Sanjay Shah beskyldes for at lænse statskassen - men staten betaler hans advokatregning

Formodede udbyttesvindlere får refunderet udgifter til advokater i Danmark. Ny lov skal sætte prop i.

Den svindelmistænkte Sanjay Shah kan søge om tilskud til at føre sager mod Skattestyrelsen i Danmark.

Danmarkshistoriens største svindelsag, udbyttesagen, er rykket ind i retslokaler over hele verden.

Her kræver Skattestyrelsen penge tilbage fra det omfattende netværk af formodede svindlere, som fra 2012 til 2015 modtog 12,7 milliarder kroner i fejlagtige tilbagebetalinger af udbytteskat.

Også i Danmark bekriger parterne hinanden.

I øjeblikket behandles 251 klagesager fra udbyttesagen ved en dansk instans.

Men en særlig dansk tilskudsordning betyder, at advokatregningerne til de formodede svindleres kamp mod staten helt eller delvist finansieres af staten selv.

Dermed kan den hovedmistænkte Sanjay Shah og personkredsen i udbyttesagen få dækket deres udgifter til advokater og rådgivere i det omfattende juridiske efterspil, som foregår på dansk grund.

Vinder de klagesagerne i Danmark, dækkes udgifterne til advokater 100 procent, mens staten betaler halvdelen af regningen, hvis klagesagerne i udbyttesagen afvises.

Men det er ikke rimeligt, mener regeringen.

- Hvis en pensionskasse eller en fond anlægger en sag mod Skattestyrelsen og eksempelvis vinder sagen, har man mulighed for at få refunderet udgifter til advokater eller andre rådgivere. Det synes regeringen ikke er rimeligt, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Ny lov smækker kassen i

Morten Bødskov har fremsat et lovforslag om helt at skrotte muligheden for, at man kan få tilskud til advokatbistand, når man fører udbyttesager i Danmark mod Danmark.

Lovforslaget er i dag blevet 3. behandlet - og vedtaget - i Folketinget.

Dermed smækkes kassen fra næste år i over for de flere end hundrede aktører og deres advokater i den store udbyttesag.

"Det findes ikke rimeligt, at typisk udenlandske selskaber, pensionskasser og fonde har adgang til at anvende en dansk tilskudsordning til at få prøvet tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat ved den administrative klagemyndighed og eventuelt ved domstolene," står der i det lovforberedende materiale, som DR Nyheder har læst.

Bagmændene i udbyttesagen har dog fortsat mulighed for at få refunderet de udgifter, de har haft frem til årsskiftet.

Det samlede krav fra den periode lander formentlig på et mindre, tocifret millionbeløb.

- Der er tale om en kæmpe skandale, hvor en masse penge er fosset ud over landets grænser, og der synes jeg bare, det er helt rimeligt, at vi får lukket muligheden for, at man får dækket sine udgifter til de her sager, siger Morten Bødskov.

140 millioner på ti år

Ved at fratage udenlandske selskaber muligheden for at få medfinansieret deres juridiske slagsmål over udbyttesager i Danmark regner Skatteministeriet med at kunne spare 140 millioner kroner over de næste ti år.

I specifikke tilbagekaldelsessager, altså i sager, hvor Skattestyrelsen har ændret en tidligere afgørelse om udbytterefusion som i den store svindelsag, skønner regeringen at kunne spare fire millioner kroner om året fra 2020 til 2030 - altså 40 millioner kroner i alt.

- Det her handler ikke først og fremmest om penge. Det handler først og fremmest om rimelighed, siger Morten Bødskov.

Med den nye lov tyder noget på, at der bliver travlt på advokatkontorene. Blandt andre hos den kendte skatteadvokat Torben Bagge.

Han repræsenterer et stort antal selskaber i udbyttesagen, der kan knyttes til den britiske finansmand, Sanjay Shah, som er sigtet og betragtes som bagmanden i sagen.

- Jeg synes, der er lidt problematisk, at man baserer et lovindgreb på en antagelse og en formodning om, at der er foregået svindel. Det her er et retssikkerhedsmæssigt tilbageskridt, siger Torben Bagge.

Skatteministeriet vurderer, at den nye lov vil give ekstra arbejde hos de rådgiverne i Danmark og forventer yderligere udgifter til tilskudsordningen på omkring 10 millioner kroner næste år og 20 millioner kroner i 2021 og 2022.

Af et svar til Folketinget fremgår det, at der foreløbigt er indsendt 21 ansøgninger til tilskudsordningen, som er direkte forbundet til udbyttesagen.

Regler blev indført i 2017

At det overhovedet er muligt at få refunderet udgifter til klagesager over udbytteafgørelser skyldes en retssikkerhedspakke, som blev indført i 2017 af den tidligere regering.

Med pakken blev der åbnet op for, at selskaber fik mulighed for at bruge tilskudsordningen, når de ville klage over en afgørelse i skatteforvaltningen.

Socialdemokratiet var med til at stemme pakken igennem. Og Morten Bødskov ville gerne "have kigget på det noget før", siger han nu:

- Vi kigger på det nu, og jeg er meget tilfreds med, at regeringen ikke synes, det her er rimeligt, og så trækker vi en streg i sandet. Vi har konkluderet, at reglerne skulle ændres, og det, tror jeg, er det vigtige, siger Morten Bødskov.

De samlede udgifter til den såkaldte omkostningsgodtgørelse er omkring 100 millioner kroner om året.

Rune Lund, skatteordfører fra Enhedslisten, ønsker helt at rulle lovgivningen fra 2017 tilbage.

FacebookTwitter