Så rundede gælden til det offentlige 100 milliarder

Danskerne skylder nu Skat 101,1 milliarder kroner svarende til 17.900 kroner per næse.

Årsagen til, at en større del af gælden ender i statskassen, er, at Skat automatisk modreger i overskydende skatter og offentlige ydelser som børne- og ungeydelsen og landbrugsstøtte fra EU. (Foto: Sarah Christine Nørgaard © Scanpix)

Gælden til det offentlige rundede i løbet af første kvartal i år et skarpt hjørne.

Nu skylder danskerne 101,1 milliarder kroner til Skat.

Et stort beløb, der svarer til, at hver dansker i gennemsnit skylder 17.900 kroner til det offentlige.

Gælden er især røget i vejret, efter det automatiske inddrivelsessystem, efi, i efteråret 2015 blev lagt i graven på grund af en lang række fejl i systemet.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at få pengene i kassen. Den samlede gæld er vokset, som vi hele tiden har forventet – dog nu i et mindre omfang, siger Lizzi Jakobsen, der er inddrivelsesdirektør i Skat i en pressemeddelelse.

- Det er glædeligt, men det er også udtryk for, at vi langt fra er i mål med at få inddrivelsen helt tilbage på skinner. Det er et langt og sejt træk.

Skat hæfter sig især ved, at stigningen i den offentlige gæld i første kvartal i år er den mindste, siden efi blev suspenderet.

Mange milliarder forsvinder

Men det er kun en lille del af den offentlige gæld, som staten kan forvente at få hjem.

I april offentliggjorde Skatteministeriet en ny model for, hvad det forventer er realistisk at inddrive.

Ifølge modellen vil 80,5 milliarder kroner af den offentlige gæld aldrig nærme sig statskassen.

Opgørelsen over gælden til det offentlige - seneste kvartal er ikke medtaget.

OBS: Der er en fejl i illustrationen ovenfor. I stedet for milliarder skal der stå millioner over y-aksen.

Hertil skal lægges, at efi har efterladt en uoverkommelig bunke regninger, som et flertal i Folketinget tidligere på måneden blev enige om at gøre et stort indhug i ved at afskrive offentlig gæld for knap seks milliarder kroner.

Ifølge Skat er inddrivelsen ved at være på niveau med tidspunktet før efis kollaps. Det månedlige inddrivelsesniveau det seneste år har ligget på 450-500 millioner kroner om måneden. Altså knap seks milliarder kroner om året.

Et nyt automatisk inddrivelsessystem er så småt sat i drift. Tidligere på ugen kunne vi fortælle, at licens-skyldnere er de første, der får en regning.