Politisk flertal: Nu skal hvidvaskere ned med nakken

Højere fængselsstraffe, skærpet tilsyn og rådgiveransvar: Politisk flertal sætter nyt stød ind mod hvidvask.

Politisk flertal vil straffe hvidvask hårdt. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Et politisk flertal har søsat en række initiativer for at sætte en stopper for hvidvask.

- Vi har indgået en aftale i bred politisk kreds, som siger: nu sætter vi jagten ind på skruppelløse forbrydere, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) efter drøftelser med de øvrige partier her til formiddag.

Han henviser til store sager med omfattende hvidvask som panamapapirerne, Moldova-sagen og sager om hvidvask i landets to største banker, Danske Bank og Nordea.

- Vi sætter flaget op over for den finansielle sektor. Vi kommer med mange initiativer blandt andet længere fængselsstraffe, når man overskrider reglerne, vi laver et egnethedsbegreb, som kan sætte bestyrelsesmedlemmer og direktører fra bestilling. Og så indfører vi et rådgiveransvar, siger Brian Mikkelsen.

Stor provokation

Blandt andet rådgiveransvaret har været på tale i lang tid. Ved at drage rådgiverne til ansvar, bliver det langt sværere for de kriminelle at finde hullerne, lyder vurderingen.

- Det, vi har set, har været helt vanvittigt. Det er svimlende summer, som der er svindlet med gennem de danske pengeinstitutter, og det er kæmpe sager. Derfor er det vigtigt for Socialdemokratiet at få skærpet indsatsen og få sikret, at vi får bedre fat om den adfærd, der har været med til at fremme det her, siger Morten Bødskov, der er erhvervsordfører for Socialdemokratiet.

Han glæder sig samtidig over, at der i aftalen lægges en større muskelmasse i Finanstilsynet.

- Finanstilsynet får flere ressourcer, så de kan skærpe kontrollen. De får samtidig langt større ansvar for selv at overvåge det her, siger Bødskov.

Med i aftalen er Regeringen, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Dansk Folkeparti:

- Vi har oplevet det som en stor frustration og en stor provokation over for det etablerede Danmark, at der er så mange, der har forbrudt sig mod de her regler. Derfor er det vigtigt, at det, vi stiller i udsigt, er noget som kan bruges og er håndterbart. Vi har en forståelse af skærpet straffe, større grad ledelsesansvar og større rådgiveransvar, siger Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører Dansk Folkeparti.

Først i EU

En væsentlig del af hvidvaskpakken er muligheden for at fratage banker og bestyrelsesmedlemmer erhvervslicenser. Forslaget blev sidste år fremsat i EU. Men Danmark er det første land til at gennemføre så skrappe regler.

- Der skal helst gå et kuldegys gennem direktionsgangene og statueres nogle praktiske eksempler. Ellers får vi aldrig gjort op med den kiggen gennem fingre, der har præget alt for mange banker i alt for mange år, siger Jeppe Kofod (S) der er ordfører for Europa-Parlamentets særligt skattesnyderudvalg.

Ny hvidvask-lov

  • Den netop indgåede lov om hvidvask træder i kraft senere på måneden og giver de danske banker nye spilleregler for, hvordan de skal arbejde på at forhindre hvidvask. Dagens politiske aftale bygger oven på den nye hvidvasklov.

  • Den nye lov tvinger bankerne til en mere risikobaseret tilgang. Hvor det før var bankens opgave at indberettet mistænkelige transaktioner, skal de nu i højere grad overvåge kunder og transaktioner, som kan udgøre en risiko i forhold til hvidvask og finansiering af terrorisme.

  • De nye regler lægger op til, at bankerne hver især skal klassificere, om kunderne udgør en lille, almindelig eller øget risiko

  • Samtidig skal bankerne holde særligt øje med såkaldte "politisk eksponerede personer". Det er personer, der er involveret i embeder på højt niveau, og derfor er i risiko for at blive indblandet i korruption.

  • Korruption på politisk niveau betragtes ikke som et stort problem i Danmark. Men internationalt er der stort fokus på politik og hvidvask. Den nye hvidvask-lov er i høj grad baseret på et dekret fra EU.