Sådan har DR’s databaseredaktion kortlagt selskabsskat

Læs mere om hvilke metoder, der ligger bag indsamlingen af data til vores historier om selsskabsskat.

Der er flere kilder til dataene bag artiklerne om selskabsskat i Danmark, først og fremmest Skats såkaldte ”åbne skattelister”. Se hvordan vi fik en liste på 243.000 firmaer her. (Foto: Mads Rafte Hein © DR)

Der er flere kilder til dataene bag artiklerne om selskabsskat i Danmark, først og fremmest Skats såkaldte ”åbne skattelister”.

Den 5. december 2013 offentliggjorde Skat de åbne skattelister, det vil sige skatteoplysninger fra 2012 for samtlige skattepligtige virksomheder i Danmark. Samtidig fjernede Skat listen over skatteoplysninger fra 2011.

Dataudtræk fra Skat

DR Nyheders artikler om selskabsskat baserer sig primært på et dataudtræk af skatteoplysningerne fra 2012, foretaget i dagene efter den 5. december 2013. Eventuelle fejl og unøjagtigheder kan skyldes, at Skat efterfølgende har opdateret skatteoplysningerne.

Listerne fås ikke i samlet form

Skattelisterne er ikke umiddelbart tilgængelige i samlet form. Skat har alene offentliggjort oplysningerne på en hjemmeside, hvor man kan slå enkelte virksomheder op på navn eller CVR-nummer.

Skat anvendte nøjagtig samme fremgangsmåde i 2012, hvor skatteoplysningerne fra 2011 blev offentliggjort.

Skat afviser samlede lister

I 2012 blev samtlige data hentet hjem af programmøren Michael Friis, der har gjort skattetal for 2011 tilgængelige i samlet form på sin egen, private hjemmeside.

Skat har i 2013 afvist at offentliggøre skattelisten i samlet form. Derfor var det igen i år nødvendigt at hente dataene hjem på anden vis for at kunne bearbejde dem samlet.

Tjekkede samtlige numre

DR Nyheders Databaseredaktion hentede en liste over samtlige CVR-numre hos det centrale virksomhedsregister cvr.dk. Denne liste blev brugt til at lave opslag i Skats database. Det skete automatiseret. Et program foretog mellem 20 og 30 opslag i sekundet i Skats database og hentede på denne måde de enkelte virksomheders skatteoplysninger hjem. Det tog i alt et par dage at hente oplysninger om samtlige 243.000 skattepligtige virksomheder.

Sparsomme oplysninger

Skats oplysninger er yderst sparsomme. Der er virksomhedens navn, CVR-nummer, hvilken selskabstype, der er tale om, hvilken del af selskabsskatteloven, som virksomheden er beskattet efter og derudover en opgørelse over, hvor meget virksomheden har betalt i selskabsskat i 2012, virksomhedens skattepligtige indkomst og et eventuelt underskud, der er trukket fra indkomsten.

Flere tal for Nordsø-olien

For et antal virksomheder offentliggør Skat lidt flere oplysninger. Det drejer sig om de virksomheder, der udvinder olie i Nordsøen. Her offentliggør Skat:

-oplysninger om selskabsskat af kulbrinteindkomst

-skattepligtig indkomst efter kulbrinteskatteloven

-underskud der er trukket fra kulbrinteindkomsten

-kulbrinteskat

-skattepligtig kulbrinteindkomst

-underskud, der er trukket fra kulbrinteindkomsten

Samkørte med andre registre

For at kunne få et mere samlet og detaljeret billede af virksomhederne foretog DR Nyheders Databaseredaktion en samkøring af hele listen over skattepligtige virksomheder med oplysningerne fra et samlet udtræk af det centrale virksomhedsregisters database. Det gav bl.a. oplysninger om virksomhedernes adresse og hjemkommune.

Forskudte og fordelte kommuner

For at kunne gøre kommunernes indtægter op fra selskabsskatten var det nødvendigt at hente andre data hjem. De danske kommuner får 13,41 procent af selskabsskatten i provenu. Men skatteindtægterne fra virksomhederne fordeles mellem kommunerne efter fordelingsnøgler og provenuet fordeles desuden tre år forskudt fra det skatteår, hvor skatten er betalt.

Fordeles efter arbejdspladser

Virksomhederne betaler deres selskabsskat i hjemkommunen, der eventuelt fordeler indtægterne til de øvrige kommuner efter arbejdspladser. En virksomhed, der har hovedsæde i en kommune, men underafdelinger eller datterselskaber i andre kommuner, får altså sit kommunale skattebidrag fordelt til disse kommuner. Derudover udlignes der mellem kommunerne. Kommuner, der tjener mere end gennemsnittet af landets kommuner i selskabsskat afleverer halvdelen af den ekstra skatteindtægt til fordeling mellem de øvrige kommuner.

Særkørsel fra Danmarks Statistik

For at få et retvisende billede af skattefordelingen hentede DR Nyheders Databaseredaktion en oversigt over samtlige kommuners indtægter fra selskabsskat i 2012 fra Danmarks Statistik. Disse tal blev divideret med befolkningstallene for de enkelte kommuner. Derefter fik DR Nyheders Databaseredaktion foretaget en særkørsel i Danmarks Statistik af kommunernes kontering af udligningen af selskabsskat.