Sejr til gældsramte: Duegården må erklæres konkurs

Duegården må erklære sig selv konkurs, slår Højesteret fast i en tæt afgørelse.

Andelsforeningen Duegården ligger på Frederiksberg. Højesteret skulle afgøre, om foreningen må erklære sig for konkurs. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Højesteret giver den gældsplagede andelsforening Duegården lov til at gå konkurs trods modstand fra långiver Nykredit.

Højesterets dom ventes at danne præcedens for andelsforeninger, der lige som Duegården er havnet i dyb og ubetalelig gæld. Ifølge Boligøkonomisk Videnscenter er 100 andelsforeninger i så store økonomiske problemer, at de har større gæld, end de har aktiver.

Duegården havde fået fri bane til at erklære sig selv konkurs i byretten, men Østre Landsret sagde nej, og afgørelsen i Højesteret var så tæt, som den kunne blive: Fire gav tommelfingeren op til konkurs, mens tre sagde nej.

Afgørelsen blev læst op af højesteretspræsident Poul Søgaard, der i dommens resumé hæftede sig ved, at Nykredit havde givet tilsagn om at skrue ned for bidrag og renter, men uden Duegården havde mulighed for at acceptere de ændrede lånebetingelser.

- Flertallet er af den opfattelse, at Nykredits tilsagn ikke var tilstrækkeligt til at sige, at Duegården ikke var insolvent. Der var ikke holdepunkter for at sige, at Duegården havde accepteret tilbuddet, og en accept var nødvendig. Nykredits tilsagn var også på flere punkter uklart og gav ikke en løsning på Duegårdens betalingsproblemer.

- Mindretallet har omvendt sagt, at Nykredits tilsagn var retligt bindende og gav nødvendig sikkerhed uden yderligere gældsstiftelse, sagde Poul Søgaard.

Duegården hoppede med på bølgen i de glade nuller og stiftede en række risikable lån hos Nykredit, som siden har holdt liv i andelsforeningen for at få en del af sine penge hjem igen.

Andelsforeningen er belånt med 486 millioner kroner, hvilket er langt mere, end ejendommen vil kunne sælges for, og derfor har Duegårdens advokater ment, at andelsforeningen er insolvent og bør kunne erklære sig konkurs.

Dommen betyder, at andelshaverne kan erklære sig konkurs, brænde deres andelsbeviser og indtræde som lejere til en langt lavere leje.

Facebook
Twitter