Se vigtige årstal i Mærsks liv

Mærsk Mc-Kinney Møller blev 98 år. I 1965 overtog han ledelsen i Mærsk-koncernen. Se de vigtigste årstal i hans liv.

Mærsk Mc-Kinney Møller blev i 1940 gift med sin Emma, som han mistede i 2005 (Foto: Geert Bardrum © Scanpix)

* 1913: Mærsk Mc-Kinney Møller fødes den 13. juli.

* 1930: Realeksamen og shippingelev i rederiet C.K. Hansen.

* 1932: Arbejder i A.P. Møller med udstationering i datterselskaber i Frankrig, Tyskland og England.

* 1938: Retur til København som prokurist i A.P. Møller.

* 1939: Medlem af bestyrelsen i Dampskibsselskabet Svendborg.

* 1940: Gift med skoleveninden fra Øregård Gymnasium, Emma Neergaard Rasmussen. Optages som partner i firmaet A.P. Møller og sendes til USA for at varetage rederiets interesser.

* 1947: Vender hjem fra USA med fru Emma og de to døtre Leise og Kirsten. Indtræder i bestyrelsen for Dampskibsselskabet af 1912.

* 1948: Bliver far til sin tredje datter, Ane, der i dag er en af næstformændene i A.P. Møller-Mærsk-bestyrelsen.

* 1965: Mærsk Mc-Kinney Møller overtager ledelsen af virksomheden efter sin far, A.P. Møllers død.

* 1970: Vælges ind i IBM's bestyrelse som første ikke-amerikaner.

* 1972: Den danske produktion af olie starter i Nordsøen.

* 1979: Mærsk Mc-Kinney Møller tildeles Tietgenprisen for initiativ og foretagsomhed.

* 1982: A.P. Møller-selskaberne bliver officielt børsnoterede. A.P. Møllers familiefond flyttes tilbage til Danmark efter et kortvarigt ophold i skattelyet Liechtenstein. Det skete, efter at Nationalbanken spærrede fondens konto.

* 1991: Mærsk Mc-Kinney Møller tildeles "Peace and Commerce Medal" fra det amerikanske handelsministerium.

* 1993: Overlader den daglige ledelse af A.P. Møller til Jess Søderberg. Fortsætter som bestyrelsesformand.

* 1998: Mærsk Mc-Kinney Møller mødes personligt med Kinas præsident Jiang Zemin.

* 2000: Kåres som århundredets danske erhvervsleder af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse og får tildelt den højeste danske orden, Ridder af Elefanten.

* 2001: Mærsk Mc-Kinney Møller udnævnes til æresborger i Svendborg.

* 2003: De to selskaber, Dampskibsselskabet af 1912 og Dampskibsselskabet Svendborg, fusioneres til A.P. Møller-Mærsk A/S. Mærsk Mc-Kinney Møller overlader formandsposten til Michael Pram Rasmussen.

* 2005: Operahuset i København indvies og åbnes. Operahuset er på initiativ af Mærsk Mc-Kinney Møller skænket af A.P. Møller og hustru Chastines Fond til almene formaal. Mærsk Mc-Kinney Møller forlader formandsposten i Odense Staalskibsværft, som han har haft i 41 år. Han sad i bestyrelsen i 58 år. Skibsrederen mister sin jævnaldrende hustru, Emma.

* 2012:

12. April: Den 98-årige Mærsk Mc-Kinney Møller har sin sidste offentlige optrædende i forbindelse med A.P. Møller-Mærsks generalforsamling.

16. april: Mærsk Mc-Kinney Møller dør.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter