Regeringen splittet: Venstre skifter holdning om fælles skatteregler før EU-valg

Ens og enkle skatteregler har været på EU’s ønskeseddel i årtier. Forslaget skaber splid i regeringen.

- Udfordringen er reel. Den findes i EU, og derfor skal den også løses i det europæiske samarbejde, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen i marts. Venstre har ændret holdning til spørgsmålet om fælleseuropæiske skatteregler.

Hvis EU-landene bliver enige om at få fælles skatteregler, kan det være med til at forhindre et årligt milliardtab af danske skattepenge, mener statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Sådan plejede piben ellers ikke at lyde fra Venstre, der tidligere var imod fælles EU-skatteregler, ligesom de andre regeringspartier, Liberal Alliance og Konservative, er det.

Op til Europaparlamentsvalget den 26. maj, har Venstre dog skiftet mening.

For de forskellige skatteregler i Europa betyder, at den danske statskasse går glip af 3,5 milliarder skattekroner om året, fordi selskaber flytter strategisk rundt på deres overskud mellem EU-landene, alt efter hvor de kan slippe billigst i skat, viser ny forskning.

Lars Løkke Rasmussen præsenterede partiets nye holdning til spørgsmålet om fælles regler under sin åbningstale ved Venstres EU-landsmøde tilbage i marts:

- Udfordringen er reel. Den findes i EU, og derfor skal den også løses i det europæiske samarbejde, sagde han.

Liberal Alliance: Selskabsskat er konkurrence

EU's løsning går ud på, at regler og rettigheder bliver ens i alle EU-lande, samtidig med at man laver en grænse for, hvor lav selskabsskatten må være.

- En fælles bund vil betyde, at vi stopper ræset mod bunden, understregede Lars Løkke Rasmussen i åbningstalen.

EU-landene konkurrerer nemlig med hinanden om at få globale virksomheder til at etablere sig hos netop dem med attraktive skattevilkår, hvorfor selve procenten for selskabsskatten er blevet sænket talrige gange de seneste årtier – både i Danmark, i andre EU-lande og verden over.

Globalt set er satsen for selskabsskat halveret siden 1985 til 24 procent i snit i 2018.

I Irland ligger selskabsskatten på 12,5 procent, mens den i Danmark ligger på 22 procent. Og det er ifølge Liberal Alliances skatteordfører, Joachim B. Olsen, vigtigt at give mulighed for forskellige skattesatser i EU-landene:

- Skattekonkurrencen, der foregår, er god. Den har alle lande fordele af, og det skyldes, at selskabsskatten er en meget dum måde at beskatte på, især i takt med at økonomien bliver mere global, siger Joachim B. Olsen.

Netop derfor er han imod Lars Løkke Rasmussens ønske om at sætte en fælles grænse for, hvor lav procenten for selskabsskatten må være.

- Selskabsskatten er et konkurrenceparameter, så man skal ikke lægge en bund under. Så svækker vi vores egen konkurrence, siger Joachim B. Olsen.

Skattekamp bliver en glidebane

Konservatives skatteordfører, Anders Johansson, er ligesom Liberal Alliance ikke begejstret for EU-kursen. For ham er det et vigtigt princip, at skattepolitik bestemmes nationalt.

- Hvis vi deponerer den i EU, får vi meget lidt indflydelse. Og det er ikke bare selskabsskatten. Man er nødt til at kigge på fradragsregler og en masse andet, og så sidder EU og bestemmer Danmarks skattepolitik. Det vil vi ikke, siger Anders Johansson.

Lars Løkke Rasmussen mener omvendt, at landene kan beholde deres indflydelse på skattepolitikken, selvom reglerne bliver ensrettet i EU.

- EU skal ikke fastsætte selskabsskattesatsen. Det skal vi selv gøre, og det skal de selv gøre i de andre lande. Men ligesom med momsen er jeg nået frem til og er blevet mere og mere overbevist om, at det er en god idé med en klarere afgrænset spillebane og med regler, som alle følger, sagde Lars Løkke Rasmussen til Venstres EU-landsmøde.

Ét er altså de forskellige skattesatser, som hvor meget eller hvor lidt selskaberne skal betale i skat af deres overskud. Noget andet er måden, landene generelt opkræver skat på. For eksempel gives der i Danmark særlige skattefradrag, hvis virksomheder bruger penge på forskning.

Joachim B. Olsen mener ikke, man kan forene de forskellige landes prioriteringer i beskatningen i et fælles regelsæt i EU.

- Danmark skulle lave et kompromis med nogle lande, som har utroligt mange fradrag og et meget uigennemskueligt skattesystem, og det kan jeg ikke se er i Danmarks interesse.

Aktuelt som aldrig før

Mens Lars Løkke Rasmussens blå fæller vender ham ryggen, så er man i Socialdemokratiet glad for de nye toner fra Venstre.

Skatteordfører Jesper Petersen frygter nemlig, at hvis landene i EU fortsætter med at konkurrere med hinanden om at have den laveste selskabsskat, så ender skatten med at forsvinde som en måde at få penge i statskassen på.

- Selvfølgelig skal man have lov til selv at sætte, hvordan ens skattepolitik skal være, men der er også nogle grænseoverskridende ting, som vi bør enes om ikke er godt, og derfor skal der være en bund under den europæiske selskabsskat, så vi undgår det her ræs mod bunden og udhuler hinandens indtægtsgrundlag fra selskabsskatten, siger Jesper Petersen.

Socialdemokratiet har været på linje med EU-kommissionen i spørgsmålet om fælles skatteregler i flere år, mens forslaget har været tilbagevendende på dagsordenen i EU i årtier. Selvom skattepolitik kræver enstemmighed i EU, så tror Jesper Petersen på, det er realistisk, at landene nu går sammen om fælles regler.

- Der er et stigende fokus på problemerne med udhuling af selskabsskat, med skattely og andre af de her problemstillinger omkring international beskatning, og det er nu, der er nogle muligheder. Derfor skal Danmark også gribe dem i stedet for at stille sig på den forkerte og bagstræberiske side.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter