Sådan kan sygeplejerskernes strejke ramme: Risiko for længere ventetid til ny hofte

Strejken gælder 10 procent af de ansatte på de områder, der er varslet strejke for.

Coronaafsnit samt kræft-, børne- og psykiatriområdet er undtaget fra konflikt. (Foto: Tim Kildeborg Jensen © Scanpix)

Kommer sygeplejerskernes strejke til at betyde, at du skal vente længere på en behandling i sundhedsvæsenet?

Det kan meget vel være, hvis du skal have en ikke-akut behandling inden for et af de områder, der er varslet strejke for.

Dansk Sygeplejeråd (DSR) har varslet konflikt for cirka ti procent af medlemmerne ansat i kommuner og regioner. Det svarer til godt 5.350 sygeplejersker.

- Det er ikke strejken, vi ønsker. Vi ønsker at bruge truslen om strejken til at få arbejdsgiverne på banen, og så håber vi at få et resultat, inden strejken skal effektueres, siger Grete Christensen, formand for DSR.

Formand for Dansk Sygeplejeråd og chefforhandler på det regionale område Grete Christensen. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Ifølge DR’s oplysninger drejer det sig blandt andet om ortopædkirurgisk afdeling og dagkirugisk afdeling på Hvidovre Hospital, mens sygeplejersker i Silkeborg vil strejke inden for blandt andet operation og anæstesi på Center for Planlagt Kirurgi.

Det kan komme til at betyde, at borgere, der skal opereres i hånden, knæet eller have sig en ny hofte, kan komme til at skulle vente længere på deres operation.

- Der er et bredt udsnit af regionale og kommunale sygeplejersker omfattet af de her konfliktvarsler, siger Grete Christensen.

Coronaafsnit samt kræft-, børne- og psykiatriområdet er undtaget fra konflikt, oplyser DSR.

På kortet kan du se, hvilke arbejdspladser i regionerne, der er varslet strejke for. Før musen over prikkerne for mere information:

DSR har offentliggjort en oversigt over de hospitaler og kommuner, hvor konflikten kan ramme, og DR har set et dokument med oplysninger om, hvilke afdelinger der er tale om.

Og ovenstående kort er kun en oversigt over de regionale arbejdspladser, der kan blive ramt af strejken. Dertil kommer de kommunale arbejdspladser.

Oversigten er DSR's bud på, hvilke afdelinger der skal strejke. Der kan stadigvæk blive ændret i oversigten i samarbejde med arbejdsgiverne.

Konflikt kan stadigvæk afværges

Sygeplejerskerne varslede konflikt i går, efter deres "nej" til overenskomstforhandlingerne.

Varsel om konflikt skal ske fire uger inden, konflikten kan træde i kraft. Sygeplejerskernes varslede strejke begynder derfor natten mellem den 20. og 21. maj, hvis altså man ikke er nået til enighed om et nyt forhandlingsresultat, som kan sendes til urafstemning blandt DSR's medlemmer, inden da.

Forligsinstitutionen kan dog vælge at udskyde konflikten to gange af to uger hver for at fortsætte forhandlingerne.

Grete Christensen udtalte i forbindelse med indgivelsen af strejkevarslet, at hun håber, at en konflikt kan afværges ved forhandlingsbordet.

- Vi repræsenterer sygeplejerskerne, som samtidig er arbejdsgivernes medarbejdere. Jeg er sikker på at vi har en fælles interesse i at finde en løsning – af hensyn til at kunne fastholde sygeplejerskerne og naturligvis til gavn for det samlede sundhedsvæsen, siger hun.

På arbejdsgivernes side af bordet - i Danske Regioner - ærger man sig over strejkevarslet.

- Jeg tænker, at det ikke varer længe, før vi får en indkaldlelse til forhandlinger i forligsinstitutionen, og så skal vi høre, hvad sygeplejerskerne har at sige til os, siger Anders Kühnau (S), formand for regionernes lønnings- og takstnævn.

FacebookTwitter