Resultaterne tikker ind: Ny overenskomst stemmes hjem med store flertal

Danmarks Lærerforening, BUPL, HK Stat, 3F og FOA er blandt de fagforbund, der nu har sagt ja til overenskomstforligene.

En række af de faglige forbund har nu offentliggjort resultatet af urafstemningerne blandt medlemmerne. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Afstemningsresultater fra de offentligt ansattes faglige organisationer kommer i dag i en lind strøm.

Og det er alle steder resultater, hvor store flertal siger ja til overenskomsten.

Størst spænding om resultatet var der på forhånd hos Danmarks Lærerforening. Men her endte 74,6 procent med at stemme ja.

- Det er jeg selvfølgelig glad for. Og det er jeg, fordi min og hovedbestyrelsens analyse er, at selvom vi ikke fik det, som vi gik efter, så er det resultat, vi nåede i mål med, klart at foretrække fremfor at gå i konflikt 11. juni, formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen til DR Nyheder.

Ja fra kontoransatte og pædagoger

Resultaterne fra HK Kommunal, der organiserer 50.000 kommunale og regionale sagsbehandlere, lægesekretærer, jobkonsulenter og flere andre faggrupper, er også tikket ind.

Her har 73,9 procent af de stemmeberettigede afgivet deres stemmer. Og her har hele 97,6 procent sagt ja til overenskomstforligene på de to offentlige områder.

- Vi har fået et resultat i hus, der er rigtigt godt. Og bedre end mange forestillede sig muligt, lyder det fra formand for HK Kommunal, Bodil Otto.

De kontoransatte i staten, HK Stat, offentliggjorde tidligere i dag deres ja til overenskomstforliget for de næste tre år.

Her blev det ligeledes et bragende ja - 94 procent af de 16.000 deltagere i urafstemningen har blåstemplet OK18.

Stemmedeltagelsen endte med rekordhøje 77,6 procent. Og det glæder alt sammen formand Rita Bundgaard.

- Den opbakning tyder på, at vi har ramt et resultat, som imødekommer medlemmernes forventninger, blandt andet til deres lønudvikling, udtaler hun.

94 procent sagde ja hos pædagogerne

Også den store gruppe af pædagoger i BUPL har offentliggjort resultatet af deres urafstemning om OK18-forligene.

Her endte stemmeprocenten på 68,5 - og 94 procent sagde ja.

- BUPL gik ind til forhandlingerne med tre hovedkrav. En højere løn. En ligelønspulje. Et forsvar for vores seniordage. Det fik vi, og det har vores medlemmer nu kvitteret for, udtaler BUPL's formand Elisa Bergmann.

Socialpædagogernes Landsforbund SL har også sagt ja. 93 procent sagde god for aftalen.

Også i fagforbundet med flest offentligt ansatte, FOA, har medlemmerne sagt ja med stor tydelighed.

I sosu-assistenternes, portørernes og hjemmehjælpernes fagforbund har 95 procent af de stemmeberettigede nikket ja til overenskomstforligene.

Et rungende ja blev det også til hos Danmarks største fagforbund 3F med 34.000 medlemmer, der arbejder i enten stat, kommuner eller regioner.

Her stemte lidt over halvdelen af de stemmeberettigede i Den Offentlige Gruppe - og 90 procent af dem sagde ja.

Dansk Metal og Teknisk Landsforbund stemmer i

Blandt de offentligt ansatte med mere tekniske jobfunktioner er der indtil videre også lutter flertal til fordel for overenskomstforligene.

Hos Dansk Metal var 90 procent af de afgivne stemmer til fordel for ja til overenskomstforligene på de kommunale, regionale og statslige områder.

Her stemte 70 procent af de stemmeberettigede.

- Jeg er meget tilfreds med resultatet, og det glæder mig, at resultatet er så klart, og at så mange medlemmer har givet deres mening til kende. Det viser et engagement og en opbakning til overenskomstsystemet, som vi fremadrettet skal bygge videre på, siger formand Claus Jensen.

Tidligere på dagen oplyste Teknisk Landsforbund, at 30.000 medlemmer har sagt ja til nye overenskomster i kommuner og regioner for de kommende tre år.

Elektrikerne i Dansk El-forbund har også sagt ja med 89,2 procent.

Resultatet af afstemningen blandt de 3.500 medlemmer af Fængselsforbundet blev offentliggjort søndag aften.

Her har et flertal på 69 procent sagt ja.

Sundhedsfaggrupper siger ja

Hos Sundhedskartellet, der har varetaget forhandlingerne for blandt andet sygeplejerskerne og fysioterapeuterne stemte 93,1 procent ja. Desuden var der en valgdeltagelse på 56,5 procent, hvilket er det højeste siden 2008.

Sundhedskartellets ja betyder, at 114.113 medlemmer ny har fået en ny overenskomst.

- Jeg er glad for, at medlemmerne har sagt ja til det forlig, vi fik forhandlet os frem til. Som bekendt var forhandlingerne denne gang historisk langtrukne og dramatiske. Men vi stod fast og fik forhandlet en aftale, der er ganske god for Sundhedskartellets medlemsgrupper, siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

Der er ligeledes faldet et resultat hos den samlede gruppe af statsansatte. Her har 92 procent stemt ja, og stemmeprocenten er steget fra 49 procent ved sidste overenskomst til 60 procent.

- Jeg er rigtig glad for, at medlemmerne så klart har tilkendegivet, at de er tilfredse med det resultat, vi er kommet i hus med. Jeg tror, at det har været vigtigt for medlemmerne, at vi får forbedret reallønnen, at lønudviklingen kommer til at matche den private, og at vi har fået sikret spisepause, siger chefforhandler Flemming Vinther.

Afstemningsresultater kommer løbende

Fra 11. maj til i dag 4. juni har de offentligt ansatte i stat, kommuner og regioner via deres fagforeninger haft mulighed for at stemme ja eller nej til overenskomstforliget, der faldt på plads sidste i april.

Afstemningsresultaterne i de mange forskellige fagforbund ventes af blive offentliggjort løbende frem til onsdag. På statens område er der sammenkædning. Det vil sige, at det bliver flertallets beslutning, der kommer til at gælde for samtlige de statsansattes faglige organisationer.

Sådan er det ikke på kommunernes og regionernes område. Her kan det enkelte forbund vælge at sige nej til overenskomstforliget. Og i så fald vil den pågældende faggruppe gå i konflikt fra den 11. juni.

Strejke- og lockoutvarslerne, der blev meldt ud i marts, gælder stadig. Men der bliver ikke storkonflikt, da en konflikt kun vil gælde for de faggrupper, der måtte vælge at sige nej til overenskomstforliget.

Det skete senest i 2008, hvor pædagogerne i BUPL endte med at stemme nej til forliget og gik i konflikt.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk