Politiet omstiller sig til mere svindel og bedrageri

Antallet af indbrud, tyverier og røverier falder, mens svindel, bedrageri og organiseret kriminalitet stiger, viser tal fra Rigspolitiet. Det kræver omstilling at følge med, siger chefen for Bagmandspolitiet.

Mens antallet af anmeldte røverier er faldet med 40 procent på fem år, er antallet af anmeldte bedragerier tredoblet i samme periode. Også på andre "nære" områder, som indbrud, vold og tyverier er kriminaliteten faldet.

De kriminelle har omorganiseret sig, og det skal politiet også indstille sig på.

- Der bliver færre af de traditionelle politiopgaver. Billedet flytter sig mod den mere organiserede, komplicerede type kriminalitet, og vi må følge med, siger Morten Niels Jakobsen, der er chef for politiets afdeling for særlig økonomisk og international kriminalitet, Søik, i daglig tale Bagmandspolitiet.

Mens antallet af danskere, der oplever indbrud, røverier og vold bliver færre, stiger omfanget af svindel og bedrag begået af organiserede kriminelle.

Det betyder mere skattekriminalitet, bedrageri, flere identitetstyverier og flere illegale varer på markedet. Sager, der er tunge for politiet at løfte:

Røverier ned – bedragerier op

- Der er brug for flere kompetencer, og flere specialister i it og økonomi skal uddannes på politiuddannelserne. Der er tale om en bred udfordring for hele politiet, siger Morten Niels Jakobsen.

Mens antallet af anmeldte røverier er faldet med 40 procent på fem år, er antallet af anmeldte bedragerier tredoblet i samme periode. Det viser tal fra Rigspolitiet og Danmarks Statistik.

Store, komplekse sager om momskarruseller, kædeansvar og svindel med udbytteskat er et relativt nyt fænomen. Og den type sager er i vækst.

Hyrer sociologer og talknusere

I de seneste halvandet år er Bagmandspolitiet begyndt at ansætte bl.a. sociologer, der sætter store datamængder i system, og et hold økonomiske specialister er ansat til at assistere efterforskerne.

- Vi har ansat en økonomisk gruppe, som består af økonomer, som kan hjælpe til at slå hul på de komplekse sager. Samtidig bygger vi videre på vores efterforskeres kompetencer på det økonomiske område, siger Morten Niels Jakobsen.

Væksten inden for skatte- og momskriminalitet betyder også, at Bagmandspolitiet i efteråret startede en ny skatteafdeling op. Her er 15 efterforskere, jurister og sekretærer er ansat jagter svindel med offentlige midler.

-Vi kommer til at arbejde tættere sammen med Skat og med myndigheder i andre lande, fortæller Morten Niels Jakobsen, der er chef for Bagmandspolitiet. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Kriminelle jagter bløde punkter

- Der er nogle professionelle, organiserede kriminelle, som hele tiden foretager analyser af, hvor de bløde punkter er. I opgangstiderne er de i høj grad gået efter det private erhvervsliv, men efter finanskrisen er de offentlige kasser kommet i søgelyset. Her går de efter moms og andre typer skattekriminalitet, som kan være meget lukrative, fortæller Morten Niels Jakobsen.

Han kalder det 'en europæisk trend,' at organiseret kriminelle etablerer komplekse selskabskonstruktioner og placerer stråmænd i spidsen for at franarre statskassen store beløb.

Fra 2009 til 2014 steg antallet af anmeldelser om grov skattesvig fra 89 til 134. I samme periode er antallet anmeldelser om grov momssvig steget fra 73 i 2009 til 166 i 2014.

Ofte er der tale om kædesvig og momskarruseller, som hvert år koster statskassen et større milliardbeløb.

- Vi kommer til at arbejde tættere sammen med Skat og med myndigheder i andre lande, fortæller Morten Niels Jakobsen.

  • Straffelovens kapitel 28:

  • § 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.