Se hvordan EU vil skabe 900.000 arbejdspladser

EU vil sætte fart på den grønne omstilling - se hvordan det skal se i denne grafik.

(Foto: Grafik Mie Hvidkjær © DR Nyheder)

EU kan frem mod 2030 skabe 900.000 nye arbejdspladser ved at udnytte energien bedre, binde energimarkederne bedre sammen og satse mere på vedvarende energi.

Det mener EU-Kommissionen, der har fremlagt et udspil til, hvordan det skal ske igennem en række lovforslag med grøn profil.

Udspillet indeholder to kernemål. For det første skal EU-landene skal i højere grad få deres energi fra vedvarende energikilder som solceller og vindmøller.

Isolering af bygninger

For det andet skal skal bygningerne i EU isoleres bedre så de holder bedre på varmen, så der ikke skal bruges så meget olie og gas til at producere varme. EU-kommissionen lægger op til, at et meget stort antal bygninger skal energieffektiviseres.

Derudover skal EU-landene bliver bedre til at samarbejde om smartere brug af strøm på tværs af landegrænserne.

Udspillet, der bliver kaldt Vinterpakken, er en central del af implementeringen af EU's Energiunion. Energiunionen blev etableret i februar 2015. Den udstikker retningen for fremtidens europæiske energi- og klimapolitik.

Det skal hjælpe EU med at nå sine målsætninger for 2030. EU-kommissionen forventer, at Vinterpakken vil skabe 900.000 arbejdspladser, og kan generere en vækst på op mod en procent i EU's BNP. Kommissionen forventer, at pakken vil mobilisere op mod 870 milliarder kroner i private og offentlige investeringer.

Du kan blive klogere på 2030 måltsætningerne i grafikken ovenover.

Facebook
Twitter