Rystede støttepartier om ny skatteafsløring: 'Grotesk' og 'ekstremt uansvarligt'

Formodet milliardsvindel mod den danske statskasse kunne formentlig have været undgået, kan P1 Dokumentar afsløre.

Nye afsløringer om udbytteskandalen vækker harme blandt regeringens støttepartier.

- Det er utroligt, at udbyttesagen stadig kan blive ved med at ryste os.

Sådan lyder det fra De Radikales skatteordfører, Kathrine Olldag, efter at P1 Dokumentar i podcasten De Hemmelige Aktionærer kan afsløre, at embedsmænd i Skat allerede tilbage i 00'erne advarede om, at der blev udbetalt udbytteskat i blinde.

Afsløringen lægger endnu et kapitel til skatteskandalen, hvor de danske skattemyndigheder mellem 2012 og 2015 blev udsat for formodet svindel for 12,7 milliarder kroner i refusion af udbytteskat.

P1 Dokumentar kan afdække, at embedsmænd i Skat næsten ti år før den formodede svindel advarede om problemerne, men at embedsmændene gang på gang blev afvist.

Hensynet til banker og investorer blev nemlig tillagt større vægt end hensynet til kontrol.

De nye oplysninger får regeringens tre støttepartier til samstemmende at ryste på hovedet.

- Det er jo grotesk, at embedsmænd i Skat i årevis har presset på for at få løsningsforslagene igennem, og at det så alligevel er blevet bremset, siger SF's skatteordfører, Carl Valentin.

- Det tyder på en ekstrem uansvarlighed fra dele af erhvervslivet samt politikere, der er så bange for demokratisk kontrol, at det får voldsomme konsekvenser for skatteyderne.

I Enhedslisten er de også forargede over den nye udvikling. De vil nu have Kommissionen om Skat, der lige nu er i gang med at kulegrave udbyttesagen, til at udvide deres undersøgelse, så de også ser på, hvad der skete før 2010.

- Den her skandale er rystende og når nye højder. Det vil være fuldstædnig oplagt, at kommissionen selvfølgelig også kigger på de nye oplysninger, der er kommet frem, siger skatteordfører Rune Lund.

Hos De Radikale lyder reaktion:

- På trods af advarslerne har et forvaltningsområde i knæ været ude af stand til at handle, fordi alt for skiftende skatteministre og andre politiske dagsordener har overdøvet det bydende kontrolbehov, der var, siger skatteordfører Kathrine Olldag, der videre fortæller, at partiet har fuld tillid til, at Skattekommissionen formår at komme til bunds i sagen.

SVINDEL MED UDBYTTESKAT

  • I 2015 kom det frem, at udbytte-svindlere havde franarret 12,3 milliarder kroner fra Skat fra 2012 til 2015.

  • En efterforskning har senere vist, at det fulde svindelbeløb var på cirka 12,7 milliarder kroner.

  • Udbytteskat er den skat, man skal betale, når man har tjent penge på sine aktier i en virksomhed.

  • Udenlandske virksomheder skal ikke altid betale udbytteskat i Danmark.

  • Virksomhederne kan derfor søge Skat om at få den udbytteskat tilbage, som de har betalt af deres aktieudbytte.

Advarede om falske refusioner

Mens Skat automatisk får indberettet, når der udbetales løn, renter og mange andre indtægter, så ved Skat altså ikke nødvendigvis, hvem der ejer og tjener penge på at få udbetalt udbytte af danske aktier.

Mange aktionærer er derfor hemmelige for Skat.

Embedsmænd i Skat skrev derfor advarende i en række notater op igennem 00'erne, 'at udbytte-administrationen i dag stort set administreres i blinde', at 'politikerne skal gøres opmærksom på, at der reelt er et problem, der er en trussel for skattesystemet', og at de mente, at 'mange refusioner sker på et falsk grundlag'.

Trods advarselslamperne afviste Skatteministeriets departement flere gange i efteråret 2007 og igen i efteråret 2008 at skærpe kontrollen med refusion af udbytteskat, da det ville føre til 'administrative byrder for erhvervslivet.'

Og da den daværende skatteminister i 2009 fik mulighed for at lave reglerne om, satte bankerne og deres interesseorganisation, Finansrådet, sig imod en ny bekendtgørelse.

Skatteminister Kristian Jensen fra Venstre og hans efterfølger Troels Lund Poulsen (V) underskrev herefter aldrig bekendtgørelsen og ønsker ikke på nuværende tidspunkt at udtale sig om sagen.

Det vil Carl Valentin fra SF til gengæld gerne.

- Det her er jo et klasseeksempel på, hvordan hensyntagen til snævre erhvervsinteresser, banker og investorer sættes over hensynet til det store flertal. Forhåbentlig har vi lært at prioritere Skat højt og ikke lytte for meget til storkapitalen, siger han.

  • P1 Dokumentar har forelagt alle påstande i artiklen vedrørende bankerne og Finansrådet for Finans Danmark, som den finansielle sektors interesseorganisation hedder i dag.

  • Finans Danmark er ikke kommet med indvendinger eller præciseringer hertil, men bekræfter, at finanssektoren under forløbet har været i kontakt med myndighederne og skriver: ”Her var det vigtigt for den finansielle sektor, at et eventuelt nyt system ikke skulle medføre massive administrative byrder samt at der blev værnet om kundernes datasikkerhed.”

  • P1 Dokumentar har også forelagt relevante påstande i podcastserien, De Hemmelige Aktionærer, for blandt andre Skatteministeriets departement, Skattestyrelsen, tidligere direktør i Skat Ole Kjær og andre identificerbare embedsmænd og for centrale skatteministre. Ingen af disse er kommet med indvendinger eller præciseringer hertil.

  • Skattestyrelsen skriver i en mail til P1 Dokumentar at: 'Skattestyrelsen har ingen kommentarer, da undersøgelseskommissionen lige nu undersøger udbytteområdet, og selv om det af kommissoriet fremgår, at den undersøgte periode på udbytteområdet går fra 2010 og frem, kan beslutninger truffet i SKAT i årene forinden have indflydelse på området.'

  • Vi har også fremlagt de relevante påstande for tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, som ikke har responderet.