Rapport: Chauffører påstår, de var syge med corona under besøg hos ældre borgere

Ifølge Københavns Kommunes undersøgelse kostede det chauffører op til 8.000 kroner per dag at have fravær.

Københavns Kommune har interviewet otte chauffører, som gennem virksomheden Intervare A/S bringer mad ud til ældre, om deres arbejdsvilkår. Flere chauffører fortæller ifølge kommunen, at de har arbejdet, selvom de var syge, og selvom de var testet positiv med covid-19. (Foto: Grafik: Søren Winther Nørbæk)

I vintermånederne, da pandemien hærgede, kørte chauffører, der efter eget udsagn var testet positive med covid-19, rundt til udsatte og ældre i København og uddelte mad og dagligvarer på kommunens regning.

Det skriver Københavns Kommune i en rapport, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

Kommunen betaler virksomheden Intervare A/S for at levere dagligvarer til udsatte borgere. Sidste år betalte kommunen knap 5,2 millioner kroner for leverancen, viser tal fra erhvervsopslagsværket BIQ.

I den aktuelle sag har i alt seks chauffører kørt fast for kommunen, og fra januar til marts 2021 gennemførte Københavns Kommunes CSR-afdeling en standardundersøgelse af de seks chauffører samt to afløseres løn- og arbejdsvilkår.

Chauffører: Vi var smittede med corona, da vi kørte varer ud

Kommunen har interviewet de i alt otte chauffører og gennemgået deres kontrakter og timesedler.

På baggrund af undersøgelsen konkluderer Københavns Kommune, at "der er enighed om, at chaufførerne ikke i praksis har fravær ved ferie og sygdom, da det ifølge chaufførernes kontrakter koster den enkelte chauffør op til 8.000 kroner pr. dag at have fravær".

DR Nyheder har set en kontrakt fra en tidligere chauffør hos Intervare A/S. Her fremgår det, at chaufføren "ved udeblivelse fra sit arbejde får en dagsbod på 8.000 kroner per kalenderdag".

Ifølge kontrakten skal beløbet bruges til at dække Intervares udgifter til en afløser.

I kontrakten mellem Intervare og de selvstændige chauffører fremgår det, at chaufføren skal betale en dagsbod på 8.000 kroner ved udeblivelse. Beløbet skal dække Intervares udgifter til midlertidige vognmænd. (Foto: DR Nyheder.)

Af rapporten fra Københavns Kommune fremgår det desuden, at "chauffører ansat hos Intervare A/S har oplyst, at de har mødt på arbejde på trods af, at de har været syge og har været testet positive for covid-19."

Det er uvist, hvor mange af chaufførerne, der oplyser, at de har været syge eller smittet med covid-19.

Kommunen har ikke set dokumentation for de positive covid-19-test, men afkræver alligevel Intervare en forklaring og stiller krav om, at der bliver rettet op på forholdene.

- Jeg tør ærlig talt slet ikke tænke på, hvad det kan have haft af konsekvenser for de ældste og mest sårbare københavnere, hvis chauffører hos Intervare er sendt på arbejde, mens de har været syge med covid-19. Det er så dybt uansvarligt over for både medarbejdere og borgere, siger sundheds- og omsorgsborgmester i København Kommune, Sisse Marie Welling (SF).

Hun oplyser, at rapporten skal drøftes i kommunens politiske udvalg, før der kan træffes en afgørelse om eventuelle konsekvenser.

- Men jeg vil da ikke lægge skjul på, at det bliver sværere og sværere for mig at se, hvordan et fremtidigt samarbejde med Intervare skal kunne lade sig gøre, tilføjer Sisse Marie Welling.

DR Nyheder har spurgt Intervare A/S, om virksomheden kender til, at chaufførerne har kørt rundt, mens de var syge.

Intervare A/S har sendt et skriftligt svar, hvor det fremgår, at Intervare er helt uenige med Københavns Kommune, men virksomheden forholder sig ikke til spørgsmålet om de syge chauffører.

Chauffører har i gennemsnit fået 11.000 kroner for lidt i månedsløn

Som led i undersøgelsen har Københavns Kommune også gennemgået de otte chaufførers løn og holdt den op mod de krav, som kommunens arbejdsklausul kræver, at chaufførerne som minimum skal have.

På den baggrund kræver Københavns Kommune, at "chaufførerne efterbetales et beløb svarende til differencen mellem den faktiske betaling og den betaling, som chaufførerne har krav på".

"Det betyder en samlet efterbetaling i spændet 8.258 kroner til 56.760 kroner per chauffør for kontrolperioden," fremgår det af rapporten.

I en pressemeddelelse fra den 20. august oplyser Københavns Kommune, at chaufførerne i gennemsnit er blevet underbetalt med 11.000 kroner per person per måned i den undersøgte periode.

Af pressemeddelelsen fremgår det desuden, at Københavns Kommune siden foråret løbende har været i dialog med Intervare, men uden at det er mundet ud i forbedringer af chaufførernes forhold.

Chauffører er ansat som selvstændige vognmænd

I et skriftligt svar til DR Nyheder skriver Intervare, at chaufførerne ikke er medarbejdere, men selvstændige erhvervsdrivende, og derfor er de ikke omfattet af kommunens arbejdsklausul.

"Hos Intervares advokatfirma Bech Bruun er der ingen tvivl. Ejerne (chaufførerne, red.) er at betragte som selvstændige erhvervsdrivende og er derfor ikke omfattet af den sociale klausul," står der i mail-svaret fra Intervare.

"Den samme konklusion er man nået frem til i en lang række andre kommuner, herunder Frederiksberg Kommune, som har haft et eksternt revisionsfirma til at kontrollere Intervare," står der videre i det skriftlige svar.

Københavns Kommune kræver fortsat, at Intervare efterbetaler chaufførerne og retter op på arbejdsforholdene. Den frist udløb i fredags den 3. september.

DR Nyheder har forsøgt at få et interview med overborgmester Lars Weiss for at spørge, hvad der nu skal ske med samarbejdet med Intervare. Det har ikke været muligt at få et svar i dag, da borgmesteren har været optaget af budgetforhandlinger.

Artiklen er opdateret med en præcisering i forhold til det beløb, Københavns Kommune har betalt for Intervares tjeneste. Oprindeligt var beløbet angivet inklusiv moms - det er nu rettet, så det fremgår eksklusiv moms.