Renter til udbyttepukkel eksploderer: Koster staten over 400 millioner kroner

Trods et øget kontroltryk frygter Rigsrevisionen fortsat svindel med udbytteskat.

- Hvis vi skulle kontrollere 100 procent, ville det koste 500 millioner kroner, lyder det fra selskabsdirektør hos Skattestyrelsen, Kenneth Joensen. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

På få år har en enorm sagspukkel hos Skattestyrelsen kostet staten over 400 millioner kroner i renter til udenlandske investorer.

Rentebetalingerne udløber af sagen om svindel med udbytteskat for 12,7 milliarder kroner, som i 2015 betød, at kassen helt blev smækket i for udenlandske aktionærer, der kræver penge tilbage i udbytteskat.

Siden er kassen genåbnet, men med så skrapt et kontroltryk at 111 kontrolmedarbejdere i Skattestyrelsen slet ikke kan følge med strømmen af ansøgninger og nu ser ind i en sagspukkel på over 40.000 ansøgninger fra udenlandske aktionærer, der samlet kræver hele 7,2 milliarder kroner tilbage i udbytteskat.

Det fremgår af en aktindsigt i en revisionsrapport fra Rigsrevisionen.

- Når man ser så stor en skandale, som har kostet de danske skatteydere milliarder af kroner, er der en forpligtelse til at stramme markant. Det er nu sket. Og når man vil gennemgå de her sager med en tættekam, så bliver sagsbehandlingstiden længere, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Nødvendigt kontroltryk

Det høje kontroltryk har dog også vist sig nødvendigt.

En stikprøve på 1.661 ansøgninger viser, at en stor del af de indkomne ansøgninger er fejlbehæftede, og at Skattestyrelsens kontroller har skåret næsten 20 procent af de beløb, som de udenlandske aktionærer har angivet som krav i ansøgningerne.

Fejlene indikerer ifølge Rigsrevisionen, at ansøgerne ofte ikke er den retmæssige ejer af de aktier, der søges udbytteskat refunderet for.

- Der kan dermed kan være tale om forsøg på svig, skriver Rigsrevisionen.

I alt har kontrolgruppen, der i 2015 bestod af to mand og i dag udgøres af over hundrede medarbejdere på fem adresser i landet, forhindret fejludbetalinger for 390 millioner kroner.

- Vi skal væk fra at have over 100 mand ansat til at have en ny model for udbyttebeskatningen, og det er det, som Folketinget er i gang med at have drøftelser om nu, siger skatteminister Morten Bødskov (S). (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Med de tal in mente ligger der formentlig et beløb på over én milliard kroner i uberettigede ansøgninger om refusion af udbytteskat i den sagspukkel, der foreløbig er vokset til 7,2 milliarder kroner, vurderer Rigsrevisionen.

- Det er jo et tal, der er baseret på en række hvis'er. Men ud over det høje kontroltryk, vil vi forstærke hele modellen og dermed øge sikkerheden i refusionen ved, at vi får en ny model, siger Morten Bødskov.

Han forventer, at en ny udbyttemodel kommer på dagsordenen i Folketinget til foråret:

- Jeg går ud fra, at det er noget, Folketinget kommer til at diskutere her i foråret. Så skal der selvfølgelig ny lovgivning på plads, og det vil tage lidt tid. Men der er ingen tvivl om, at vi skal væk fra den situation, vi er i nu, siger han.

Foreslår mere kontrol

Selv om Skattestyrelsen i forvejen har svært ved at følge med ansøgningerne om tilbagebetaling af udbytteskat, foreslår Rigsrevisionen, at der skrues endnu højere op for kontrollen.

For fortsætter det nuværende kontroltryk, vil staten uberettiget udbetale omkring en kvart milliard kroner i tilbagebetaling af udbytteskat, estimerer Rigsrevisionen.

- Det er Rigsrevisionens vurdering, at Skattestyrelsen bør overveje behovet for ekstra ressourcetilgang til udbytteområdet dels for at for nedbragt sagspuljen, dels for at reducere de årlige renteomkostninger, lyder det fra Rigsrevisionen.

Men mere kontrol kræver flere ressourcer, og den balancegang har Skattestyrelsen allerede fundet sin vej i, lydet det fra selskabsdirektør hos Skattestyrelsen, Kenneth Joensen.

- Hvis risikoen for fejludbetalinger helt skal elimineres, kræver det, at alle anmodninger kontrolleres. Udgifterne hertil vurderes på nuværende tidspunkt at udgøre op til 500 millioner kroner, siger Kenneth Joensen i et skriftligt svar.

- Ressourcerne skal bruges målrettet og klogt og på de sager, hvor risikoen er størst, fortsætter han.

Gunstrige renter

Fra 2017 til august sidste år har renteudgifterne til de ventende ansøgere kostet statskassen 401 millioner kroner.

Og fortsætter kontrolniveauet på samme niveau som nu, vurderer Rigsrevisionen, at renteudgifterne kun vil gå yderligere i vejret.

Det skyldes ikke mindst, at de udenlandske aktieejere har krav på gunstige renter, når deres ansøgninger afventer en sagsbehandlingstid, der allerede har oversteget to år.

Afhængig af hvornår ansøgningerne er indsendt, ligger den årlige rente på otte eller 4,8 procent.

Men der skal ikke pilles ved renten men ved udbyttemodellen, lyder det fra skatteministeren.

- Det er en del af den sikkerhed, man har som borger, når man henvender sig til det offentlige. Jeg synes, det centrale her er, at vi har været udsat for en kæmpe skandale.

- Nu er vi i gang med en meget stor oprydning og har ansat 100 mand til at gennemgå det her med en tættekam. De har konsekvenser. Men hellere det, end at kassen er pivåben, som den var tidligere, siger Morten Bødskov.

Det skriver Rigsrevisionen

  • I rapporten om 'Skatteministeriets forvaltning af refusion af udbytteskat' kommer Rigsrevisionen med en række anbefalinger og konklusioner.

  • Her er nogle af dem:

  • "Rigsrevisionen kan konstatere, at de gennemførte kontroller har vist sig at være nødvendige for forvaltningen af refusion af udbytteskat, da de har givet anledning til væsentlige afvisninger og nedsættelser."

  • "Det er Rigsrevisionens vurdering, at det nuværende kontrolniveau ikke gør det muligt for Skattestyrelsen at nedbringe puljen af refusionsanmodninger med de ressourcer, der er afsat i dag. Konsekvensen af den voksende pulje af refusionsanmodninger er væsentlige renteudgifter, der akkumuleret udgør cirka 401 millioner kroner per 31. august 2019. Renteomkostningerne vil stige yderligere i takt med, at mængden af

  • ubehandlede refusionsanmodninger stiger."

  • "Skatteministeriet bør overveje, om der skal tages yderligere initiativer for at nedbringe det beløb, der kan blive udbetalt uberettiget, eller om det nuværende kontrolniveau bør fastholdes."

  • Det er Rigsrevisionens vurdering, at Skattestyrelsen bør overveje behovet for ekstra ressourcetilgang til udbytteomradet dels for at for nedbragt sagspuljen, dels for at reducere de årlige renteomkostninger."

  • "Der er risiko for, at de indberettede anmodninger ikke bliver registreret korrekt, eller at der kan blive foretaget ingen eller forkert udbetaling af refusion af udbytteskat."

  • "Det er Rigsrevisionens vurdering, at der er væsentlige risici forbundet med sagsbehandlingen af refusionsanmodninger."

  • Kilde: Skatteministeriets forvaltning af refusion af udbytteskat.

FacebookTwitter