Rengøringens 'Airbnb' indgår Danmarks første digitale overenskomst

Overenskomst skal bygge bro mellem den danske model og fremtidens digitale platforme.

Den digitale platformsøkonomi er i kraftig vækst i Danmark, og ikke mindst regeringens disruptionsråd, har haft stor fokus på de ny digitale platforme, der potentielt kan skabe et stort nyt arbejdsmarked, reguleret under den danske model. (Foto: © ALBERT GEA, Scanpix)

For første gang er der blevet indgået overenskomstaftale mellem en digital platform og en dansk fagforening.

Under overværelse af statsminister Lars Løkke Rasmussen, administrerende direktør for Dansk Industri, Karsten Dybvad, og forbundsformand for 3F, Per Christensen, underskrev virksomheden Hilfr i dag en overenskomstaftale indgået med 3F Privat Service, Hotel & Restauration.

Siden sommeren 2016 har mere end 450 personer arbejdet som 'Hilfers' hos omtrent 1700 forskelige kunder.

Tjenesten er blot én blandt mange af de såkaldte digitale platforme, der formidler kontakt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Men som noget ganske nyt, har de altså valgt at indgå i en overenskomst med fagforeningen 3F.

Der er tale om en prøveoverenskomst, og parterne har aftalt at lave en grundig evaluering af overenskomsten om et år.

Tina Møller Madsen, der er gruppeformand for 3F PSHR og har været 3F’s forhandlingsleder på overenskomsten, siger:

- Vi vil fremover kunne tilbyde grundlæggende lønmodtagerrettigheder for de mange, der har lyst til at arbejde på overenskomstdækkede platforme.

Hos Dansk Industri er direktør Karsten Dybvad også begejstret for aftalen:

- DI ser meget positivt på overenskomsten, der bliver indgået mellem Hilfr og 3F Privat Service. For selvfølgelig behøver de nye digitale forretningsmodeller ikke stå i modsætning til ordnede forhold. Hilfr har klart og tydeligt tilkendegivet, at de som platform ikke vil konkurrere på dårlig betaling og skatteunddragelse, men at de i stedet vil fokusere på kvalitet og ordentlige vilkår, siger Karsten Dybvad.

En helt ny løsning

Forhandlingerne mellem 3F og Hilfr kalder den ene af virksomhedens fire stiftere Steffen Mortensen for "en virkelig positiv oplevelse".

- I stedet for at presse os ned i en eksisterende model, så har vi sammen udviklet en ny model, der giver mening at bruge til digitale platforme, fortæller han.

Den nye aftale er udformet således, at hvis en person har arbejdet mere end 100 timer på platformen, ansætter virksomheden personen og sørger for, at der eksempelvis bliver betalt skat af lønnen, samt sørger for at personen bliver dækket af sundhedsordning og pension.

De, som arbejder færre end 100 timer, fortsætter som freelancere. Dog kan man ifølge overenskomsten vælge at fortsætte som freelancer, selv om man har arbejdet mere end 100 timer, ligesom nogle personer vil kunne kvalificere sig til fastansættelse, inden de har arbejdet de 100 timer.

- Det, der er kernen i de digitale platforme, er fleksibiliteten - at man selv kan vælge hvor og hvor meget, man vil arbejde. Derfor giver det ikke mening, hvis vi skulle have arbejdsgiveransvar overfor nogle, der kun arbejder tre eller fire gange, siger Steffen Mortensen og tilføjer:

- Derfor er den nye differentierede model en god og pragmatisk tilgang til digitale platforme.

Hos 3F glæder man sig til at samle op på erfaringerne efter et år:

- Der er meget nytænkning i den nye overenskomst, og vi har alle behov for at få erfaringer med et helt nyt overenskomstkoncept, uden at være forpligtet ud i al fremtid, siger Tina Møller Madsen.

Nu skal der betales skat

Den digitale platformsøkonomi er i kraftig vækst i Danmark, og ikke mindst regeringens disruptionsråd har haft stor fokus på de ny digitale platforme, der potentielt kan skabe et stort nyt arbejdsmarked, reguleret under den danske model.

- Aftalen bevæger sig ud i en ny variant af de overenskomster, som vi normalt indgår blandt arbejdsmarkedets parter. Meget er uprøvet. Men kernen i den danske model er netop også, at vi finder nye løsninger, når verden ændrer sig, siger Karsten Dybvad.

Staten har iværksat en undersøgelse af, hvor meget af den B-indkomst der udbetales i disse virksomheder, som rent faktisk bliver beskattet. Hidtidige vurderinger siger, at staten går glip af store dele af de skattepligtige B-indkomster. Med den nye overenskomst sikres indbetaling af almindelig A-skat.

- Manglende skatteindbetalinger kan hurtigt blive en alvorlig trussel mod et reguleret marked, fordi de kan presse priserne ned under overenskomstniveau. Det har vi set tidligere, siger Tina Møller Madsen.