Regeringen: Coronakrise kan udløse fald i bnp på mellem tre og seks procent

Dansk økonomi vil blive hårdt ramt af coronaudbruddet, lyder det fra finansminister.

Der er udsigt til et "historisk stort tilbageslag" for Danmarks økonomi.

Regeringen forventer et fald i det danske bruttonationalprodukt (bnp) på mellem tre og seks procent som konsekvens af coronavirus.

Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et

pressemøde
.

- Andet

kvartal
i 2020 står til at blive et af de sorteste kapitler i dansk økonomisk historie, siger han.

Stor usikkerhed om scenarierne

Bnp
er et mål for værdien af den samlede arbejdsindsats i et land – eller den samlede værdi af landets produktion i løbet af et år – fratrukket udgiften til
råvarer
og hjælpestoffer.

Ifølge ministeren ser vi ind i et af tre scenarier. Det handler om, hvor hurtigt produktionen og økonomien kan komme tilbage til normalen.

Alt afhængigt af scenarierne vil ledigheden også stige fra 105.000 personer sidste år til mellem 130.000 og 150.000 i år, lyder det i beregninger fra Finansministeriet.

Finansminister Nicolai Wammen kan ikke sige, hvilket af scenarierne der er mest sandsynligt, eller om de på sigt viser sig at blive værre end antaget. Det afhænger af udviklingen i resten af verden og især i de lande, som Danmark handler mest med.

- Vi ved ikke endnu, om det bliver scenarie et, to eller tre. Udviklingen går så stærkt, at vi ikke ved, om vurderingerne er forældede om nogle måneder, siger Nicolai Wammen.

Vil tilbagebetale moms

Regeringen foreslår nu også, at den

moms
, der er blevet indbetalt i marts i år, vil blive tilbagebetalt som et lån til små og mellemstore virksomheder i knibe.

Det vil styrke likviditeten hos de mest udsatte virksomheder med 35 milliarder kroner, lyder det.

Lånene vil være rentefrie og skal tilbagebetales 1. april 2021.

Tiltaget
kommer i kølvandet på en række hjælpepakker, som regeringen har søsat sammen med partierne i Folketinget og arbejdsmarkedets parter.

Blandt andet har i alt mere end 29.000 små selvstændige søgt om lønkompensation. Der er desuden modtaget mere end 26.000 ansøgninger fra virksomheder, der søger om lønkompensation til medarbejdere, der er sendt hjem.

Det siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Vi må ikke tabe den næste generation af nye virksomheder og

arbejdspladser
på gulvet, fordi vækstiværksætterne ikke kan få adgang til kapital under coronakrisen.

- Det er mit håb, at endnu flere, der er hårdt ramt, vil søge og få en hjælpende hånd, siger Simon Kollerup.

Økonomer spår værre scenarie

Selvom alle

prognoser
for fremtiden lige nu er behæftet med stor usikkerhed, så er Finansministeriets tre scenarier dog lidt mildere end andre analyser af dansk økonomi.

Nationalbanken har tidligere forudset et indhug på op mod 10 procent, og De Økonomiske Råd spår et bnp-fald på op til 5,5 procent i det indeværende år.

Også fire af landets toneangivende økonomer forventer 'det største kvartalsvise fald i aktiviteten i vores levetid'.

De har blandt andet forhørt sig hos en lang række danske virksomheder om alt fra ændringer i butikstrafik, nye indkøbsmønstre for

forbrugerne
, ændringer i fragtvolumen, nedgang i ordrebøgerne til problemer med at holde produktionen oppe.

I de to mest sandsynlige scenarier, vurderer de fire økonomer, at bnp-tabet kan være i størrelsesordenen 11 til 16 procent for andet

kvartal
afhængigt af varigheden på nedlukningen, og hvor hårdt den
globale
økonomi bliver ramt.

For hele 2020, som er det tal, der kan sammenlignes med Finansministeriets fremtidsscenarier, forventer økonomerne et fald på mellem 4 og 12 procent.