Politikere til kommuner: Skru ned for urealistiske job til syge

Med en ny aftale håber politikere på, at kommuner vil tolke regler om resourceforløb mindre stramt.

Daværende socialminister Karen Hækkerup (S) og daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) præsenterer i 2012 reformen af førtidspension og fleksjob under titlen 'En del af fællesskabet'. Arkivfoto. (Foto: © KELD NAVNTOFT, Scanpix)

Hvis du er for syg til at arbejde, skal kommunen ikke sende dig i et urealistisk ressourceforløb for at se, om du alligevel er klar til at tage et job.

Sådan lyder forhåbningen med en ny politisk aftale, som et bredt flertal af folketingets partier står bag.

Aftalen kommer på baggrund af en evaluering, som har undersøgt, hvordan reglerne for førtidspension bliver administreret i kommunerne.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi har med delevalueringen fået bekræftet, at der er kommuner, der fortolker og forvalter reglerne om førtidspension strammere end andre. Mennesker er derfor blevet sendt i ressourceforløb, som de slet ikke burde være i, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i pressemeddelelsen.

Det skal aftalen ændre

  • Et lovforslag, der fremsættes i marts, skal skabe klarhed om to ting:

  • Dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension kan i visse tilfælde være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb.

  • Det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at kommunen kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne. Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Udvider ikke retten til førtidspension

Det er nemlig tidligere vist sig, at kommunerne tolker reglerne vidt forskelligt.

Men med den nye aftale håber regeringen sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF, at man på sigt kan overbevise kommunerne om, at førtidspension bliver mere ensartet tildelt på tværs af kommunegrænserne.

Lovændringen udvider dog ikke retten til førtidspension. Så i første omgang håber forligspartierne på, at man med aftalen kan få kommunerne til selv at rette ind.

Leif Lahn Jensen, der er beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, kalder lovændringen, der er planlagt til marts, for et "fint første skridt".

- Vi bringer nu loven i overensstemmelse med intentionerne i reformen med hensyn til, hvornår en udsat borger skal have henholdsvis førtidspension og ressourceforløb, siger han.

Håber, at kunne skære det ud i pap

Det var den daværende SRSF-regering og et bredt flertal i Folketinget der i 2012 vedtog den omstridte reform, der siden har betydet, at syge borgere under 40 år som udgangspunkt ikke skal tilkendes førtidspension.

I stedet skal de i et ressourceforløb, hvor læger, sagsbehandlere og specialister afklarer, om de har en arbejdsevne og kan klare et fleks- eller skånejob.

Kritikere har dog peget på, at politikerne på den måde har været med til at sende reelt syge mennesker i endeløse arbejdsprøvninger.

Med den nye aftale vil forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob nu forsøge at præcisere, at syge ikke automatisk skal sendes i et arbejde, som de realistisk set ikke kan varetage, lyder det fra Karsten Hønge, der er beskæftigelsesordfører for SF.

- Der er brug for, at vi skærer det ud i pap for kommunerne, så borgere ikke bliver behandlet vidt forskelligt, alt efter hvilken kommune de tilfældigvis bor i. Borgernes retsstilling styrkes med dette tiltag, siger han.