Rapport: CO2 fra dansk olie i Nordsøen kan overstige regeringens klimamål

Regeringen står lige nu i et dilemma mellem klimamål og olieselskabers ansøgning om at udvinde ny olie i Nordsøen.

Det franske olieselskab Total og tre andre selskaber har søgt om nye tilladelser til at udvinde olie i Nordsøen frem til 2055. (© DR Nyheder.)

Lige nu overvejer regeringen og klimaminister Dan Jørgensen (S), om de skal give fire udenlandske olieselskaber nye licenser til at udvinde olie og gas i Nordsøen frem til 2055.

Men samtidig risikerer regeringens egne klimamål om få år at blive overhalet af CO2-udledningen fra olie og gas fra Nordsøen. Det anslår en ny rapport fra miljøorganisationen Oil Change International.

Hvis regeringen lykkes med at nedbringe CO2-udledningen i Danmark med 70 procent frem mod 2030, står Danmark til at udlede 19,6 millioner ton CO2 i 2026. Men CO2-udledningen fra den olie og gas, der hentes i Nordsøen samme år, stiger til 21,7 millioner ton, viser rapporten. Den overhaler altså udledningen af CO2 for danske husholdninger, erhvervsliv og landbrug samlet.

- Efterhånden, som man reducerer udledninger fra Danmark, så kommer CO2-udledningerne fra dansk olie til at fylde mere og mere, og på et tidspunkt fylder de mere, end vi selv udleder fra dansk grund, konstaterer miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen, der har regnet rapportens data igennem.

Olie og gas fra Nordsøen tæller ikke med i det danske klimaregnskab, når den eksporteres til udlandet. Men udledningen af CO2 fra nordsøolien kan begrænse virkningen af de danske klimamål på verdens klima.

Lars Gårn Hansen roser regeringens klimamål, men han mener, at det er oplagt at stoppe udvinding af olie og gas i Nordsøen.

- Man kunne reducere den danske klimapåvirkning yderligere, hvis man reducerede olieudvinding fra Nordsøen. Men det er et politisk valg, siger Lars Gårn Hansen.

Milliarder på spil

Sidste år fik statskassen otte milliarder kroner ind fra Nordsøens olie og gas.

Det franske selskab Total har købt rettighederne til en stor del af Nordsøen af A.P. Møller-Mærsk, og de har nu sammen med tre andre udenlandske olieselskaber søgt om nye tilladelser til at lede efter olie og gas af den danske regering.

Det plejer at være en formsag for regeringen at give tilladelser til olieselskaberne. Men flere peger på, at sagen er blevet et dilemma for regeringen, der har gjort klima til en af sine vigtigste politiske sager.

Greenpeace har holdt møde med klimaminister Dan Jørgensen (S) og præsenteret rapportens konklusion.

- Vi står lige nu i en situation, hvor alene de mængder olie og gas, der er ved at blive produceret, vil tage os forbi de 1,5 grader, som man besluttede i Parisaftalen, siger Jens Mattias Clausen, klimapolitisk leder i Greenpeace, der har været med til at lave rapporten.

- Så skal vi selvfølgelig ikke lede efter endnu mere olie og gas, som vi ikke kan tillade os at brænde af, hvis vi skal undgå katastrofale klimaforandringer, mener han.

Greenpeace opfordrer regeringen til at tage ansvar ud over Danmarks nationale klimamål.

- Hvis man går op i klimaet, så bliver man også nødt til at se på, at den olie og gas, vi producerer i Danmark, den bliver altså brændt af, hvis ikke i Danmark, så i andre lande, siger Jens Mattias Clausen.

Total: Nordsøen er win-win

Den øverste chef for Total i Danmark, Patrick Gilly, mener, det er gavnligt også for Danmark at fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen.

Patrick Gilly, topchef i Total, mener, der er brug for olie og gas i mange år ud i fremtiden. (© DR Nyheder.)

- Det er win-win, for hvis vi skaber økonomisk udvikling, betaler vi skat, og den kan bruges til den nødvendige energiomstilling, siger Patrick Gilly, administrerende direktør i Total Danmark.

Ville det ikke være bedre for klimaet ikke at bore efter mere olie?

- Der er stadig brug for fossile brændstoffer i energien. Og Danmark er et af de lande, der har lavest CO2-udledning fra sin produktion af olie og gas. Så vi mener, at det her er et godt sted til at skabe omstillingen fra det nuværende energi-mix til fremtidens energi, mener Patrick Gilly fra Total Danmark.

Skattelettelser mindsker gevinst

Selvom staten sidste år tjente otte milliarder kroner fra Nordsøen, er indtægterne faldet de seneste ti år, siden indtjeningen toppede med 36 milliarder kroner i 2008.

De økonomiske vismænd har længe kritiseret, at beskatningen i Danmark er lavere end i mange andre lande.

- I den udstrækning man ikke kærer sig om internationale olieselskabers overskud, så er det billigere for det danske samfund at reducerere olieudvindingen, når man har en mindre beskatning, end man for eksempel har i Norge, siger Lars Gårn Hansen, fra Det Økonomiske Råd, der også er professor ved Københavns Universitet.

Han peger også på, at et bredt flertal for to år siden vedtog at give skattelettelser til olieselskaberne i Nordsøen. Partierne ønskede ”at skabe større sikkerhed for, at de resterende ressourcer i Nordsøen hentes op,” som der står i Nordsøaftalen.

- Når man giver skattelettelse er samfundets gevinst ved at fortsætte olieudvinding alt andet lige mindre, og dermed bliver det også billigere at reducere olieudvindingen, hvis man vil bruge det som led i klimapolitiken, siger Lars Gårn Hansen.

Tavs minister - pres fra støtteparti

Klimaminister Dan Jørgensen ønsker ikke at medvirke i et interview om sagen.

Oppositionspartierne Venstre og Dansk Folkeparti mener, at regeringen bør give grønt lys til at udvinde mere olie og gas.

- Jeg synes jo, regeringen bør fortsætter af det spor, hvor man tillader selskaberne at investere og udvinde olie og gas i Nordsøen, for i mange år frem vil vi have brug for olie og gas, siger Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti.

Regeringens støtteparti Enhedslisten vil nu kræve stop for nye tilladelser i de aktuelle forhandlinger om en ny klimalov.

- Jeg tror ikke Dan Jørgensen kan komme ud af det her med troværdigheden i behold, hvis han med den anden hånd siger, vi godt kan lede efter mere olie og gas i Nordsøen. For det har så store sorte fodaftryk på vores klima, siger Pernille Skipper, politisk ordfører i Enhedslisten.

Hun afviser, at pengene fra Nordsøolien kan bruges til at finansiere den grønne omstilling.

- Lige nu vil vi jo gerne opnå 70 procent reduktion af Danmarks klimagasser. Så kan vi jo ikke samtidig fortsætte med at udvinde mere olie og gas i Nordsøen og på den måde skyde os selv i foden, mens vi prøver at fikse problemet, mener Pernille Skipper.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk