Rigsrevision undersøger IC4-skandalen igen

Rigsrevisionen prøver atter at komme til bunds i problemerne med DSB's IC4-tog.

Rigsrevisionen vil for anden gang kigge på skandalen om IC4-togene.

Rigsrevisionen iværksætter nu på anmodning fra statsrevisorerne en ny undersøgelse af IC4-sagen.

En undersøgelse DSB hilser velkommen.

- DSB bidrager gerne til enhver afklaring og åbenhed om IC4, siger Jacob Kjær, DSB's økonomidirektør og konstituerede administrerende direktør, i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at DSB naturligvis stiller alt det materiale, Rigsrevisionen må ønske til brug for undersøgelsen, til rådighed.

Ser på tiden efter 2009-forlig

Rigsrevisionen vil blandt andet undersøge problemerne med anskaffelse og idriftsættelse af IC4-tog i perioden efter DSB's forlig med AnsaldoBreda. DSB og AnsaldoBreda indgik forliget den 20. maj 2009.

Forliget indebar, at DSB overtog alle 83 IC4-tog i en allerede godkendt konfiguration, hvor det er muligt at koble to togsæt sammen, og hvor DSB efterfølgende kan opgradere togene, så de opnår en tilfredsstillende funktionalitet og driftsstabilitet.

Som modydelse modtog DSB en kompensation for den forsinkede leverance til en værdi af 2,25 milliarder kroner.

Undersøgte forsinkelser i 2006

Den oprindelige kontraktsum for IC4- og IC2-togene lød på sammenlagt 5,4 milliarder kroner.

Tilbage i 2006 undersøgte Rigsrevisionen forsinkelserne i IC4-togsleverancen.

Undersøgelsen konkluderede blandt andet, at DSB allerede i 2001 iværksatte tiltag over for AnsaldoBreda med henblik på at undgå forsinkelser i leveringen, og at DSB efterfølgende iværksatte tiltag rettet mod problemer i Ansaldobredas projektstyring.

Facebook
Twitter