Revisionsfirma politianmeldt for brud på hvidvask-reglerne i Danske Bank-sag

Ernst & Young har ikke levet op til hvidvaskreglerne, mener Erhvervsstyrelsen.

Ernst & Young er blevet politianmeldt i sagen om hvidvask hos Danske Bank. (Foto: Jonas Skovbjerg Fogh © Scanpix)

Hvidvaskskandalen i Danske Bank rammer nu også revisionsselskabet Ernst & Young.

Det sker, efter Erhvervsstyrelsen har undersøgt, om Ernst & Young skulle have reageret på mulig hvidvask i Danske Banks estiske filial i 2014, da selskabet reviderede bankens regnskab.

Og det skulle Ernst & Young altså, mener Erhvervsstyrelsen, som nu har anmeldt revisionsselskabet til Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet, Søik.

- Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at Ernst & Young i forbindelse med revisionen af Danske Bank A/S' års- og koncernregnskab for 2014 blev bekendt med oplysninger, som fører til, at Ernst & Young burde have foretaget nærmere undersøgelser, samt foretaget underretning til Hvidvasksekretariatet, står der i en pressemeddelelse fra Erhvervsstyrelsen.

Firmaet er mistænkt for at have svigtet sit ansvar under revisionen af Danske Banks regnskab fra 2014.

Hvidvaskalarmerne i banken skulle have ført til en indberetning til Bagmandspolitiet, i stedet fik banken en blank påtegning af Ernst & Young, vurderer Erhversstyrelsen, som derfor har politianmeldt revisionsfirmaet.

Forstå Danske Bank-sagen her:

Revisionsfirma: Samarbejder fuldt ud

I et skriftligt svar fra Ernst & Young skriver revisionsfirmaet, at det samarbejder fuldt ud med myndighederne om muligt svigt i revisionen.

- EY har samarbejdet fuldt ud med Erhvervsstyrelsen siden oktober 2018 og gjort alle relevante informationer om revisionen tilgængelige.

Samtidig afviser revisionsfirmaet at have gjort noget forkert i revisionen af 2014-regnskabet.

- EY foretog den rapportering, som vi efter gældende lovgivning var forpligtet til, og vi vil samarbejde fuldt ud med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet i den videre undersøgelse.

Undersøgt siden oktober

I oktober satte Erhvervsstyrelsen gang i en undersøgelse af Danske Banks revisors arbejde i forbindelse med den store hvidvasksag i bankens estiske filial.

Her fossede 1500 milliarder kroner gennem Danske Banks estiske afdeling, uden at revisionen tog notits af de store pengesummer.

Det har ført til undren af revisionen af banken og satte gang i en undersøgelse af revisionen, som altså nu fører til en politianmeldelse.

Ernst & Young fusionerede i 2014 med KPMG i Danmark.

KPMG havde før været revisor for Danske Bank.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at styrelsen ikke er færdig med at undersøge Ernst & Youngs revision af Danske Banks koncernregnskab for 2014.

Om Ernst & Young

  • Ernst & Young (EY) er en af verdens største revisions- og konsulentvirksomheder med 247.570 ansatte og aktiviteter i 150 lande.

  • I 2008 omsatte virksomheden globalt for 24,5 milliarder amerikanske dollar, mens omsætningen i Danmark var på 872 millioner kroner.

  • Ernst & Young er med i gruppen "Big Four", der udover EY tæller de andre revisionsgiganter KPMG, Deloitte og PricewaterhouseCoopers.

  • I 2014 blev KPMG Danmark fusioneret med EY Danmark og fortsatte under EY-navnet, men i KPMG's lokaler på Flintholm, Frederiksberg.

  • Kilde: Wikipedia og andre kilder

Hvidvask