han tiltrådte som direktør for Roskilde Bank den 1. december 1978 og fratrådte den 30. april 2007.

Niels Valentin Hansen var direktør i Roskilde Bank i 28 år. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)
 • Arne Gotlieb Wilhelmsen, bankdirektør

Arne Wilhelmsen var underdirektør i Roskilde Bank i 1986, og blev i 1997 vicedirektør.

Den 1. november 2006 steg han endnu en gang i graderne og tiltrådte som registreret direktør. En stilling han blev i indtil bankens konkurs.

 • Allan H. Christensen, underdirektør

Allan H. Christensen var ansat som underdirektør i Roskilde Bank med ansvar for kredit og erhverv. Han tiltrådte som direktør den 1. maj 2004.

 • Peter Müller, bestyrelsesformand

Peter Müller var oprindeligt manufakturhandler, men indtrådte i Roskilde Banks bestyrelse den 19. april 1991. Herefter blev han næstformand, og den 1. marts 2006 blev han udpeget til formand for bestyrelsen. Han fortsatte i bestyrelsen, indtil Roskilde bank gik i betalingsstandsning den 6. oktober 2008.

Peter Müller var bestyrelsesformand i Roskilde Bank - ligesom hans far og farfar også var. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)
 • Niels Erik Qvist Krüger, næstformand i bestyrelsen

Advokat Niels Krüger indtrådte i bestyrelsen den 26. februar 1997 og udtrådte igen den 6. oktober 2008, da Roskilde Bank gik i betalingsstandsning.

Her ses den tidligere næstformand i Roskilde Bank, Niels Krüger. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)
 • Peter Holm, tidligere bestyrelsesmedlem

Smedemester Peter Holm indtrådte i bestyrelsen den 1. marts 2006 og udtrådte den 6. oktober, da Roskilde Bank gik i betalingsstandsning.

 • Ib Mardahl-Hansen, bestyrelsesmedlem

Ib Mardahl-Hansen indtrådte i bestyrelsen den 1. marts 2006 og udtrådte igen den 6. oktober 2008, da Roskilde Bank gik i betalingsstandsning.

Tidligere bestyrelsesmedlem i Roskilde Bank, Ib Mardahl-Hansen. (Foto: Simon Læssøe © Scanpix)
 • Ove Flemming Holm, bestyrelsesmedlem

Filialdirektør Ove Holm indtrådte i bestyrelsen den 26. februar 2003 og udtrådte igen den 6. oktober, da Roskilde bank gik i betalingsstandsning.

 • Revisionsfirmaet Ernst & Young

Ernst & Young blev udpeget som Roskilde Banks revisionsselskab den 26. februar 2003, og har underskrevet bankens årsrapporter for perioden 2002 – 2007.

 • Tommy Nørskov Rasmussen, revisor i Ernst & Young

Tommy Nørskov Rasmussen var som statsautoriseret revisor hos Ernst & Young ansvarlig for revisionen af bankens regnskaber og for at foretage de yderligere lovmæssigt foreskrevne revisionshandlinger forbundet hermed. Han underskrev blandt andet årsrapporterne for perioden 2004 – 2007.

 • Palle Valentin Kubach, revisor i Ernst & Young

Palle Valentin Kubach var som statsautoriseret revisor hos Ernst & Young ansvarlig for revisionen af bankens regnskaber og for at foretage de yderligere lovmæssigt foreskrevne revisionshandlinger forbundet hermed. Han underskrev blandt andet årsrapporterne for perioden 2004 – 2007.