Politiet: Her drosler vi ned under en storkonflikt

Indbrud, udstedelse af pas og hastighedskontrol bliver nedprioriteret under en konflikt.

Politiet rykker altid ud til de akutte opgaver som vold og røveri. Men en række andre opgaver bliver ramt af en storkonflikt. (Foto: Kim Haugaard © Scanpix)

Borgerne kan slå alarm og tilkalde politiet på 112 akkurat som før, selvom den offentlige sektor skulle blive ramt af lockout fra april.

Akutberedskabet i de 12 politikredse bliver opretholdt, selvom arbejdsnedlæggelser vil ramme en lang række administrative støttefunktioner på landets politigårde.

- Vores politifolk er ikke omfattet af en konflikt. Og det betyder for eksempel, at vores beredskab er uændret. Vi rykker stadig ud, når folk ringer på 112, og løser de opgaver, vi skal løse, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Til gengæld kan borgerne forvente forsinket betjening på servicetelefonen 114. Og der er det vigtigt at bevare tålmodigheden, selvom svartiden bliver lang, lyder opfordringen.

- Selvfølgelig kan man blive frustreret, hvis man skal vente på 114. Men det er vigtigt, at man som borger ikke ringer 112 i stedet. 112 er reserveret til de helt akutte situationer, siger Jens Henrik Højbjerg.

Betjente skal arbejde - kontorfolk må konflikte

De knap 11.000 betjente i politikredsene, Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste, PET, er alle tjenestemænd, der er forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsgiveren - og hverken kan strejke eller lockoutes.

Men det kan man blandt de knap 5.000 øvrige ansatte i politiet, for eksempel kontormedarbejdere, der er medlemmer af fagforeningen HK Stat.

- En konflikt berører en række opgaver, som løses af vores overenskomstansatte medarbejdere. Og det vil betyde længere sagsbehandlingstider på flere områder, fordi der simpelthen vil mangle medarbejdere til at tage sig af sagerne, siger Jens Henrik Højbjerg.

Helt konkret skal borgerne altså forvente forsinket betjening på servicenummeret 114. Det kan få betydning, hvis man kommer hjem fra ferie og opdager, at der har været indbrud i huset.

- Når man retter henvendelse for at anmelde kriminalitet, så vil der også være færre til at tage sig af anmeldelserne. Og derfor kan det også få betydning for opklaringen af en sag, fordi der kan være en forsinkelse, siger Jens Henrik Højbjerg.

Fotovogne holder stille under en konflikt

Borgere, der har brug for at få ekspederet politiopgaver som køreprøver, behandling af bøder og forskellige tilladelser som eksempelvis tv-overvågning, dørmandskort og særtransporter, må også være tålmodige under en konflikt.

- Det er helt oplagt, at disse områder også bliver ramt, ligesom en konflikt også vil omfatte vores fingeraftrykseksperter og en række andre faggrupper, siger Jens Henrik Højbjerg.

Uden for politigårdene vil borgerne desuden se færre af politiets fotovogne. Automatisk Trafikkontrol, ATK, bliver også ramt under en konflikt.

- Vores biler, der bliver brugt i forbindelse med Automatisk Hastighedskontrol, betjenes af folk, der er ansat på vilkår, der betyder, at det også er et strejkeramt område. Så bilerne kommer ikke til at køre, hvis vi kommer i en konfliktsituation, siger rigspolitichefen.

Facebook
Twitter