Se tallene: Nyansatte Ryanair-stewardesser må leve for 10.000 kroner

Det svirrer med påstande om, hvad en Ryanair-stewardesse tjener, efter lavprisselskabets melding om snarligt indtog i Københavns lufthavn. Her forsøger vi at give et bud.

Den lave lønudbetaling fra Ryanair skal også ses i lyset af, at der kun er trukket den lave irske skat af lønnen. (Foto: Jens Astrup © Scanpix)

En nyansat stewardesse på et Ryanairfly må typisk leve af en månedsløn på omkring 10.000 kroner efter skat.

Derimod er der ganske hæderlige penge at tjene i kabinen hos det irske lavprisselskab, hvis man har en højere ancennitet og opnår lederfunktion.

Det viser DR Nyheders granskning af hjemmesiderne for Ryanair og selskabets egne rekrutteringsbureauer Dalmac, Workforce International og Crewlink - samt oplysninger fra ansættelseskontrakter og lønsedler for ansatte på Ryanairs fly.

Forskellige bud

Meldingerne om, hvad en stewardesse om bord på et Ryanairfly præcis tjener, har svirret efter det irske lavprisselskabs melding om at etablere en base i Københavns Lufthavn til marts.

Nyheden har fået den danske fagbevægelse til at opruste og varsle sympatikonflikt mod selskabet, efter at Ryanair pure har afvist at indgå overenskomst for det flyvende personale på den københavnske base.

Formanden for Flyvebranchens Personaleunion i Danmark talte i den forbindelse om månedslønninger på ned til 7.500 kroner, mens Ryanairs personalechef på torsdagens pressemøde i København kunne love mere end det dobbelte; nemlig en månedsløn på omkring 15.600 kroner (25.000 euro om året).

Løn svinger voldsomt

Sandheden er, at lønnen for Ryanairs kabinepersonale ifølge DR Nyheders beregninger kan svinge voldsomt fra mellem 11.250 kroner før skat - eller 8.250 kroner efter skat - til tæt på det dobbelte.

De ansatte er typisk timelønnede og får desuden provision af salget af mad og drikke om bord på flyene - dermed kan lønnen svinge alt efter, om det er høj- eller lavsæson - og om passagererne er i det købelystne hjørne.

Nyansattes løn er lav

På Ryanairs egen hjemmeside gives et bud på lønniveauet:

Her skriver selskabet, at en nyansat stewardesse "typisk kan forvente at tjene mellem 1.100 og 1.400 euro om måneden efter skat i det første år". Er man fuldtidsansat, vil man derudover modtage et særligt tillæg på 1.200 euro fordelt over det første halve år.

Omregnet til danske kroner kan man altså - ifølge Ryanair selv - som fastansat og nyuddannet stewardesse forvente at skulle leve for mellem 9.750 og 12.000 kroner (1.300 og 1.600 euro) efter skat i det første ansættelsesår.

Lønnen stiger undervejs

Lønnen kan dog hurtigt stige markant.

Et særligt vilkår ved ansættelse i Ryanair er, at nyansatte selv skal betale for deres uddannelse, uniform og id-kort. Men efter et års ansættelse får man et årligt tilskud på 325 euro - svarende til 2.500 kroner - af selskabet til disse ting, fremgår det ligeledes af hjemmesiden.

Desuden kan man efter et års ansættelse avancere til såkaldt Customer Service Supervisor. Og her er det, at lønnen for alvor ser ud til at stige:

- En forfremmelse til Customer Service Supervisor vil blandt andet betyde øget ansvar, idet man leder et team på tre andre kabineansatte på hver flyvning, samt lønstigning. Ryanair-supervisorer med base i Storbritannien og Irland tjener omkring 30.000 euro før skat om året, skriver selskabet på hjemmesiden.

Altså en månedsløn på 18.750 kroner - vel at mærke før skat - for de højest lønnede kabineansatte med lederansvar i Ryanair.

Lønsedler bekræfter niveauet

Lønoplysningerne på hjemmesiderne stemmer fint overens med oplysningerne på flere kontrakter og lønsedler for ansatte i Ryanair, som DR Nyheder er i besiddelse af.

Kontrakterne løber fra 2012 til 2015, og vilkårene er dermed fortsat gældende. Nye kontrakter kan dog sagtens indeholde andre vilkår.

Der er tale om ansatte, der har arbejdet for Ryanair i mindre end et år og dermed er ansat på de laveste løntrin. De er ansat på en af selskabets europæiske baser uden for Irland.

Kontrakterne viser, at de ansatte er timelønnede til en timeløn på 121,50 kroner (16,20 euro).

En gennemgang af lønsedlerne for de pågældende viser en månedsløn på mellem 11.250 og 15.750 kroner (1.500 og 2.100 euro) før skat.

Efter skat er lønudbetalingen på typisk mellem 8.250 og 12.000 kroner (1.100 og 1.600 euro). Men her er vel at mærke tale om den lave irske skat - mere om dette senere.

Til sammenligning er startlønnen for en fastansat stewardesse i Air Greenland 20.421 kroner før skat, oplyser Flyvebranchens Personaleunion, der har overenskomst med Air Greenland, i en mail til DR Nyheder.

Betaler for uniform

Af lønspecifikationen fra de Ryanair-ansatte fremgår det, at månedslønnen er sammensat af en varierende grundløn for et antal flyvetimer, en bonus for salg samt fast bidrag til ferie på 450 kroner (60 euro).

Derfra er hver måned trukket 225 kroner (60 euro) for lån af uniform samt 2.250 kroner (300 euro), som de ansatte skal betale som afdrag på prisen for uddannelsen til kabineansat.

Betaler irsk skat

Den lave lønudbetaling fra Ryanair - eller et af selskabets ligeledes irske rekrutteringsselskaber - skal ses i lyset af, at der kun er trukket den lave irske skat af lønnen. En sag, der aktuelt er et brandvarmt emne for Ryanair.

Selskabet har nemlig i årevis hævdet, at de ansatte over hele Europa kun skal betale irsk skat, da selskabet er irsk og har irsk indregistrerede fly. Dette synspunkt har flere europæiske domstole og skattemyndigheder - herunder de danske - imidlertid afvist.

Trods slagsmålet er der på de lønsedler, DR Nyheder er i besiddelse af, alligevel kun trukket irsk skat, typisk omkring 15-20 procent. Dette på trods af, at de ansatte altså hverken bor i eller har base i Irland. Med andre ord: Var der tale om dansk skat, ville udbetalingen altså være væsentligt mindre.

Kan flyttes uden varsel

Udover lønniveauet viser kontrakterne for de ansatte desuden hvilke arbejdsvilkår, de må acceptere.

Arbejdstiden defineres som "timer associeret med flyvende tjeneste", hvilket ifølge kontrakterne blandt andet inkluderer briefing før og efter flyvninger samt eventuelle forsinkelser. De får tilskud til ferie samt provision af salget af mad og drikke om bord på flyet.

Af kontrakterne fremgår det imidlertid også, at der ikke er løn under sygdom, uniformen skal de selv betale, og de får heller ikke løn for såkaldte standbyvagter - med mindre dette indebærer, at de skal møde i lufthavnen med uniform. Desuden skal de betale en afgift på 1.500 kroner (200 euro) hvis de siger op inden for de første 15 måneder.

Endelig understreges det, at den ansatte uden varsel og til enhver tid kan blive forflyttet til en hvilken som helst af selskabets europæiske baser uden ekstra betaling.

DR Nyheder har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Ryanair til oplysningerne.