Rapport: Udsatte unge misser væksttoget

Arbejdsløsheden falder, men gruppen af udsatte unge følger ikke med.

Havner man i gruppen udsatte unge, kan man oftest se frem til et langt liv på overførselsindkomst, hvor det bliver vanskeligt at få fodfæste på arbejdsmarkedet. (Foto: Michael Bothager © Scanpix)

Det går bedre i Danmark. Hjulene er kommet i sving, og arbejdsløsheden daler.

Men en gruppe står tilbage på perronen og ser toget fare forbi.

De udsatte unge.

Det viser en ny analyse fra Rockwool Fonden, der siden årtusindeskiftet har fulgt den gruppe af unge, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet og dermed i samfundet.

- Det gik bedre for den her gruppe op til finanskrisen, hvor der virkelig var gang i økonomien, siger Jan Rose Skaksen, der er forskningschef i Rockwool Fonden.

- Så fik de et kæmpe tilbageslag efter finanskrisen, og det ser ikke ud til, at de er kommet over det. Størrelsen på den her gruppe har bidt sig fast, selv om det går bedre i resten af samfundet, siger han.

5.000 unge på hver årgang

Omkring 5.000 unge på en årgang karakteriseres som udsatte unge. Man hører til i den kategori, hvis man er ung og inden for de seneste to år hverken har været i uddannelse eller job.

- Det er et problem for de unge, fordi de ikke bliver en del af samfundet lige som alle os andre, men står udenfor - ikke bare som unge, men i store dele af deres liv, siger Jan Rose Skaksen.

Men det er også bekosteligt for samfundet, viser beregninger fra Rockwool Fonden:

- For samfundet er det dyrt, at de her unge ikke bliver integreret på arbejdsmarkedet. Vi har beregnet, at de ikke kommer ind på job og betaler skat, men til gengæld kommer til at leve på overførselsindkomster, og det kommer til at koste de offentlige kasser omkring 15 milliarder kroner om året, siger Jan Rose Skaksen.

Hvis de unge er kommet op i aldersgruppen 25 til 29 år, og de endnu ikke er i arbejde eller uddannelse, er der stor risiko for, at det får negative konsekvenser resten af livet.

Ændret arbejdsmarked

Selv om der er sat mange tiltag i søen for at hjælpe de udsatte unge ud af deres udsathed, så viser tallene fra Rockwool Fonden, at gruppen ikke skrumper. Tværtimod.

- Det er en gruppe, man har haft rigtigt meget fokus på så langt tilbage, som jeg kan huske. Det er også en gruppe, hvis størrelse det ikke er lykkes at ændre, siger Jan Rose Skaksen.

En anden forklaring på, at gruppen af udsatte unge har svært ved at komme ud på den anden side af finanskrisen, er et forandret arbejdsmarkedet.

- Samfundet har ændret sig i forhold til tidligere, og de her grupper er jo nogen, der tidligere har fået ufaglærte job, som der bliver færre og færre af. Samtidig er der mere konkurrence fra ufaglærte, der kommer fra Østeuropa og er meget motiverede for at komme ind på arbejdsmarkedet.

- Så samfundet har simpelthen ændret sig i en retning, hvor de har fået sværere vilkår, siger han.

Stoffer og psykiske problemer

Syv-otte procent af en ungdomsårgang tilhører gruppen af udsatte unge. Typisk lever de med psykiske problemer og har også ofte et stofmisbrug. Forklaringen på, at det er gået den forkerte vej skal ofte findes i barndommen.

- Noget af det, der bidrager til, at du bliver udsat som ung, er det, du oplever i din barndom og måske ikke mindst i de tidlige teenage-år, hvor du er ret sårbar over for ting, der sker omkring dig. Der er mange veje til at være udsat, men begivenheder i din opvækst er i hvert fald noget, der bidrager, siger Jan Rose Skaksen.

Ifølge analysen fra Rockwool Fonden bakser 80 procent af de udsatte unge mænd med alvorlige drengeproblemer, hvor der både har været kriminalitet og stoffer. De øvrige 20 procent har alvorlige psykiske problemer.

- Pigerne er lidt mere komplekse. Der er rigtig mange af pigerne, der har psykiske problemer, siger Jan Rose Skaksen.

Fordelingen mellem kønnene inden for gruppen er ligelig. Til gengæld er de udsatte unge koncentreret i Nordjylland, Vestsjælland og uden for de store byer.

17 procent af de udsatte unge er efterkommere af ikke-vestlige indvandrere.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk