Roskilde Banks ledelse frikendt for ansvar ved bankkrak

Mere end ni år efter, at Roskilde Bank gik konkurs, er der faldet dom i den gigantiske sag mod ledelsen.

Roskilde Bank gik konkurs i august 2008, og tusindvis af aktionærer mistede til sammen flere milliarder kroner. (Foto: © Jens nøRgaard Larsen, Scanpix)

Den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank kan ikke stilles til ansvar for de tab, banken led, da den kollapsede under finanskrisen.

Sådan lyder Østre Landsrets dom i erstatningssagen mod den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank.

Dommen er enstemmigt vedtaget, fortæller DR Nyheders erhvervskorrespondent Thomas Svaneborg fra retten.

- Dommeren siger, at man ikke har afdækket, hvorfor banken gik konkurs, men kun om de sagsøgte var erstatningspligtige, fortæller Thomas Svaneborg.

Konkurs kostede milliarder

Roskilde Bank gik konkurs i august 2008, og tusindvis af aktionærer mistede til sammen flere milliarder kroner.

Det er den danske stats oprydningsselskab, Finansiel Stabilitet, der blandt andet rydder op efter banker med dårlig økonomi, som havde anlagt erstatningssagen.

I alt havde Finansiel Stabilitet sagsøgt 11 personer fra den tidligere ledelse i Roskilde Bank og revisionsfirmaet Ernst og Young for en milliard kroner plus renter.

Blandt dem er tidligere bankdirektør Niels Valentin Hansen, medlemmer af bankens ledelse og bankens tidligere revisorer.

- Om revisorerne i sagen siger dommeren, at man har konstateret et par skønhedsfejl, men at det ikke er fejl, der er erstatningspådragende, siger Thomas Svaneborg.

Dommer kritiserer bankens drift

Selvom alle 11 nu er frikendt, er landsretten dog samtidig meget kritisk over for den tidligere drift af Roskilde Bank.

- Vi finder, at banken på nogen punkter er drevet letsindigt, lyder kritikken fra landsdommer Finn Morten Andersen.

I en pressemeddelelse skriver landsretten, at direktionen og bestyrelsen godt kan holdes ansvarlige for, at Roskilde Bank gav bankens store kunder lov til at låne penge til køb af aktier i banken, uden at der reelt ikke blev foretaget en kreditvurdering.

Men fordi Finansiel Stabilitet ikke har haft held til at opgøre tabene, er direktionen og bestyrelsen blevet frifundet, skriver landsretten.

- Finansiel Stabilitets krav bygger på et skøn. Retten savner en præcis tabsopgørelse. Vi har savnet et grundlag at skønne på baggrund af, lyder det fra Finn Morten Andersen.

Historien om Roskilde Bank i årstal

 • 1978:

 • Niels Valentin Hansen bliver direktør i Roskilde Bank.

 • 2000:

 • Roskilde Bank kåres for fjerde gang i træk til danmarksmester i bankdrift af Økonomisk Ugebrev.

 • 2003:

 • Niels Valentin Hansen og fire underdirektører får aktieoptionsprogram.

 • Op gennem 00'erne vokser Roskilde Bank voldsomt via udlån til ejendomme. Aktiekursen stiger også voldsomt, blandet andet fordi banken låner kunder penge til at købe aktier for.

 • 2006:

 • Fra november er Roskilde Bank underlagt skærpet tilsyn fra Finanstilsynet på grund af bankens kraftige eksponering mod ejendomssektoren.

 • 2007:

 • 1. juli: Niels Valentin Hansen går af efter 28 år som direktør. Søren Kaare-Andersen præsenteres som ny administrerende direktør.

 • November: Roskilde Bank kommer med ny strategiplan - Strategi 2010 - for at nedbringe bankens eksponering mod realkredit- og ejendomsmarkedet.

 • 2008:

 • Foråret: Uroen på finansmarkederne og ikke mindst krisen på det danske ejendomsmarked tager til. Det resulterer i en meget negativ udvikling i adskillige af Roskilde Banks storkunderelationer. Eksperter vurderer, at ejendomspriserne i Danmark vil falde voldsomt.

 • 24. april: Regnskabet for første kvartal viser, at banken tjener penge. Forventningerne til hele 2008 fastholdes på 610-620 millioner kroner efter nedskrivninger.

 • 1. juli: Ratingbureauet Moody's sænker sin vurdering af Roskilde Bank.

 • 10. juli: Roskilde Bank er på randen af fallit og får en likviditetsgaranti hos Nationalbanken. Samtidig bliver der sat et "Til Salg"-skilt i Roskilde Banks vindue.

 • 14. juli: Roskilde Bank venter nu et underskud i første halvår på 520-540 millioner kroner.

 • 5. august: Bestyrelsesformand Peter Müller siger, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Peter Holm ønsker at følge ham.

 • 24. august: Efter tab på en milliard kroner opfylder Roskilde Bank ikke lovens krav om solvens. Nationalbanken og Det Private Beredskab meddeler officielt, at de overtager bankens aktiver og gæld, efter at ingen andre købere har meldt sig på banen.

 • 29. august: Roskilde Bank har et underskud på 5,1 milliarder kroner i første halvår af 2008 mod et overskud på 405 millioner i samme periode året før. Nationalbanken udpeger ny bestyrelse i banken med tidligere koncerndirektør i Nykredit Henning Kruse Petersen som formand.

 • 17. september: Rigsrevisionen skal kulegrave Finanstilsynets rolle i sagen om Roskilde Bank.

 • 29. september: Nordea, Spar Nord Bank og Arbejdernes Landsbank køber bankens filialnet.

 • 2009:

 • 12. februar: Den nye Roskilde Bank taber yderligere 3,5 milliarder kroner.

 • 23. juli: Nationalbanken og banksektorens Private Beredskab overdrager Roskilde Bank til statens afviklingsselskab Finansiel Stabilitet.

 • 5. august: En intern undersøgelse konkluderer, at der er sket massive svigt, og der indledes derfor retlige skridt mod den gamle direktion og bestyrelse i Roskilde Bank samt revisionsselskabet Ernst & Young.

 • 2. november: Finanstilsynet melder den tidligere ledelse i den krakkede Roskilde Bank til Bagmandspolitiet.

 • 2010:

 • Finansiel Stabilitet stævner den tidligere direktion, bestyrelse og revision i Roskilde Bank med krav om erstatning på én milliard kroner.

 • 2012:

 • 30. april: Bagmandspolitiet opgiver at gennemføre straffesager mod den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank.

 • 2014:

 • 24. februar: Finansiel Stabilitet er færdig med at gennemgå sagerne efter forliget. Konklusionen lyder, at 17.000 af bankens tidligere aktionærer kan være berettiget til erstatning for tab på aktier, som blev købt efter bankens markedsføringskampagner.

 • 2015:

 • Erstatningssagen mod den tidligere ledelse, tidligere bestyrelse og tidligere revision begynder ved Østre Landsret.

 • 2017:

 • Tirsdag 7. november frikendes Roskilde Bank ledelse af Østre Landsret for ansvar ved bankkrakket.Kilde: Ritzau