S: Online-kursus om MRSA-smitte er uambitiøst

Et online-kursus skal sikre, at MRSA ikke spredes yderligere fra svinestalde til resten af samfundet.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) forstår ikke kritikken af et nyt online-kursus, der skal minimere spredningen af den farlige MRSA-bakterie CC398. (Foto: Camilla rønde © Scanpix)

Vask dine hænder grundigt, så kan du undgå at smitte andre med MRSA-bakterier.

Sådan lyder ét af rådene i et nyt online-kursus til landets 10.000 ansatte i svineproduktionen, som regeringen netop har søsat.

Både dyrlæger og flere faglige organisationer mener, at et online-kursus er for svag en indsats, når det handler om at minimere spredningen af den farlige svine-bakterie.

Det er for uambitiøst at lave et e-læringsforløb, fordi du ikke får den dialog, der kan være i et klasselokale

Simon Kollerup, fødevareordfører (S)

Men det er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ikke enig i.

- Det er vores klare opfattelse, at det her er et kursus, der giver det indblik, der er nødvendigt, siger han.

Bakterie spreder sig i samfundet

MRSA-bakterien CC398 spreder sig i stor stil fra danske svinestalde og satte sidste år rekord med 1.298 smittede.

Bakterien kan smitte mennesker og er resistent overfor flere typer antibiotika.

Derfor har regeringen lanceret et nyt online-kursus, der skal komme problemet til livs. Men allerede inden det nye kursus for alvor er blevet udbredt, bliver det kritiseret fra flere sider.

Både Den Danske Dyrlægeforening og slagteriarbejdernes forbund, NNF, kritiserer, at online-kurset kun kan tages på dansk og engelsk.

Især fordi mange ansatte i svineproduktionen kommer fra lande i Østeuropa, og ikke alle har stærke engelsk- eller danskkundskaber, siger Tommy Jensen, der er arbejdsmiljøkonsulent for NNF.

- Dem, der skal lære det her, det er folk, der ikke er så bogligt stærke. Det er folk, der har en anden etnisk baggrund end dansk. Så klasseundervisning ville være en fordel, siger han.

Burde udbydes som AMU-kursus

I stedet burde Fødevareministeriet tilbyde et kursus med en underviser gennem et AMU-center, sådan som man kender det med hygiejnekurser omkring håndtering af fødevarer, mener NNF.

Hos Socialdemokratiet støtter man idéen, fortæller Simon Kollerup, der er fødevareordfører for partiet.

- Vi synes, det er for uambitiøst at lave et e-læringsforløb, fordi du ikke får den dialog, der kan være i et klasselokale, siger han.

Socialdemokratiet støtter overordnet set idéen om at oplyse de ansatte i svineindustrien. Partiet har også lagt stemmer til selve lovforslaget, der er en del 22 initiativer fra en handlingsplan, der skal modgå MRSA-smitte fra landbruget.

I hele evalueringen af kurset tager vi det op, om kursus-formen bør suppleres med et tilstedeværelseskursus

Esben Lunde Larsen, Miljø- og fødevareminister (V)

Men når den politiske aftale er endt som et online-kursus, er der for stor risiko for, at der kan opstå misforståelser om indholdet blandt de omkring 10.000, der er i målgruppen for kurset.

Samtidig er de krav, der stilles til gennemførelse af kurset, for slappe, mener fødevareordføreren.

- For det første ved du ikke, hvem der gennemfører online-kurset. Det skal bare gennemføres ved at klikke sig igennem nogle slides på en hjemmeside. For det andet skal du heller ikke bestå, så det er sådan set lidt ligegyldigt, hvad man svarer, siger han.

Minister vil evaluere sprog

Men miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) forstår ikke kritikken.

Ifølge ham vil online-kurset ikke give et dårligere resultat, end en dag på skolebænken ville kunne give ansatte i svinebranchen.

Tværtimod sikrer et online-kursus mere ensartet læring, der er tilpasset de mange forskellige faggrupper, der arbejder med eksempelvis opdræt, transport og slagtning af svin, mener ministeren.

- Det er en god idé, fordi det er lettilgængeligt, og det er enkelt at indrette kurserne, så de passer til de enkelte deltagere. Og så har det aldrig været den her regerings ambition, at det skulle være et AMU-kursus, siger han.

Ifølge lovforslaget er der dog indlagt en evaluering af initiativet, som er planlagt til at skulle finde sted i slutningen af 2018: "I denne evaluering af hygiejnekurset kan det blandt andet tages op, hvorvidt kursusformen bør suppleres med tilstedeværelseskursus", står der i lovforslaget.

Tag selv kursus og test

Du kan læse mere om kurset og selv gennemgå det hos Statens Serum Institut her

På samme måde kan der ifølge Esben Lunde Larsen også blive tale om at udvide kurset til andre sprog i fremtiden.

- I forbindelse med evalueringen af kurset vil vi se på, om det er nødvendigt, at kurset bliver udbudt på flere sprog, og i hele evalueringen af kurset tager vi det op, om kursus-formen bør suppleres med et tilstedeværelseskursus, siger han.