Revisorer advarer: Kasi-firma bryder loven

Økonomisk rod, ulovligheder og millionunderskud sender 'Kasi'-familiens smykkefirma i knæ.

Det er uklart, hvilken rolle Jesper 'Kasi' Nielsen i dag formelt har i Amazing Jewelry. Men siden firmaet blev grundlagt i 2016, har han været ansigtet udadtil. Billedet er fra 2017, hvor han i forbindelse med en skattesag blev fotograferet foran Østre Landsret. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Den kendte danske sportsinvestor og iværksætter Jesper 'Kasi' Nielsen er ramt af blodrøde tal i familiens smykkevirksomhed, Amazing Jewelry. Samtidig advarer revisorer om regnskabsrod og ulovligheder i firmaet.

Et netop afleveret årsregnskab fra Amazing Jewelry ApS afslører underskud på 9,6 millioner kroner for regnskabsåret 2018/2019. Firmaet skylder et tocifret millionbeløb, og egenkapitalen er væk.

Skatteloven er desuden blevet brudt, og Jesper 'Kasi' Nielsens søster har taget et ulovligt aktionærlån i selskabet. Det oplyser det statsautoriserede revisionsfirma PKF Munkebo Vindelev i sin revisonspåtegning til regnskabet.

Smykkefirmaet risikerer at gå konkurs, hvis ikke der sker drastiske ændringer, vurderer en ekspert.

- Selskabet skal både have finansiering på kort sigt og forbedre sin drift. Ellers så går selskabet fallit. Konsekvensen vil være, at ejerne taber alle deres penge, og kreditorerne må med stor sandsynlighed også vinke farvel til det meste af det, de har til gode, siger professor i eksternt regnskab ved Aarhus Universitet Frank Thinggaard, der har gennemgået regnskabet for DR.

Det danske skattevæsen er blandt virksomhedens kreditorer.

Gæld på 32 millioner

Professoren hæfter sig ved, at Amazing Jewelry har kortfristet gæld på 32 millioner kroner. Samtidig er der kun aktiver for 23 millioner kroner. Det vil sige, at der mangler penge til at kunne betale gælden.

Jepser 'Kasi' Nielsen er i offentligheden især kendt fra sine roller i sportens verden. I en periode var han eksempelvis storsponsor i fodboldklubben Brøndby, og han var også ejer af håndboldfusionsholdet AG København. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

- Det og andre forhold viser, at selskabet er i en kritisk tilstand, siger professor Frank Thinggaard.

Også i selve revisionspåtegningen fra PKF Munkebo Vindelev sættes der spørgsmålstegn ved, om firmaet kan fortsætte driften.

Samtidig står der i påtegningen, at Amazing Jewelry befinder sig på den forkerte side af loven.

Blandt andet har Amazing-direktør Annette Laustrup Nielsen, der er Jesper 'Kasi' Nielsens søster, taget et ulovligt aktionærlån i firmaet, men dog betalt pengene tilbage senere. Desuden har Amazing Jewelry begået brud på skatteloven, når udlændinge fik udbetalt løn, mener revisionerne.

- I strid med kildeskatteloven har selskabet udbetalt løn til udenlandske medarbejdere uden at indberette dette til Skattestyrelsen. Selskabet har endvidere mangelfuld indberetning af lønninger samt inkonsekvent og for sen indbetaling af skyldige A-skat og AM-bidrag vedrørende løn til danske ansatte, skriver revisionsfirmaet i sin påtegning.

Fosser ud af kassen

Når pengene fosser ud af kassen, skal man afholde generalforsamling ifølge loven. Heller ikke dette har firmaet gjort retmæssigt.

- Selskabet har tabt over halvdelen af sin kapital. Ledelsen har ikke inden for selskabslovens tidsfrister sikret, at generalforsamling afholdes og redegjort for selskabets økonomiske stilling over for kapitalejerne og om fornødent stillet forslag om foranstaltninger, der bør træffes, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar, skriver revisionsfirmaet.

Direktøren i Amazing Jewelry er som nævnt Jesper Nielsens søster, og det er Jesper Nielsens far, Jan Laustrup Nielsen, der i dag ejer firmaet. Det er uklart, hvilken rolle Jesper Nielsen formelt har i firmaet i dag. Men siden firmaet blev grundlagt, har han været ansigtet udadtil.

Ledelsen i Amazing Jewelry erkender, at der er tabt utilfredsstillende mange penge i løbet af året. Underskuddet bliver blandt andet forklaret med store udbetalinger til ledelsen selv.

- I dette regnskabsår har selskabet valgt at udbetale ekstra løn og gager til enkeltpersoner i selskabets ledelse samt til medarbejdere, som også er repræsenteret i selskabets ejerkreds, grundet disses ekstraordinære indsats i forbindelse med en vunden tvist i oktober 2018. Dette er en engangsomkostning. Derudover er der foretaget større investeringer på online-delen og åbning af selskabets aktiviteter i USA og Kina, fremgår det af ledelsesberetningen i regnskabet.

Erkender pengemangel

Ledelsen erkender også, at der mangler penge i kassen, men skriver samtidig, at ”det er ledelsens forventning, at det er muligt at fremskaffe den for driften fornødne likviditet,” står der i ledelsesberetningen. Med andre ord forventer ledelsen, at der er væsentlige pengebeløb på vej ind på firmaets konto.

Amazing Jewelry blev grundlagt i februar 2016 af familien Nielsen med en ambition om at åbne 500 butikker i løbet af de første tre år. På sigt ville Kasi-Jesper åbne 5.000 butikker, udtalte han blandt andet til TV 2. Foreløbig er der åbnet omkring 70 butikker.

I 2018 blev Amazing Jewelrys tyske selskab begæret konkurs efter røde tal på bundlinjen og ubetalte regninger. Flere tyske butiksansatte mistede i den forbindelse deres løn. Også i Danmark er der lukket Amazing-butikker på det seneste i Vejle, Helsingør, Glostrup og Taastrup. Der er dog forsat én Amazing-butik tilbage i Danmark på Strøget i København.

Redaktionen har forsøgt at få en kommentar fra Jesper ”Kasi” Nielsen og hans søster Annette Laustrup Nielsen om situationen i virksomheden, men de er ikke vendt tilbage på henvendelsen.