Politikere havde topposter i selskab, der vandt milliard-kontrakter i regioner

Tre regionsformænd kritiseres for at have været inhabile, da de fik sendt milliard-kontrakter på sygehuse i udbud.

Jens Stenbæk fra region Sjælland er en af de tre, der anklages for dobbeltroller. (Foto: © martin sylvest andersen, Scanpix)

Spillet om tre kontrakter til i alt 3,6 mia. kroner på nye, danske sygehuse har været præget af inhabile regionformænd og dobbeltroller. Det fastslår flere eksperter.

Det drejer sig om de tre regionsformænd, Bent Hansen fra Region Midt, Jens Stenbæk i region Sjælland og den daværende formænd i Region Syddanmark Carl Holst. De har alle tre haft topposter i PKA, samtidig med at PKA har vundet store kontrakter i netop de tre regioner.

De tre formænd har ikke været med til at udpege, at PKA’s konsortier skulle vinde udbuddene. Men de har alle tre ledet møderne i regionsrådet, hvor det blev besluttet at udbyde de enorme kontrakter, der skal løbe over 20 og 30 år, til et privat konsortium. Hvorefter PKA’s konsortium i alle tilfælde vandt udbuddet.

Ekspert: De er inhabile

Sten Bønsing er lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet og har gennemgået i tre sager, som DR Nyheder har fået aktindsigt i. Han slår fast, at de tre regionsformænd har været inhabile i den politiske behandling i regionsrådene.

Den største kontrakt er i Region Midt, hvor kontrakten på det ny psykiatriske hospital i Skejby har en værdi på 2,2 milliarder kroner over 30 år. Regionsformanden her er Bent Hansen (S), som også er formand for PKA.

- Bent Hansen har en dobbeltrolle, fordi han på den ene side skal kæmpe for, at PKA får den bedste indtjening og så mange projekter som muligt. Og samtidig sidder han i den beslutningsproces, der er i regionen, forklarer Sten Bønsing.

Siden 2011 har PKA offentligt erklæret, at de vil byde på kontrakter på sygehusene. Det er de såkaldte OPP-projekter, hvor et privat konsortium samtidig får kontrakt på at drive bygningerne i op til 30 år. Alligevel har Bent Hansen deltaget i tre møder i regionen, efter det blev kendt, at PKA ville byde på sygehusene.

- Han må ikke deltage i den proces, der foregår i regionsrådsregi, altså den proces med at sidde til interne møder, møder i regionsrådet, forretningsudvalget og den slags, for der er han inhabil, og der er risikoen for at han kan styre processen for stor, vurderer Sten Bønsing.

Tre formænd med dobbeltroller

  • Bent Hansen (S) Var med til at sende kontrakt på 2,2 mia. kroner for nyt psykiatrisk hospital i Skejby i privat udbud. Vinder af udbuddet var konsortium, som PKA er en del af. Er både formand for region Midtjylland og formand for pensionsselskabet PKA.

  • Jens Stenbæk (V) Var med til at sende kontrakt på 520 millioner kroner for ny fødeafdeling i Slagelse i privat udbud. Vinder af udbuddet var konsortium, som PKA er en del af. Er både formand for region Sjælland og var dengang medlem af en bestyrelse i PKA.

  • Carl Holst (V) Var med til at sende kontrakt på 934 millioner kroner på nyt psykiatrisk hospital i Vejle i privat udbud. Vinder af udbuddet var konsortium, som PKA er en del af. Er både formand for region Syddanmark og var dengang medlem af en bestyrelse i PKA.

Begge sider af bordet

Men det gør Bent Hansen. Først to år senere, i 2013, erklærer Bent Hansen sig inhabil i regionsrådet.

Og det er alt for sent, mener både Sten Bønsing og Roger Buch, der er forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Når man sidder på begge sider af skrivebordet, så kan man ikke varetage begge siders interesser lige godt, forklarer Roger Buch.

Også Jens Stenbæk (V) og Carl Holst (V) har som regionsformænd deltaget i de politiske møder, hvor regionerne valgte at byde kontrakter ud til private konsortier i henholdsvis 20 og 25 år.

- Mange af de ting, de samarbejder om, handler jo om at bygge nye bygninger, og der er interessen fra regionen jo klart at få den billigst mulige bygning af en god kvalitet, mens det fra pensionskassen handler om at få mest muligt for den vare, man sælger. Så der er per definition modsatrettede kræfter, understreger Roger Buch.

Formænd afviser kritik

Bent Hansen mener ikke, at han har været inhabil i det politiske arbejde.

- Jeg har ikke set papirer på de enkelte konkrete tilbud, jeg har ikke været inde i den administrative forbehandling. Jeg er faktisk som regionsrådsformand øverste chef for regionen, her afskærer jeg mig fra at gå ned i det administrative arbejde. Men jeg er med i den politiske beslutning om, at vi ønsker at bruge OPP, siger Bent Hansen.

Han understreger, at han ikke deltog i regionens møder om projektet, efter PKA’s konsortium officielt gav sit bud på kontrakten.

- Da det bliver virkelighed, at PKA er en del af den her proces, så er jeg inhabil, og derfor træder jeg ud, forklarer Bent Hansen.

Den tidligere regionsformand i Syddanmark Carl Holst har ikke ønsket at deltage i et interview.

”Det handler om borgernes tillid”

I Region Sjælland afviser Jens Stenbæk ligesom Bent Hansen, at han har været inhabil.

- Det ser jeg ikke nogen problemer i. Der ligger meget klare retningslinjer for hvem der beslutter hvad, både i PKA og i Region Sjælland. Og de retningslinjer er fulgt til punkt og prikke i begge organisationer, siger Jens Stenbæk.

Han understreger også, at han ikke har været med til at vælge, at kontrakten på 520 millioner kroner for en ny fødeafdeling skulle gå til PKA’s konsortium.

- Jeg har været med til at bane vejen for mange private konsortier som har interesse i at gå ind i det her projekt. Jeg har ikke været med til at give en fordel for nogen frem for andre, forklarer Jens Stenbæk.

Eksperterne Roger Buch og Sten Bønsing fastholder dog, at ifølge forvaltningsloven burde de tre have trukket sig fra møderne i regionen. Når de har været inhabile, rejser det tvivl om deres roller.

- Det handler om borgernes tillid til, at tingene går rigtigt til, siger Sten Bønsing.