Regeringen skærer igennem: Bankerne skal installere ekstra økonomisk airbag

Penge- og realkreditinstitutter skal sætte flere penge til side i tilfælde af økonomisk nedtur.

Danske Bank er et af de pengeinstitutter, der nu skal lægge ekstra penge til side til trængte tider. Regeringen aktiverer den såkaldte kontracykliske kapitalbuffer - en økonomisk katastrofestødpude. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Regeringen følger nu en henstilling fra Det Systemiske Risikoråd og sætter den såkaldte kontracykliske kapitalbuffer til 0,5 procent.

Det betyder, at banker og realkreditinstitutter bliver pålagt at lægge 50 øre til side for hver 100 kroner som bankerne har i risikoeksponerede aktiver.

- Det er ikke et usædvanligt skridt, vi tager i Danmark ved at aktivere bufferen. En række af vores nabolande, for eksempel Storbritannien, Sverige og Norge, har allerede aktiveret den kontracykliske buffer, udtaler erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i en pressemeddelelse.

Den kontracykliske kapitalbuffer, som du kan læse mere om her, er et af flere krav til banker- og pengeinstitutter siden den finansielle krise.

Bufferen kan blive forhøjet yderligere

Bufferen adskiller sig dog fra andre krav ved at være et instrument, som kun aktiveres midlertidigt.

Formålet med bufferen er, at penge- og realkreditinstitutter lægger til side, når det går godt i økonomien - deraf ordet kontracyklisk.

- Til gengæld kan vi frigive bufferen til at holde gang i kreditinstitutternes udlån, hvis konjunkturerne vender, udtaler erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Han har dog noteret sig, at det Det Systemiske Risiko inden for det kommende år forventer at henstille om at forhøje bufferen yderligere.

- Regeringen vil, hvis der kommer en henstilling om yderligere forhøjelser af bufferen, vurdere udviklingen i blandt andet kreditgivningen. Aktuelt peger udviklingen ikke på, at der vil være behov for at øge kravet.

Vil vurdere buffer i forhold til Basel-krav

Derudover lægger regeringen vægt på at se bufferen i sammenhæng med øvrige kapitalkrav, skriver Erhvervsministeriet i meddelelsen med henvisning til krav til finanssektoren fra den internationale Basel-komité.

- Aktuelt forventes der ikke et tidsmæssigt sammenfald mellem implementeringen af det kontracykliske bufferkrav og EU-implementeringen af Baselkravene.

- Hvis det mod forventning skulle blive tilfældet, vil regeringen genoverveje bufferens størrelse. Regeringen kan til enhver tid frigive bufferen med øjeblikkelig virkning, hvis det skulle blive aktuelt.

Kravet vil ikke påvirke den aktuelle økonomiske udvikling, vurderer erhvervsministeriet. Og de fleste institutter har allerede i dag tilstrækkelig kapital til at leve op til kravet.

I Grønland og på Færøerne fastsættes buffersatsen til 0 pct. Fastsættelsen af buffersatsen for Grønland og Færøerne sker bl.a. på baggrund af, at Rådet har anbefalet, at buffersatserne fortsat bør være 0 pct.

Facebook
Twitter