Seks års fængsel til Memory Card direktør

Landsretten stadfæster dom på seks års fængsel til Memory Card-direktør John Rasmussen - tidligere Trolle.

Memory Card Technology-ejeren John Trolle Rasmussen fik stadfæstet dommen på seks års fængsel for bedrageri. (Foto: DR © DR)

Seks års fængsel. Det lyder dommen fortsat på for tidligere Memory Card Technology-direktør John Rasmussen, der tidligere hed John Trolle.

Det har Østre Landsret slået fast. Dermed stadfæster retten dommen over direktøren, der er dømt for at have vildledt banker til at yde lån til sit selskab.

John Rasmussen blev i stort set samme omfang dømt for det samme som i byretten. Her blev han dømt for bedrageri af særlig grov karakter samt momssvig af særlig grov karakter.

Den tidligere økonomidirektør Henrik E. Sørensen, der i byretten fik to års fængsel, blev frikendt af landsretten.

Bedrageriet gik ud over Danske Bank og Unibank og omfattede kreditter på 820 millioner kroner. De to banker har tabt mere end 450 millioner kroner på bedrageriet.

Memory Card Technology gik i betalingsstandsning i januar 2001 og blev erklæret konkurs i september samme år.

Landsretten fandt det af betydning for strafudmålingen, at der under sagens behandling var sket en krænkelse af regler om rettergang inden for en rimelig frist.

Facebook
Twitter