Professor: Danske Bank fortalte ikke dækkende om skrinlagt granskning

Bankens egen advokatrapport skøjter for let hen over skrottet undersøgelse, mener forsker.

Thomas Borgen ved pressemødet i september, hvor Danske Bank offentliggjorde sin egen advokatundersøgelse af hvidvask, og hvor Thomas Borgen meddeler, at han vil fratræde, når en afløser er fundet. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Scenen var sat tilbage i september, da Danske Bank fremlagde sin egen længe ventede undersøgelse om mulig hvidvask i bankens estiske filial.

Rapporten, som Danske Bank havde fået advokatfirmaet Bruun & Hjejle til at lave, gennemgik over 90 sider de mange advarsler om hvidvask af penge, som banken fik i årene 2007 til 2015.

Men kun på ganske få linjers tekst omtales en anden undersøgelse, som Danske Bank søsatte, men som banken brat stoppede, få timer inden de første afhøringer af højtplacerede chefer skulle gå i gang.

Og det er bemærkelseværdigt, at den skrottede hvidvaskgranskning ikke fylder mere i bankens egen redegørelse fra sidste år, mener Søren Friis Hansen, der er professor i selskabsret ved CBS Law.

- Forløbet er omtalt, men det er jo i hvert fald ikke helt dækkende i advokatrapporten, siger han.

Hyrede private efterforskere

I maj 2014 hyrede Danske Bank efterforskningsfirmaet Parsifal Services til at undersøge beskyldninger om hvidvask.

Men de private efterforskeres granskning blev af uvisse årsager bremset af to Danske Bank-direktører, kort før undersøgelsen var planlagt til at gå i gang.

Det viser en række dokumenter, som DR Nyheder er i besiddelse af.

Bruun & Hjejles advokatundersøgelse fra september sidste år nævner kun med ganske få ord bankens oprindelige aftale om at lade efterforskningsfirmaet undersøge sagen i forsommeren 2014.

Og ifølge Søren Friis Hansen er det meget udsædvanligt, at banken ikke går mere i dybden med at forklare baggrunden for, hvorfor Parsifal Services' granskning blev stoppet.

- De her oplysninger er jo problematiske for banken. Jeg synes, at advokatrapporten på det punkt ikke giver et dækkende billede af det materiale, man kan se her, siger han om ordlyden af den aftale, som Danske Bank lavede med efterforskerne.

Siger meget lidt om skrinlagt undersøgelse

Danske Bank undersøges lige nu af finansielle myndigheder og politi i blandt andet Danmark, Estland og USA. Sagen kan vise sig at være verdens største sag om hvidvask af penge, og bøder i den store milliardklasse er derfor en reel risiko for banken.

Da Parsifal Services hyres af banken i 2014, er det netop med vide beføjelser til at efterforske sagen blandt andet ved at have adgang til en række ellers dybt fortrolige informationskilder og materiale fra bankens servere og arkiv.

Sådan beskriver Parsifal Services sig selv

  • Efterforskningsfirmaet Parsifal Services blev startet i 2013.

  • Bag virksomheden stod blandt andre tidligere generaldirektør i DR Kenneth Plummer, tidligere operativ chef for Bagmandspolitiet Henning Hansen og tidligere efterforsker ved politiets rejsehold og Europol Jan Jarlbæk.

  • Ifølge Parsifal Services’ nu lukkede hjemmeside tilbød virksomheden ”professionel efterforskning til danske virksomheder og organisationer i sager, der vedrører blandt andet bedrageri, industrispionage, underslæb, IPR-kriminalitet, mandatsvig, tyveri, bevissikring, vidneafhøring, it-kriminalitet m.m.”

  • I 2015 drejede virksomheden nøglen om og gik efter et længere internt opgør senere konkurs.

  • Kilde: CVR-registret, parsifalservices.dk, Berlingske

En række højtstående chefer i Danske Bank i København - herunder fra direktionen - var på listen over personer, der skulle udspørges af efterforskerne om deres rolle og relation til den daværende chef for den estiske handelsafdeling, Howard Wilkinson, som havde sendt i alt fire advarende rapporter til bankens hovedsæde, fremgår det af aftalen.

I Bruun & Hjejles rapport fra 2018 skriver advokatfirmaet kortfattet om skrotningen af undersøgelsen, at:

- Det blev imidlertid forkastet af to medlemmer af direktionen.

Formuleringen kommer i sig selv bag på Søren Friis Hansen set i lyset af den omfattende granskning, som efterforskerne ifølge aftaleteksten allerede havde fået grønt lys til at udføre, da undersøgelsen blev stoppet.

- På det her punkt, der kan blive afgørende i forhold til spørgsmålet, om man indberettede for sent, dér er rapporten relativt upræcis, fordi man ikke skriver, hvor langt man var fremme med undersøgelsen, siger han.

Advokater: Ingen kommentarer

I stedet for at gå til myndighederne med de oplysninger, der ifølge aftalen med Parsifal Services' skulle undersøges, gik der næsten to år, før banken fik lukket endeligt ned for de problematiske kunder i den estiske filial.

- Jeg mener, det er en ukarakteristisk, upræcis beskrivelse af det her forløb. Nu har en advokatundersøgelsen godt nok ingen pligt til at fremlægge materiale, der kan være belastende for klienten. Men jeg tænker, at når man er gået igennem dette forløb, så må have spurgt mere ind til de her ting, siger Søren Friis Hansen.

Klik på play for at få et hurtigt overblik over hvidvasksagen:

"Det blev imidlertid forkastet af to medlemmer af direktionen?”. Hvad siger den sætning dig?

- Den er ukarakteristisk, ikke-juridisk i sin beskrivelse af, hvad var det helt præcist var, der blev aflyst? Hvem var det, der aflyste det? Hvornår var det, det blev aflyst? De ting, man set fra et juridisk synspunkt ville spørge ind til, dem kan man ikke se i advokatrapporten, siger Søren Friis Hansen.

Er ordet ”forkastet” et juridisk begreb?

- Det er ikke et juridisk begreb. Dér kunne man have sagt nogle andre ting, som at "undersøgelsen blev aflyst" eller "kontrakten blev opsagt". Man kunne have sagt forskellige ting, men vi kan ikke rigtig se det helt præcise forløb ud af advokatrapporten her, siger Søren Friis Hansen.

DR Nyheder har forsøgt at få et interview med advokatfirmaet Bruun & Hjejle, der udarbejdede Danske Banks redegørelse fra 2018.

Bruun & Hjejles kommunikationschef, Line Grønlykke, skriver i en sms, at advokatfirmaet "ikke har kommentarer", og at firmaet i stedet "henviser til rapporten samt til Danske Bank".

Danske Bank har ikke ønsket at stille op til et interview.

Banken siger i stedet i en skriftlig kommentar, at den daværende ledelse på et langt tidligere tidspunkt skulle have reageret kraftigere og mere grundigt på de advarsler, man fik vedrørende forholdende i Estland.

Banken vil dog ikke fortælle, hvorfor undersøgelsen blev stoppet, og hvilke to direktører der tog beslutningen.

- Vi har ingen yderligere oplysninger end dem, der allerede er fremlagt i advokatundersøgelsen, skriver Kenni Leth som svar på DR's spørgsmål om de nye oplysninger i sagen.