Rigsrevisionen sætter varmechecken under lup

Efter mange tilfælde af fejl skal forløbet om det skattefri tilskud kulegraves.

Rigsrevisionen skal finde ud af, om varmechecken endte i de rigtige hænder. (Foto: (Illustration) Nathalie Nystad)

Statens vagthund skal nu stikke sin snude i sagen om varmechecken.

Rigsrevisionen åbner nemlig en undersøgelse af de knap 2,5 milliarder kroner, der blev udbetalt til lidt over 400.000 danske husstande sidste måned.

Det sker, efter at DR Nyheder og andre medier har kunnet fortælle om mange fejl i fordelingen af pengene.

Varmechecken blev født i Folketinget i vinter, da høje energipriser fik de fleste danskeres varmeregning til at stige voldsomt.

Derfor gik regeringen sammen med seks partier om at sende et engangstilskud til de meste trængende.

Penge i de forkerte hænder

Men da pengene - 6.000 skattefri kroner til hver husstand, der var kvalificeret - blev fordelt et halvt år senere, stod det hurtigt klart, at der var mange tilfælde af rod i systemerne.

Samtidig har andre følt sig forbigået og må vente til 2023, før de kan søge om at komme med i puljen.

- Der er blevet udbetalt 2,4 milliarder kroner, og medierne har bugnet med historier om, hvordan de er havnet hos de forkerte. Så det er meget oplagt, at Rigsrevisionen går ind og ser hele det her forløb efter i sømmene, siger Mette Abildgaard (K).

Hun er medlem af Statsrevisorerne, der har bestilt undersøgelsen hos Rigsrevisionen.

Ifølge Mette Abildgaard handler undersøgelsen om at finde ud af, om noget kunne være gjort anderledes.

Dan Jørgensen (S), der som klima-, energi- og forsyningsminister har ansvar for varmechecken, har tidligere også bebudet, at en undersøgelse skulle sættes i gang.

Den skal Energistyrelsen, som hører under ministeriet, stå for.

Men det har ikke afholdt Mette Abildgaard fra at sætte Rigsrevisionen på sagen.

- Nu får man et uafhængigt blik på det, siger Mette Abildgaard.

Hvor mange fejl var der?

Undersøgelsen skal blandt andet finde et svar på, hvor mange fejl der har været med udbetalingen af varmechecken.

Det gælder både dem, der har modtaget penge, selv om de ikke havde en større varmeregning sidste vinter.

Men også dem, der følte sig berettiget til varmechecken og forventede de 6.000 kroner, som så aldrig kom.

- Vi har et behov for at få afdækket, hvor stor mængden af fejludbetalinger har været. Det kan så vise sig at være mere eller mindre, end hvad folk måtte gå og antage, siger Mette Abildgaard.

Hun har dog svært ved at sætte tal på, hvor mange fejl der ville være for mange. Det er ifølge hende en balancegang mellem at bruge statens midler ordentligt og at sørge for, at pengene kommer hurtigt ud og gør gavn.

- Det er en afvejning, vi som statsrevisorer må gøre, når vi har Rigsrevisionens beretning, siger Mette Abildgaard.

Dan Jørgensen har tidligere forsvaret varmechecken som den bedst mulige model, når pengene skulle hurtigt ud til de berørte borgere.

DR Nyheder arbejder på at få en ny kommentar fra ministeren om Rigsrevisionens undersøgelse.

Undersøgelsen forventes at tage omkring et halvt år.