Rigsrevisionen: Udbytteforlig med amerikanske bagmænd er lovligt

Skattestyrelsen gav ikke rabat til udenlandske bagmænd i udbyttesvindelsag.

Som daværende skatteminister var Karsten Lauritzen (V) øverste ansvarlige, da Skattestyrelsen indgik det opsigtsvækkende forlig med tre amerikanske bagmænd i forbindelse med den store sag om formodet svindel med udbytteskat. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Skattestyrelsen og daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) havde retten på deres side, da man i maj sidste år valgte at indgå et forlig med tre amerikanske bagmænd om at tilbagebetale knap 1,6 milliarder kroner til statskassen i forbindelse med milliardsagen om formodet svindel med udbytteskat.

Det konkluderer rigsrevisor Lone Strøm i et 14 siders notat om udbytteskatteforliget, som Rigsrevisionen i dag har offentliggjort.

"Der er intet til hinder for, at Skattestyrelsen kan indgå forlig i stedet for at føre en retssag ved en domstol," står der i notatet.

Statsrevisorerne, der består af seks politikere, som er udpeget af Folketingets partier, bad i efteråret Rigsrevisionen om at granske forliget.

Det skete som en reaktion på, at TV2 og Politiken havde skabt tvivl om, hvorvidt de tre amerikanske bagmænd i forbindelse med indgåelse af forliget havde fået rabat, var blevet stillet straffrihed i udsigt samt at forliget eller i hvert fald elementer af det i det hele taget var ulovligt.

Fik udbetalt knap tre milliarder

Rigsrevisionen skriver, at man "ikke har vurderet forligets indhold". Det fremgår dog af den faktuelle gennemgang, som institutionen har foretaget, at de tre amerikanske bagmænd ikke har fået rabat.

De tre, Matt Stein, Jherome Lhote og Luke McGee, står via et større antal stråmænd bag i alt 61 amerikanske pensionskasser, som i perioden fra august 2012 til august 2015 fik samlet 2,9 milliarder kroner udbetalt ud af de i alt 12,7 milliarder kroner, som Skattestyrelsen (dengang Skat) samlet menes at være svindlet for gennem fiktive aktiehandelsfiduser, såkaldt cum ex-transaktioner.

Ud af de 2,9 milliarder kroner er 1,3 milliarder kroner imidlertid havnet i lommerne på andre bagmænd, herunder især den formodede britiske hovedbagmand, Sanjay Shah, samt tre andre finansfirmaer, blandt andet i de i London beliggende Lindisfarne Partners og Indigo Securitites.

Disse andre bagmænd og aktører er særskilt stævnet af Skattestyrelsen ved High Court i London med krav om tilbagebetaling af blandt andet de resterende 1,3 milliarder kroner.

Betaler resten tilbage over fire år

Tilbage ud af de 2,9 milliarder kroner, der kan henføres til de tre amerikanere, er altså 1,6 milliarder kroner. Ud af disse har de tre allerede tilbagebetalt 950 millioner til statskassen.

De resterende 650 millioner skal de tilbagebetale i løbet af de kommende fire år, fremgår det.

Rigsrevisionens gennemgang bekræfter, at et ønske om straffrihed var på bordet i de tidligere faser af forhandlingerne, men at det hurtigt blev skudt ned fra dansk side:

"Dette ønske blev dog afvist af Kammeradvokaten (Skattestyrelses danske advokat i sagen, red.) allerede på det første møde mellem partnerne i København i sommeren 2016," står der i notatet.

Samarbejdede med Sanjay Shah

Ifølge DR's oplysninger har de tre amerikanske bagmænd oprindelig udgjort en samlet gruppe på omkring fem tidligere bankfolk og skatterevisorer, der siden 2010 har samarbejdet med Sanjay Shah om at lave cum ex-fiduser, blandt andet i Tyskland. To af de andre bagmænd fra gruppen er Richard Markowitz og John Van Merkienstein III.

Da de tyske myndigheder med virkning fra starten af 2012 får lukket ned for cum ex i Tyskland, beslutter gruppen, alle bosiddende i New York, sammen med Sanjay Shah og hans netværk af cum ex-tradere i London at udvikle en form for dansk cum ex tilpasset særlige danske forhold.

Begyndende i august 2012 og frem til 2015 lykkes det gruppen samlet af få udbetalt 5,7 milliarder fra Skat i Høje Taastrup, hvor den i dag bedrageridømte skattemedarbejder Sven Nielsen mutters alene sad og udbetalte de enorme summer.

I 2013, mens den formodede svindel kører på fuld blus, opstår der uenighed i gruppen, hvorefter Stein, Lhote og McGee i samarbejde med en række af Shahs tidligere nøglemedarbejdere bryder ud og kopierer Shahs cum ex-model.

I den forbindelse køber gruppen den tyske bank, North Channel Bank i Mainz, og udnytter den fra foråret 2014 i det formodede svindelnummer mod den danske statskasse.

I 2015 advares Skat om den mulige svindel, lukker kassen i og melder Shah og resten af bagmændene til bagmandspolitiet.

I 2016 får det gruppen af amerikanske bagmænd til at kontakte Skat og indlede forhandlinger om tilbagebetaling.

Bagmænd krævede straffrihed

I den første fase af forhandlingerne drejer det sig dermed om tilbagebetaling af dele af et samlet, refunderet beløb på 5,7 milliarder kroner, men da Richard Markowitz og John Van Merkeinstein III ikke vil acceptere Skattestyrelsens betingelser, blandt andet at der ikke kan gives straffrihed, forlader de forhandlingerne.

I den sidste fase drejer forhandlingerne sig alene om de 2,9 milliarder kroner, som Stein, Lhote og McGee står bag i ledtog med især Shah, Lindisfarne Partners og Indigo.

I maj 2019 bliver man så enige med de tre om, at de hen over en årrække på maksimum fire år samlet skal tilbagebetale de 1,6 milliarder, som de tre og deres stråmænd og direkte kontrollerede pensionskasser har fået udbetalt.

Richard Markowitz og John Van Merkenstein III er i dag stævnet ved retten i New York med krav om at betale tilbage. Det samme er Shah, hans firmaer, tidligere medarbejdere, Lindisfarne Partners, Indigo med flere.

De første deciderede retsmøder ventes at gå i gang i 2021.