Regeringen udsætter salget af TV 2

Kulturminister Brian Mikkelsen har meddelt de firmaer, der har budt på TV 2, at salget er udsat til en sag ved EF-domstolen har afgjort, om stationen har modtaget ulovlig statsstøtte.

Kulturminister Brian Mikkelsen har meddelt de firmaer, der har budt på TV 2, at salget er udsat til en sag ved EF-domstolen har afgjort, hvorvidt tv-stationen i en årrække har modtaget ulovlig statsstøtte.

Afgørelsen i TV2-sagen falder tidligst i slutningen af 2006, oplyser EF-Domstolen.

I begyndelsen af august melder Viasat/TV 3 ud at de også indbringer sagen for EF-Domstolen. De mener TV 2 bør bøde hårdere.

I slutningen af juli er det så TV 2's bestyrelses tur til at gå til EF-Domstolen. Bestyrelsen mener, at EU-Kommissionens afgørelse er uholdbar på grund af "væsentlige principielle aspekter" som det hedder, og fordi TV 2 afkræves "for stort" et beløb.

I midten af juli 2004 bebuder TV Danmark, at de også går til EF-Domstolen, men ud fra en betragtning om, at TV 2 er sluppet for billigt.

Kulturministeriet er dog ikke tilfreds med afgørelsen og indbringer EU-Kommissionens afgørelse for EF-Domstolen.

Ud af de 4,3 mia. kr., som TV 2 modtog fra statskassen i alle årene, hedder det, at 628 mio. kr. plus renter skal betales tilbage.

Efter klage fra TV Danmark og flere års granskning erklærede EU-Kommissionen i midten af maj 2004, at TV 2 har fået for meget statsstøtte fra 1995-2002.

TV 2 og EU

- Salget af TV 2-aktierne er fortsat en højt prioriteret sag for regeringen. Men det er desværre ikke økonomisk forsvarligt af regeringen at gennemføre et salg på nuværende tidspunkt, siger kulturminister Brian Mikkelsen.

Større økonomisk usikkerhed

Det er en anbefaling fra Kammeradvokaten, der har fået regeringen til at udskyde salget af TV 2, lyder det fra kulturministeren.

- Siden vi annoncerede salget i oktober sidste år, har vi måttet konstatere, at den økonomiske usikkerhed er blevet væsentligt øget som følge af nye sager, der vedrører TV 2?s økonomiske fundament. Samtidig er det vores rådgiveres vurdering, at vi ikke vil kunne sikre en køber af TV 2 en tilstrækkelig håndfast afskærmning mod disse usikkerheder. På den baggrund er der ikke udsigt til, at salgsprocessen vil kunne gennemføres til en pris og på vilkår, der er tilfredsstillende for staten, siger Brian Mikkelsen.

Vil afvente EU-sag

Privatiseringen er ellers en af regeringens store mærkesager, men projektet er flere gange undervejs løbet ind i vanskeligheder.

I maj 2004 pålagde EU-Kommissionen den danske stat at opkræve 628 millioner kroner af TV 2. Kommissionen har den opfattelse, at TV 2 i perioden 1995-2002 har modtaget dette beløb i ulovlig statsstøtte i form af licens og kapitaltilførsel. Pengene skal betales tilbage til staten med renter.

Kulturministeriet er dog ikke tilfreds med den afgørelse og bringer på vegne af regeringen EU-Kommissionens afgørelse for EF-Domstolen.

Det får TV Danmark og Viasat/TV 3 til også at gå til EF-Domstolen, men ud fra en betragtning om, at TV 2 er sluppet for billigt.

Sideløbende pågår der forhandlinger mellem Kulturministeriet og EU-Kommissionen om en såkaldt rekapitalisering af TV 2, så stationen ikke ville gå fallit som følge af kravet om tilbagebetaling af statsstøtte.

Og i oktober godkender EU-kommissionen så, at den danske stat tilfører TV 2 440 millioner kroner i en såkaldt rekapitalisering af tv-stationen.

TV 2: Betyder ikke det store for os

I dag besluttede regeringen så at stoppe salget af TV 2, indtil sagen er endelig afgjort ved EF-domstolen. Og som følge af den beslutning vil TV2 nu forsøge at skabe nye partnerskaber for at øge virksomhedens vækst og udvikling, lyder det fra administrerende direktør i TV2 Peter Parbo.

- Selvfølgelig er det en streg i regningen for os, at privatiseringen er udskudt. TV 2 har ønsket sig private og kapitalstærke ejere, som ville bidrage til TV 2s udvikling i de kommende år, men her og nu får udsættelsen af privatiseringen ikke den store betydning for os, siger Peter Parbo.

Afgørelsen kommer først i slutningen af 2006

Afgørelsen i TV 2-sagen falder nok først i slutningen af 2006, oplyser EF-Domstolen.

At det skal tage to år skyldes, at det i gennemsnit tager to år for en retssag at komme igennem systemet, og da retsmødet endnu ikke har fundet sted, vil det næppe være anderledes i dette tilfælde.

Ifølge domstolen er der i alt fem verserende sager, der omhandler statsstøtte til TV2. Om sagerne vil blive slået sammen, så der falder dom samme dag, er endnu uvist.

Det drejer sig om henholdsvis TV2 Danmark, den danske regering, Viasat Broadcasting, TvDanmark A/S og Kanal 5 mod kommissionen.