Sanktioner får ledige i arbejde

Det hjælper at trække ledige i dagpenge eller give dem andre sanktioner, hvis de udebliver fra jobsamtaler og overtræder rådighedsreglerne. Sanktionerne virker mest på kvinder.

Sanktioner får de ledige i arbejde. (Foto: Asger Ellekrog)

Det hjælper at bruge pisk for at få ledige til at møde op til samtaler og jobtilbud. Ledige kommer ganske enkelt hurtigere i arbejde, hvis de bliver pålagt sanktioner, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Det viser en undersøgelse af et stort antal sager, hvor ledige fik sanktioner og blev trukket i dagpenge, fordi de ikke overholdt rådighedsreglerne.

220.000 sager gennemgået

Arbejdsmarkedsforsker og lektor Michael Svarer fra Aarhus Universitet har gennemgået 220.000 ledighedsforløb i årene 2003-2005. Af dem endte omkring 5.400 med, at den ledige fik en sanktion, fordi vedkommende ikke havde overholdt rådighedsreglerne.

Sanktionen blev gennemført i form af træk i dagpengene i fra to-tre dage og op til tre uger.

Virker mest på kvinder

Sanktionerne virker på begge køn, men især på kvinder. Undersøgelsen viser, at der for kvinder, som fik en sanktion, var næsten 100 procent større jobeffekt end gennemsnittet af ledige. For mændene øgedes jobeffekten med 50 procent - begge grupper målt i forhold til gennemsnittet af ledige. Lektor Michael Svarer siger:

- Undersøgelsen viser, at sanktioner har en effekt. Sandsynligheden for at finde job i en bestemt uge steg fra 3 procent til næsten 6 procent for kvinder, og fra 4 procent til 6 procent for mænd for de ledige, der havde oplevet sanktioner.

Sanktioner er blevet strammet

Undersøgelsen kommer på et tidspunkt med stor debat om ledigheden. Den historisk lave arbejdsløshed gør, at regeringen leder efter instrumenter, der kan få de sidste ledige i arbejde, og det har vist sig vanskeligt.

På den baggrund blev både rådighedsregler og sanktioner da også strammet i forbindelse med indgåelsen af det såkaldte velfærdsforlig sidste år.

Stramningerne er trådt i kraft 1. marts i år. De indebærer blandt andet krav om, at den ledige skal møde op til samtale hver 3. måned, og selve sanktionerne er også blevet skrappere.

Kræver yderligere sanktioner

Men Dansk Arbejdsgiverforening kræver på baggrund af den nye undersøgelse yderligere stramninger af rådighedsreglerne.

Formanden for Arbejdsløshedskassernes Samvirke, Morten Kaspersen, er imod:

- Jeg vil ikke afvise, at sanktioner kan have en effekt. Men jeg mener ikke, at undersøgelsen kan bruges til at foreslå ændringer i den aktuelle situation, da målingerne er foretaget, flere år før reglerne blev strammet.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen vil afvente eventuelle effekter af de stramninger, der trådte i kraft 1.marts, før han vil tage stilling til eventuelle nye stramninger.

Facebook
Twitter