Presset Danske Bank med nyt regnskab: Mister kunder og overskud

Danske Bank mistede 23.600 kunder i løbet af 2019.

Danske Banks overskud før skat falder med seks milliarder kroner. (Foto: © Fabian Bimmer, Scanpix)

Der er modvind på cykelstierne for Danske Bank.

Onsdag morgen har landets største bank offentliggjort et årsregnskab, som på bundlinjen kan fremvise et overskud på 13,8 milliarder kroner før skat.

Men det er altså seks milliarder kroner mindre end året før.

- Året var præget af vanskelige markedsvilkår, fortsat faldende renter, en mindre forværring af de makroøkonomiske forhold og fortsat stærk konkurrence på alle markeder, skriver banken i årsregnskabet.

Stigende omkostninger

De faldende renter har også givet faldende renteindtægter til banken. Til gengæld har danskerne benyttet de historisk lave renter til at omlægge deres lån, og det har på den anden side givet lidt ekstra i gebyrkassen hos Danske Bank.

- Der var god kundeaktivitet i Danmark, særligt på grund af lånekonverteringer. Der var også en god kundeudvikling og udlånsvækst på tværs af vores andre kernemarkeder, siger administrerende direktør Chris Vogelzang i ledelsesberetningen til regnskabet.

Chris Vogelzang blev administrerende direktør i Danske Bank sidste år. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Det har dog især været øgede omkostninger til at efterleve myndighedskrav, herunder særligt hvidvaskovervågning og stigende nedskrivninger til lån og goodwill, som har trukket Danske Banks resultat i 2019 mod syd.

- De lave renter, højere nedskrivninger samt øgede omkostninger, hovedsageligt på grund af investeringer i compliance og aktiviteter på anti-hvidvaskområdet, påvirkede resultatet negativt, siger Chris Vogelzang.

Det har været et par tumultariske år for Danske Bank, som i sin estiske filial har været ramt af en af verdenshistoriens største hvidvaskskandaler.

Kundeafgang

Blandt andet på grund af hvidvasksagen har Dansk Bank været udfordret af kundeafgang.

Og 2019 var ingen undtagelse.

Ifølge årsregnskabet havde banken i løbet af året en nettoafgang på 23.600 kunder.

- Kundeafgangen aftog i løbet af året, og vi fortsætter den tætte dialog med kunderne for at give dem den bedste oplevelse, hver gang de er i kontakt med banken, skriver banken i regnskabet.

I 2018 mistede Danske Bank 11.000 privatkunder.

Bestyrelsen i banken har besluttet, at der skal udbetales et udbytte på 8,5 kroner per aktie til aktionærerne. Det svarer til cirka halvdelen af årets overskud.