Regeringen bøjer sig mod EU i sagen om den kontroversielle PSO-afgift

EU-kommissionen står fast på, at dele af PSO-ordningen er traktatstridig. Vi står ved en skillevej, siger klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen.

Det er blandt andet solcelle-ejere, der kan komme i klemme, hvis ikke regeringen får udredt en juridisk tvist med EU-kommissionen. (Foto: Almegårds Kaserne © DR)

I forsommeren meldte

EU-kommissionen
ud, at den danske energistøtte via PSO-ordningen var ulovlig.

Dengang valgte klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) at erklære sig uenig og satte sig for at overbevise

kommissionen
om, at PSO-systemet, der er virksomheder og private elforbrugeres bidrag til den grønne omstilling, ikke strider mod EU-regler.

Men den danske regering bøjer sig nu og vælger at gå ind i en forhandling med

EU-kommissionen
om at ændre støttesystemet.
EU-kommissionen
sendte før weekenden et brev til Energistyrelsen, hvor hovedindholdet er, at dele af den danske PSO-afgift er i strid med traktaten.

- Der sidder temmelig mange mennesker og venter på, at vi kan få bragt denne sag ud af verden, blandt andet folk med

solceller
. Og vi står ved en skillevej, hvor vi kan vælge et langstrakt forløb mod
kommission
og risikere, at folk kommer i klemme. Eller gå i forhandling med
EU-kommissæren
om at ændre det danske stystem, siger Rasmus Helveg Petersen.

En strid om teknik

EU-kommissionen
vurderer, at det er snyd, at Danmark giver støtte til dem, der laver grøn strøm i Danmark, men ikke giver det til dem der laver det i udlandet og sælger det i Danmark.

- Så vi skal have lavet en ordning for den del af vores el-system, der går over grænserne, siger Rasmus Helveg Petersen.

Den danske regering regner med at opkræve 47,2 milliarder kroner i PSO-afgift frem til 2020.

Afgiften
er helt central for finansieringen af den grønne omstilling.

Men klima- og energiministeren mener ikke, at

kommissionens
vurdering er en potentiel bombe under det danske støttesystem.

- Alle er enige om - også

kommissionen
- at vi skal omstille til grøn energi. Det her er mere en strid om teknikken bag ved, sige han.

Forhandlinger i gang

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvordan systemet kommer til at se ud efter forhandlingerne med

EU-kommissionen
.

- Jeg skal have fat i konkurrencekommsissæren og sætte gang i en forhandling. Men det er sikkert, at vi også i morgen og om et år skal have et stærkt system, der sikrer, at vi får grøn energi, siger Rasmus Helveg Petersen.

Regeringen og Venstre blev i foråret enige om en vækstpakke, hvor de samlede PSO-afgifter i perioden 2014 til 2020

lempes
med 13,2 milliarder kroner.

Facebook
Twitter