Politisk flertal styrker kontrollen med finanssektoren på 16 måder

Aftale giver Finanstilsynet lov til at udstede bøder i milliardklassen.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har indgået bred politisk aftale om styrkelse af af indsatsen mod finansiel kriminalitet. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

16 konkrete initiativer skal afskrække den finansielle sektor fra at snyde på vægten.

Det fremgår af et længe ventet politisk forlig, som styrker Finanstilsynet og stiller øgede krav til finansbranchen.

- Samtlige partier har sat sagen højest og har bidraget konstruktivt til at nå et kompromis, hvor vi slår benhårdt ned over for finansiel kriminalitet, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) på et pressemøde.

Bag aftalen står foruden de tre regeringspartier Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti.

Administrative bøder

Med aftalen får Finanstilsynet nu mulighed for at udstede bøder til banker og finansielle virksomheder, som ikke overholder reglerne om blandt andet hvidvask.

- Det kan potentielt være bøder i milliardstørrelsen, hvis der er tale om meget alvorlige sager, siger Rasmus Jarlov.

Dermed følger Danmark i halen på andre europæiske lande som England og Sverige, hvor det nationale finanstilsyn i årevis har kunnet udstikke omfattende administrative bøder til banker, der ikke overholder reglerne.

Jarlov fortæller på pressemødet, at det er anbefalinger fra internationale hvidvaskeksperter, som har inspireret det politiske flertal til at give Finanstilsynet flere muskler og indføre en bred mulighed for at udstede administrative bøder.

Observatører i bestyrelser

Aftalen giver også Finanstilsynet et ekstra værktøj, når det skal føre kontrol med bankerne. For fremtiden får tilsynet mulighed for at udpege en sagkyndig til at sætte sig ved bestyrelsesbordet i en periode, hvis der er mistanke mod banken.

- Der er ikke tale om, at der bliver offentlige medlemmer af bestyrelserne. Men det giver Finanstilsynet mulighed for at sidde ude i bankerne og overvære, hvis der er en konkret mistanke mod bankerne og pengeinstitutterne. Det er et skrapt værktøj, som også er kendt fra andre udenlandske finanstilsyn, lyder det fra erhvervsministeren.

Aftalen fratager desuden bankerne muligheden for at få deres medarbejdere til at underskrive tavshedsklausuler.

Det punkt er ikke mindst en udløber af hvidvaskskandalen i Danske Bank, hvor den tidligere chef for Danske Markets i Baltikum, Howard Wilkinson, da han forlod banken i 2014, skrev under på en tavshedsklausul.

Den har angiveligt forhindret Howard Wilkinson i at tale med politiet.

- Det er vigtigt, at hele sektoren forstår signalet herfra. Det er stadig min opfattelse, at der er nogle dele af sektoren, som måske slet ikke har forstået vigtigheden af, at det her stopper nu, og hvor markant den folkelige forargelse er over de her sager, siger Morten Bødskov, erhvervsordfører for Socialdemokratiet.

Ønskede opsplitning

Under forhandlingerne lykkedes det dog ikke Socialdemokratiet at få den opsplitning af Finanstilsynet, som landets største parti har foreslået.

Partiet har også krævet en udrensning af Finanstilsynets bestyrelse og offentlige repræsentanter i bankernes bestyrelse, uden forslagene er kommet med i aftalen.

- Vi betragter det her som et skridt i den rigtige retning. Vi har fået betydelige strafskærpelser ind. men havde gerne set yderligere skærpelser og også en opdeling af Finanstilsynet. Fordi vi mener, at der er brug for en egentlig kulturændring, siger Morten Bødskov.

De 16 initiativer

 1. 1

  Finanstilsynet får en bred adgang til at udstede administrative bødeforelæg.

 2. 2

  Finansielle virksomheders oplysningspligt over for Finanstilsynet udvides, så de får pligt til at rette forkerte afgivne oplysninger

 3. 3

  Finanstilsynet får adgang til at udpege en sagkyndig person, der efter mandat fra Finanstilsynet i en kortere periode kan følge den daglige drift i institutterne, hvor der behov for at følge en virksomhed, hvor der er risici for finansiel kriminalitet.

 4. 4

  Styrkelse af whistleblowerordningerne gennem forbud mod tavshedsklausuler.

 5. 5

  Finanstilsynet får mulighed for at udstede påbud om, at en virksomhed ikke må tage nye kunder, hvis der er konstateret alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler i virksomheden.

 6. 6

  Finanstilsynet understøtter den finansielle sektor med at opbygge fælles infrastruktur, der kan styrke virksomhedernes processer for kundekendskab.

 7. 7

  Skærpelse af strafansvar for afgivelse af urigtige oplysninger til Finanstilsynet mv.

 8. 8

  For grove overtrædelser af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed øges forældelsesfristen til 10 år.

 9. 9

  Skærpelse af sanktioner over for revisorer, der overtræder hvidvaskloven, så de kan fratages deres autorisation ved overtrædelser af hvidvaskloven

 10. 10

  En arbejdsgruppe skal klarlægge, hvordan det i højere grad kan sikres, at ledelsen i en finansiel virksomhed kan holdes erstatnings- og strafferetligt ansvarlig for overtrædelse af den finansielle lovgivning.

 11. 11

  Finanstilsynets organisation ændres med henblik på et stærkere fokus på forebyggelse og bekæmpelse af finansiel kriminalitet og med henblik på for at sikre, at Finanstilsynet skal tage mere datadrevne tilsynsmetoder i brug.

 12. 12

  Finanstilsynet og Justitsministeriets område tilføres flere ressourcer til styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet, og der gennemføres en runde af hvidvaskinspektioner i de største banker

 13. 13

  Finanstilsynets bestyrelse skal opfylde krav til egnethed og hæderlighed svarende til fit & proper-kravene, som gælder for finansielle virksomheder. Derudover stilles der krav om, at formanden og næstformanden for Finanstilsynets bestyrelse ikke har haft ansættelse i en finansiel virksomhed eller har været medlem af bestyrelsen for en større finansiel virksomhed i de seneste 5 år.

 14. 14

  Der indføres en vidensklausul for Finanstilsynets direktion og nøglemedarbejdere. Disse medarbejdere skal holde en pause inden jobskifte, hvis de ønsker ansættelse i den finansielle sektor.

 15. 15

  Samarbejdet og koordineringen mellem myndigheder og virksomheder i hvidvaskforum styrkes.

 16. 16

  Styrkelse af sagkundskab under domstolsbehandling. Initiativerne forventes at få fuld effekt i løbet af et par år.

 • Kilde: Erhvervsministeriet