Samtaler med chefen er tidsspilde

De fleste ledere har måske ikke helt fingeren på pulsen i forhold til, hvor meget deres ansatte får ud af udviklende samtaler. Mange medarbejdere synes, at samtalerne er spild af tid.

- Det er det samme hvert år, samme ønsker og ingen ændringer. Samtalerne er der kun, fordi det er firmaets politik, men intet bliver fulgt op, sådan lød en tilfældig medarbejders reaktion på sine udviklende samtaler med sin leder i en rundspørge.

QuickVote: udviklende

Og reaktion er ikke enestående. For mens de fleste ledere næsten ikke kan få armene ned over medarbejder-udviklingssamtaler - de såkaldte MUS-samtaler. Så er det så som så med de ansattes begejstring over samtalerne.

Spild af tid

Ni ud af ti ledere er positive overfor samtalerne. Men næsten hver femte medarbejder mener, at medarbejderudviklingssamtalerne slet og ret er spild af tid.

Det viser en rundspørge, som Wiinblad & Partners Research har udført for Magasinet Arbejdsmiljø på såvel private som offentlige arbejdspladser.

Langt de fleste både ledere og medarbejdere ser ud til at have en eller anden form for udbytte af MUS-samtalerne. Men der er altså stadig en stor gruppe, som mener, at indsatsen ikke står mål med udbyttet, viser undersøgelsen.

MUS-samtale er ledelsesværktøj

Og det undrer ikke lektor, ph.d. Dorthe Pedersen, Copenhagen Business School. Hun mener, at ledelsen generelt er mere positiv end medarbejderne, fordi MUS-samtalen er et ledelsesværktøj, som ledere "opdrages" til at bruge og tænke nytteværdi af.

Lektor ved Center for Virksomhedskommunikation ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Birte Asmus siger, at der er mere brug for MUS-samtalen end nogensinde, navnlig set i forhold til at rekruttere og fastholde medarbejdere.

- Derfor skal lederne blandt andet blive bedre til at bruge MUS-samtalen i forhold til de produktionsansatte. I dag er det primært funktionærgruppen, der får en MUS-samtale og det er også den gruppe, der bruges mest tid på ved samtalerne, men jeg tror, at der er en tendens til, at den forskel bliver mindre, siger Birte Asmus.

MUS-samtaler frivilligt i privat sektor

Undersøgelsen viser, at mange arbejdspladser bruger ½ - 2 timer pr. medarbejder på at holde udviklingssamtaler. På det private arbejdsmarked er det frivilligt, om man vil gennemføre MUS-samtaler. Her er cirka seks ud af ti medarbejdere til samtale en gang om året eller mere.

Blandt ansatte i den offentlige sektor, hvor medarbejderne har ret til en årlig udviklingssamtale er cirka halvdelen til udviklingssamtale en gang om året eller mere.

FacebookTwitter