Regeringen bøjer sig mod EU i sagen om den kontroversielle PSO-afgift

EU-kommissionen står fast på, at dele af PSO-ordningen er traktatstridig. Vi står ved en skillevej, siger klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen.

Det er blandt andet solcelle-ejere, der kan komme i klemme, hvis ikke regeringen får udredt en juridisk tvist med EU-kommissionen. (Foto: © Almegårds Kaserne, DR)

I forsommeren meldte EU-kommissionen ud, at den danske energistøtte via PSO-ordningen var ulovlig.

Dengang valgte klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) at erklære sig uenig og satte sig for at overbevise kommissionen om, at PSO-systemet, der er virksomheder og private elforbrugeres bidrag til den grønne omstilling, ikke strider mod EU-regler.

Men den danske regering bøjer sig nu og vælger at gå ind i en forhandling med EU-kommissionen om at ændre støttesystemet. EU-kommissionen sendte før weekenden et brev til Energistyrelsen, hvor hovedindholdet er, at dele af den danske PSO-afgift er i strid med traktaten.

- Der sidder temmelig mange mennesker og venter på, at vi kan få bragt denne sag ud af verden, blandt andet folk med solceller. Og vi står ved en skillevej, hvor vi kan vælge et langstrakt forløb mod kommission og risikere, at folk kommer i klemme. Eller gå i forhandling med EU-kommissæren om at ændre det danske stystem, siger Rasmus Helveg Petersen.

En strid om teknik

EU-kommissionen vurderer, at det er snyd, at Danmark giver støtte til dem, der laver grøn strøm i Danmark, men ikke giver det til dem der laver det i udlandet og sælger det i Danmark.

- Så vi skal have lavet en ordning for den del af vores el-system, der går over grænserne, siger Rasmus Helveg Petersen.

Den danske regering regner med at opkræve 47,2 milliarder kroner i PSO-afgift frem til 2020. Afgiften er helt central for finansieringen af den grønne omstilling.

Men klima- og energiministeren mener ikke, at kommissionens vurdering er en potentiel bombe under det danske støttesystem.

- Alle er enige om - også kommissionen - at vi skal omstille til grøn energi. Det her er mere en strid om teknikken bag ved, sige han.

Forhandlinger i gang

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvordan systemet kommer til at se ud efter forhandlingerne med EU-kommissionen.

- Jeg skal have fat i konkurrencekommsissæren og sætte gang i en forhandling. Men det er sikkert, at vi også i morgen og om et år skal have et stærkt system, der sikrer, at vi får grøn energi, siger Rasmus Helveg Petersen.

Regeringen og Venstre blev i foråret enige om en vækstpakke, hvor de samlede PSO-afgifter i perioden 2014 til 2020 lempes med 13,2 milliarder kroner.