Regeringen og DF enige: Hegn langs grænsen skal beskytte danske svin

Et halvanden meter højt hegn langs grænsen skal beskytte svineeksporten mod afrikansk svinepest.

Den afrikanske svinepest skal holdes ude af Danmark med et halvanden meter højt og 70 kilometer langt hegn langs den dansk-tyske grænse.

Sådan lyder et af de initiativer, som Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om for at beskytte den danske milliardeksport af svin.

- Jeg vil ikke løbe nogen risiko. Det er en milliardeksport på 11 milliarder kroner årligt, som vi risikerer at sætte over styr. Ved udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil al eksport til tredjelande øjeblikkeligt lukke, udtaler miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

Hegnet skal både holde eventuelle inficerede vildsvin fra at løbe over grænsen og gøre indsatsen med at få udryddet vildsvinene i Danmark lettere for jægere, tilføjer ministeren.

Hegn langs dansk-tysk grænse kræver ny lov

Det kræver en ny lov at etablere et hegn på knap 70 kilometer langs den dansk-tyske grænse, som skal være med til at understøtte udryddelsen af vildsvin.

Hegnet etableres på land. Det forventes, at hegnet bliver 1,5 meter højt, mens det graves omtrent 50 centimeter ned i jorden.

Der opsættes samtidig færiste eller låger ved gangstierne, der krydser den dansk-tyske grænse - og vejtrafik over grænsen kan fortsat ske uhindret i overensstemmelse med Schengenreglerne.

Dansk Folkeparti er klar til at stemme for de ændringer, som der er nødvendige, siger landbrugs- og fødevareordfører Lise Bech (DF).

- Det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at forebygge afrikansk svinepest på dansk jord og udvise rettidig handlekraft. Derfor har jeg længe presset på for at få opsat et vildsvinehegn, så vi mindsker risikoen for at bringe afrikansk svinepest til Danmark.

Europæiske lande vil forebygge svinepest med hegn

Også andre europæiske lande ser på muligheden for at opsætte hegn for at forebygge eller forhindre spredning af afrikansk svinepest.

Polens regering forventes i næste uge at tage stilling til et vildthegn langs landets østlige grænse.

I Tjekkiet har man allerede opsat et vildthegn, der isolerer vildsvin med afrikansk svinepest i et bestemt område.

Det sker efter at antallet af vildsvin, der er smittet med afrikansk svinepest i Østeuropa på blot tre år er mere end 12-doblet. Det viser tal fra Fødevarestyrelsen.

Sidste år var der 3.400 udbrud af afrikansk svinepest i Østeuropa - det tilsvarende tal for tamsvin var 122.

Danske jægere må skyde vildsvin døgnet rundt

Herhjemme har jægere allerede fået tilladelse til at skyde de nataktive vildsvin døgnet rundt i den danske natur.

På statens arealer i Sønderjylland vil der samtidig ske en intensiveret indsats for at nedskyde og fange vildsvin i fælder, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet nu.

- Vi skal gøre, hvad vi kan for at give jægerne et godt udgangspunkt for at udrydde vildsvinene og dermed forebygge afrikansk svinepest, siger fødevare- og landbrugsordfører Carsten Bach (LA).

Flere informationskampagne rettet mod svineproducenter, hobbylandmænd og kælegrisejere om risici ved afrikansk svinepest, skal desuden være med til at holde svinepesten fra landets grænser.

Lastbilchauffører kan bringe smitte med til Danmark

En kampagne er allerede iværksat for at kontrollere, at lastbilchauffører overholder reglerne om at rengøre og desinficere lastbilerne efter transport af klovbærende dyr.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Og tidligere på måneden fortalte Landbrug & Fødevarer, at interesseorganisationen vil lancere en kampagne på Facebook.

Her får lastbilchaufførerne konkrete råd til, hvordan de kan undgå at tage svinepesten med til Danmark.

- Det handler om at vaske og desinficere sin bil, når man kører over grænsen. At man overholder karantæneregler, ikke smider madaffald i naturen og ikke tager madvarer med ud til svinebesætninger, sagde Julia Vollertsen fra Landbrug & Fødevarer til DR Nyheder.

Eksporten til andre EU-lande vil ikke blive berørt at et udbrud af afrikansk svinepest med undtagelse af det ramte område i Danmark. I alt er den danske svineeksport på 30 milliarder kroner årligt.